ކ. މާލެ
|
28 ނޮވެންބަރ 2021 | އާދީއްތަ 08:08
ކޮވިޑް-19 އާއިއެކު އިޓަލީ ލޮކްޑައުންކޮށްފައި
ކޮވިޑް-19 އާއިއެކު އިޓަލީ ލޮކްޑައުންކޮށްފައި
ރޮއިޓަރސް
އިޓަލީން އައު ވޭރިއަންޓް ފެނުން
އިޓަލީން ވެސް އައު ވޭރިއަންޓް ފެނިއްޖެ
އޮމިކްރޯން ވޭރިއަންޓް ފެނިފައިވަނީ ހޮނިހިރު ދުވަހު އެގައުމަށް ދަތުރުކުރި މޮޒަންބީކްގެ މީހެއްގެ ފަރާތުން

އެފްރިކާގެ ދެކުނު ބިތުގެ ގައުމުތަކުގައި ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުން އަންނަ ކޮވިޑް-19ގެ އައު ވޭރިއަންޓް އޮމިކްރޯން އިޓަލީވިލާތުން ވެސް ފެނިއްޖެއެވެ.

އިޓަލީން ބުނެފައިވަނީ އޮމިކްރޯން ވޭރިއަންޓް ފެނިފައިވަނީ ހޮނިހިރު ދުވަހު އެގައުމަށް ދަތުރުކުރި މޮޒަންބީކްގެ މީހެއްގެ ފަރާތުން ކަމަށެވެ.

އިޓަލީގެ ނެޝަނަލް ހެލްތް އިންސްޓިޓިއުޓުން ބުނީ، ލެބޯޓަރީން ހެދި ސިކުއެންސުން އެމީހާގެ ހަށިގަނޑުން އޮމިކްރޯން ފެނިފައިވާއިރު، އެނާއާއި އޭނާގެ އާއިލާގެ މީހުންގެ ހާލު ރަނގަޅު ކަމަށެވެ.

އަދި މިއާއެކު އެމީހުންނާއި އެއްވެސް ބަޔަކު ކޮންޓެކްޓްވެ ވޭރިއަންޓުގެ އަސަރުކޮށްފައިވޭތޯ ބެލުމުގެ މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް އިޓަލީގެ ކަމާއިބެހޭ އިދާރާތަކުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އިޓަލީން ވަނީ ހުކުރު ދުވަހުން ފެށިގެން ދެކުނު އެފްރިކާއިން އަންނަ މީހުންނަށް އެގައުމަށް އެތެރެނުވާނެ ގޮތަށް ނިންމާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
- ކޮމެންޓް