ކ. މާލެ
|
21 ނޮވެންބަރ 2021 | އާދީއްތަ 01:03
ލިވަޕޫލާއި އާސެނަލް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
ލިވަޕޫލާއި އާސެނަލް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
ގެޓީ އިމޭޖަސް
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގު
ލިވަޕޫލް ދެވަނައަށް، ޔުނައިޓެޑަށް ހިތްދަތި ބައްޔެއް
 
ލިވަޕޫލް މޮޅުވީ އާސެނަލް އަތުން 4-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން
 
ޔުނައިޓެޑް ބަލިވީ ވަޓްފޯޑް އަތުން 4-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ ކުޅުނު މެޗުން އާސެނަލް ބަލިކޮށް ތާވަލުގެ ދެވަނައަށް ލިވަޕޫލް ޖެހިލިއިރު، ވަޓްފޯޑް އަތުން ހިތްދަތި ގޮތަކަށް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް ބަލިވެއްޖެއެވެ.

އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗުން ލިވަޕޫލް މޮޅުވީ އާސެނަލް އަތުން ފަސޭހަކަމާއެކު 4-0 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

މި މެޗުގައި ލިވަޕޫލުން މޮޅު ކުޅުމެއް ދެއްކިއިރު، ފުރަތަމަ ހާފުގައި އެ ޓީމުން ވަނީ ލީޑު ނަގާފައެވެ. މެޗުގެ 39 ވަނަ މިނެޓުގައި ޓްރެންޓް އަލެކްސަންޑަ-އާނޯލްޑް ހުރަސްކޮށްދިން ބޯޅައަކުން މި ލަނޑު އެ ޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ސަޑިއޯ މާނޭއެވެ. މި މެޗުގެ ދެވަނަ ހާފުގައިވެސް ލިވަޕޫލުން މޮޅު ކުޅުމެއް ދެއްކިއިރު، އާސެނަލުގެ ނޫނޯ ޓަވަރޭސް ހެދި ގޯހެއްގެ ފައިދާނަގައި މި ހާފުގެ ކުރީކޮޅު ޑިއޯގޯ ޖޮޓާ ވަނީ އެ ޓީމަށް ލީޑު ފުޅާކޮށްދީފައެވެ.

އޭގެ ފަހުން ލިވަޕޫލުން ގިނަ ހަމަލާތަކެއް އުފެއްދިއިރު، މެޗުގެ 73 ވަނަ މިނެޓުގައި މާނޭ ދިން ޕާހަކުން މުހައްމަދު ސަލާހު ވަނީ ލިވަޕޫލުގެ ތިންވަނަ ލަނޑު ޖަހައިދީފައެވެ. މިއީ މި ސީޒަނުގެ ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ސަލާހު ކާމިޔާބުކުރި 11 ވަނަ ލަނޑެވެ. ދެން މި މެޗުގައި ލިވަޕޫލުން ޖެހި ހަތަރުވަނަ ލަނޑު މެޗުގެ 77 ވަނަ މިނެޓުގައި ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ބަދަލު ކުޅުންތެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ކުޅެން އެރި ޓަކޫމީ މިނަމީނޯއެވެ. އޭނާ މި ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ އާނޯލްޑް ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުސަތަކުންނެވެ.

މި މޮޅާއެކު ތާވަލުގެ ދެވަނައަށް ލިވަޕޫލް ޖެހިލީ ކުޅުނު 12 މެޗުން ލިބުނު 25 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ. އެއްވަނައިގައި އޮތް ޗެލްސީއަށް 12 މެޗުން ވަނީ 29 ޕޮއިންޓް ލިބިފައެވެ. އަދި ތިންވަނައިގައި އޮތް އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އާއި ހަތަރުވަނައިގައި އޮތް ވެސްޓް ހޭމް ޔުނައިޓެޑަށް 23 ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާއިރު، ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ ކުޅުނު މެޗުން ވެސްޓް ހޭމް ވަނީ ރަށުން ބޭރުގައި ވުލްވްސް އަތުން 1-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން ބަލިވެފައެވެ.

ވަޓްފޯޑާއި ޔުނައިޓެޑް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން - ގެޓީ އިމޭޖަސް

މީގެ އިތުރުން ލީގުގައި ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ ރަށުން ބޭރުގައި ކުޅުނު މެޗުން ޔުނައިޓެޑް ބަލިވީ ވަޓްފޯޑް އަތުން 4-1 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

މި މެޗުގެ ކުރީކޮޅު ލީޑު ނަގަން ވަޓްފޯޑުގެ އިސްމާއިލާ ސާ ޖެހި ޕެނަލްޓީ ޔުނައިޓެޑުގެ ކީޕަރު ޑޭވިޑް ޑެހެއާ ވަނީ ދެ ފަހަރު ޖަހަން ދިނުމުންވެސް މަތަކޮށްފައެވެ. އެކަމަކު މެޗުގެ 28 ވަނަ މިނެޓުގައި ޖޯޝުއާ ކިންގް ވަނީ ވަޓްފޯޑަށް ލީޑު ނަގައިދީފައެވެ. އަދި ފުރަތަމަ ހާފު ނިމެން މިނެޓަކަށް ވެފައި ވަނިކޮށް ސާ ވަނީ ލަނޑެއް ޖަހައި، ވަޓްފޯޑުގެ ލީޑު ފުޅާކޮށްދީފައެވެ.

މި މެޗުގެ ދެވަނަ ހާފު ޔުނައިޓެޑުން ފަށާފައިވަނީ ޑޮނީ ވެން ޑަ ބީކާއެކުއެވެ. އެއާއެކު މި ހާފު ފަށައިގެން ފަސްވަނަ މިނެޓުގައި ވެން ޑަ ބީކް ވަނީ ލަނޑެއް ޖަހައި، ޔުނައިޓެޑަށް ފަރަގު ކުޑަކޮށްދީފައެވެ. އެކަމަކު އޭގެ ފަހުން ޔުނައިޓެޑަށް އިތުރު މައްސަލަތަކެއް ކުރިމަތިވީ މެޗުގެ 69 ވަނަ މިނެޓުގައި އެ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން ހެރީ މެގުއާއަށް ދެވަނަ ރީނދޫ ކާޑާއެކު ރަތް ކާޑެއް ދެއްކުމުންނެވެ. އެއާއެކު ޔުނައިޓެޑުގެ ކުޅުންތެރިއަކު މަދުވުމުގެ ފައިދާ ނަގައި، މެޗުގެ އިތުރު ވަގުތުގައި ޖާއޯ ޕެޑްރޯ އާއި އިމަނުއަލް ޑެނިސް ވަނީ ވަޓްފޯޑުގެ އަނެއް ދެ ލަނޑު ޖަހައިދީފައެވެ.

މި މެޗުން ޔުނައިޓެޑް ބަލިވިއިރު، ލީގުގައި އެންމެ ފަހުން ކުޅުނު ހަތް މެޗުގެ ތެރެއިން އެ ޓީމު މޮޅުވީ އެންމެ މެޗަކުންނެވެ. އަދި މި މެޗަކީ 1989 ވަނަ އަހަރަށްފަހު ލީގަށް އަލަށް ޕްރޮމޯޓްވި ޓީމެއް އަތުން ޔުނައިޓެޑް އެންމެ ތަފާތު ބޮޑުކޮށް ބަލިވި މެޗެވެ.

މި ނަތީޖާއާއެކު ޔުނައިޓެޑް އޮތީ 12 މެޗުން 17 ޕޮއިންޓާއެކު ތާވަލުގެ ހަތްވަނައިގައެވެ. އެއާއެކު ޔުނައިޓެޑުގެ ކޯޗު އޮލެ ގުނަ ސޯލްޝެއާއަށް ޕްރެޝަރު ބޮޑުވެފައިވާއިރު، އޭނާ ކޯޗުގެ މަގާމުން ވަކިކުރުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް ޔުނައިޓެޑުގެ ބޯޑުން ކުއްލި ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް