ހދ. ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ
|
2 ޑިސެންބަރ 2021 | ބުރާސްފަތި 17:58
ހއ. ތަކަންދޫގެ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް ފެށުން
ހއ. ތަކަންދޫގެ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް ފެށުން
އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީ
ތަކަންދޫގެ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް
ތަކަންދޫގެ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި
 
މިމަޝްރޫއަކީ 76.75 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫއެއް

ހއ. ތަކަންދޫގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމު ގާއިމުކުރުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން މިއަދު ރަސްމީކޮށް ފަށައިފިއެވެ.

ތަކަންދޫގައި މިއަދު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި މި މަސައްކަތް ފައްޓަވައިދެއްވީ އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ހަސަން ޝާހުއާއި ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް ރައީސް މުސާ ޝަފީގުއާއި ތަކަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ހުސައިން ނައީމެވެ.

Advertisement

މި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ނަރުދަމާ ނިޒާމު ގާއިމުކުރަން ބޭނުންވާ ހޮޅި ވަޅުލުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ދަނީ ކުރިއަށެވެ. އަދި ފެން ޕްލާންޓު ބެހެއްޓުމަށް ބޭނުންވާ ފެސިލިޓީ އިމާރާތުގެ 46 އިންސައްތަ މަސައްކަތް މިހާރު ވަނީ ނިމިފައެވެ.

މި މަޝްރޫއުގައި ހިމެނޭ ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ދަށުން ތަކަންދޫގައި 8.37 ކިލޯމީޓަރުގެ ފެން ހޯޅީގެ މައި ނެޓްވޯރކެއް ގާއިމުކުރުމާއި އާރްއޯ ފެސިލިޓީ ބިލްޑިންގ އިމާރާތް ކުރުމާއި، ފެން އުފައްދަން ދެ އާރްއޯ ޕްލާންޓު ބެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާނެއެވެ. އަދި ހުރިހާ ގެތަކަށް ފެނުގެ ޚިދުމަތް ގުޅުވައިދޭނެއެވެ.

ހއ. ތަކަންދޫގެ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް ފެށުން - އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީ

ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ މަސައްކަތުގެ ދަށުން 6.33 ކިލޯމީޓަރުގެ ނަރުދަމާ ހޮޅީގެ މައި ނެޓްވޯރކެއް ގާއިމުކުރުމާއި، 1.04 ކިލޯމީޓަރުގެ ޕަންޕިންގ ލައިނެއް އެޅުމާއި، ތިން ޕަންޕިންގ ސްޓޭޝަނާއި ސީ އައުޓްފްލޯއެއްވެސް ގާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާނެއެވެ. އަދި ގެތަކަށް ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް ގުޅައިދޭނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން އެ ރަށުގެ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު ބަލަހައްޓަން ބޭނުންވާ ޖަނަރޭޓަރު ސެޓާއި ވެހިކަލް އަދި ފެން ތަހުލީލު ކުރަން ބޭނުންވާ ސާމާނު ވެސް އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން ފޯރުކޮށްދޭނެއެވެ.

ހއ. ތަކަންދޫގައި ކުރިއަށްދާ މިމަޝްރޫއަކީ 76.75 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫއެކެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް