ކ. މާލެ
|
3 ޑިސެންބަރ 2021 | ހުކުރު 18:18
ކޭޕްޓައުންގެ ވެކްސިން ސެންޓަރެއްގެ ކިޔޫ
ކޭޕްޓައުންގެ ވެކްސިން ސެންޓަރެއްގެ ކިޔޫ
ރޮއިޓަރސް
އޮމިކްރޯން ވޭރިއަންޓް
އޮމިކްރޯން ވޭރިއަންޓާއެކު ދެކުނު އެފްރިކާއަށް ކޮވިޑްގެ ހަތަރުވަނަ ރާޅެއް
ވެކްސިން ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ބާރު އަޅާ
އުންމީދަކީ ގިނަ ބައެއްގެ ފުރާނަ ނުގޮސް ހަތަރުވަނަ ރާޅުން އަރައިގަތުން
ދެކުނު އެފްރިކާގައި ބަލި ޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު އަންނަނީ އުފުލެމުން

އޮމިކްރޯން ވޭރިއަންޓާއެކު ދެކުނު އެފްރިކާއަށް ކޮވިޑްގެ ހަތަރުވަނަ ރާޅަކާ ކުރިމަތިވެފައިވާކަމަށް އެ ގައުމުގެ ސިއްޙަތާ ބެހޭ ވަޒީރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ވަޒީރު ޖޯ ފާލާ ހުކުރު ދުވަހު ވިދާޅުވީ، މި ވޭރިއަންޓް 9 ޕްރޮވިންސަކުން މިހާރު ފެނިފައިވާ ކަމަށެވެ. ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމްއިއްޔާއިންވެސް ނުރައްކާތެރި ވޭރިއަންޓެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އޮމިކްރޯން ވޭރިއަންޓް ފުރަތަމަ ފެނުނީ، މިދިޔަ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައެވެ.

މީޑިއާއަށް ދެއްވި ބަސްދީގަތުމެއްގައި ފާލާ ވިދާޅުވީ، އުންމީދަކީ ގިނަ ބައެއްގެ ފުރާނަ ނުގޮސް ހަތަރުވަނަ ރާޅުން އަރައިގަތުން ކަމަށެވެ. ވެކްސިން ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ފާލާ ބާރު އެޅުއްވިއެވެ. އަދި ކުރިއަށް އޮތް ކްރިސްމަސް ބަންދުގައި ފުރަބަންދަކަށް ނުގޮސް ފަރުޖެއްސުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ސައުތް އެފްރިކާގައި އަންނަނީ ބަލި ޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު އުފުލެމުންނެވެ. ސައިންސްވެރިން ބުނާގޮތުން މިއީ އައު ވޭރިއަންޓް ފެތުރޭލެއް އަވސްވުމުގެ ސަބަބުން އިތުރުވާ އިތުރުވުމެކެވެ.

ބަލިޖެހޭ ޒުވާނުންގެ އަދަދު އިތުރުވާ ކަމަށްވެސް ސައިންސްވެރިން ވަނީ ބުނެފައެވެ. ކުޑަކުދިންނަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް ޚާއްސަ ތަންތަން އިތުރުކުރުން މުހިއްމު ކަމަށާއި، މިހާރުވެސް ހަތަރު އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިން އެޑްމިޓް ކުރަން ޖެހޭ މިވަރު މަތި ކަމަށް ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
- ކޮމެންޓް