ކ. މާލެ
|
23 ނޮވެންބަރ 2021 | އަންގާރަ 04:18
އިންގްލެންޑުގެ ކޯޗު ގެރެތު ސައުތުގޭޓް
އިންގްލެންޑުގެ ކޯޗު ގެރެތު ސައުތުގޭޓް
ގެޓީ އިމޭޖަސް
ސައުތުގޭޓް އެއްބަސްވުން އާކުރުން
އިންގްލެންޑުގެ އެއްބަސްވުން ސައުތުގޭޓް އާކޮށްފި
 
ސައުތުގޭޓުގެ އެއްބަސްވުން ހަމަވަން އޮތީ ވޯލްޑް ކަޕުގެ ނިޔަލަށް
 
ސައުތުގޭޓާއެކު އިންގްލެންޑުން ވަނީ ބޮޑެތި ކުރިއެރުންތަކެއް ހޯދާފައި

އިންގްލެންޑުގެ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމާއެކު ހަދާފައި އޮތް އެއްބަސްވުން އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ގެރެތު ސައުތުގޭޓް އާކޮށްފިއެވެ.

އުމުރުން 51 އަހަރުގެ ސައުތުގޭޓް އެންމެ ފުރަތަމަ އިންގްލެންޑުގެ ކޯޗުގެ މަގާމާ ހަވާލުވީ 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު އޭރުގެ ކޯޗު ސޭމް އެލަޑައިސް ވަކިކުރުމުން، ވަގުތީ ކޯޝެއްގެ ގޮތުގައެވެ. އޭރު ސައުތުގޭޓް ހުރީ 21 އަހަރުން ދަށުގެ ޓީމާ ހަވާލުވެއެވެ. އެކަމަކު ވަގުތީ ކޯޗެއްގެ ގޮތުގައި ހުރެ ސައުތުގޭޓް ކުރި މަސައްކަތް ރަނގަޅުވުމުން އެ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި ސައުތުގޭޓް ވަނީ ހަަތަރު އަހަރުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި އިންގްލެންޑުގެ ކޯޗުގެ މަގާމާ ރަސްމީކޮށް ހަވާލުވެފައެވެ.

އޭގެ ފަހުން ސައުތުގޭޓް އާކުރި އެއްބަސްވުން ހަމަވަން އޮތީ އަންނަ އަހަރު ގަތަރުގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕުގެ ނިޔަލަށެވެ. އެކަމަކު ސައުތުގޭޓާއެކު އިންގްލެންޑުން ނެރުމުން އަންނަ ނަތީޖާތައް ރަނގަޅުވުމާއެކު، އެ ގައުމުގެ ފުޓްބޯޅަ ފެޑެރޭޝަނުން ވަނީ 2024 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ސައުތުގޭޓުގެ އެއްބަސްވުން އާކޮށްފައެވެ. އަދި ސައުތުގޭޓާއެކު އެ ޓީމުގެ އެސިސްޓަންޓް ކޯޗު ސްޓީވް ހޮލެންޑުގެ އެއްބަސްވުންވެސް ވަނީ 2024 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް އާކޮށްފައެވެ.

ސައުތުގޭޓާއެކު އިންގްލެންޑުން ބޮޑެތި ކުރިއެރުންތަކެއް ހޯދާފައިވާއިރު، އެ ގައުމުން ވަނީ މި އަހަރުގެ ހޫނު މޫސުމުގައި ކުރިއަށްދިޔަ ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ރަނަރަޕްކަން ހޯދާފައެވެ. އެ މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގައި އިންގްލެންޑް ވާދަކުރިއިރު، މިއީ އިންގްލެންޑުން 1966 ވަނަ އަހަރަށްފަހު ބޮޑު މުބާރާތެއްގެ ފައިނަލަށް ދަތުރުކުރި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. އެކަމަކު މި ފަހަރުގެ ފައިނަލް މެޗުން ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން އިޓަލީ އަތުން އިންގްލެންޑް ވަނީ ބަލިވެފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ސައުތުގޭޓުގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން އިންގްލެންޑުން ވަނީ 2018 ވަނަ އަހަރު ރަޝިއާގައި ބޭއްވި ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕުގެ ސެމީ ފައިނަލުގައި ވާދަކުރުމުގެ އިތުރުން، ޔުއެފާ ނޭޝަންސް ލީގުގެ ތިންވަނަވެސް ހޯދާފައެވެ. މިހާތަނަށް ސައުތުގޭޓުގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން ކުޅުނު 68 މެޗުގެ ތެރެއިން 44 މެޗުން އިންގްލެންޑް މޮޅުވެފައިވާއިރު، އެ ޓީމު ބަލިވީ 14 މެޗުންނެވެ. އަދި އަނެއް 10 މެޗު ނިމުނީ އެއްވަރުވެގެންނެވެ.

އިންގްލެންޑުގެ އެއްބަސްވުން ސައުތުގޭޓް އާކުރިއިރު، ދާދި ފަހުން އިންގްލެންޑުން ވަނީ އަންނަ އަހަރު އޮންނަ ވޯލްޑް ކަޕުގެ ޖާގައެއްވެސް ކަށަވަރުކޮށްފައެވެ. މި ފަހަރުގެ ކޮލިފައިންގައި ކުޅުނު މެޗުތަކުގައިވެސް އިންގްލެންޑުން މޮޅު ކުޅުމެއް ދެއްކިއިރު، ކޮލިފައިންގެ ގްރޫޕް އައިގެ އެއްވަނަ އިންގްލެންޑުން ހޯދާފައިވަނީ ކުޅުނު އެއްވެސް މެޗަކުން ބަލިނުވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް