ކ. މާލެ
|
18 ނޮވެންބަރ 2021 | ބުރާސްފަތި 13:29
ކޯނޭ ޓަޗްލެސް ސިގްނަލައިޒޭޝަން ލިފްޓް
ކޯނޭ ޓަޗްލެސް ސިގްނަލައިޒޭޝަން ލިފްޓް
-
ލިވިން އެކްސްޕޯ
ލިވިން އެކްސްޕޯގައި އެސްޓީއޯގެ ޚާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް
 
ޕްރޮމޯޝަންގެ ތެރެއިން ލިފްޓުގެ އިންސްޓޮލޭޝަން ފީ އުނިކޮށްދޭ
 
މިއީ "ކޯނޭ" ބްރޭންޑުގެ ލިފްޓު ގަންނަ ފަރާތްތަކަށް ޚާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް

އެސްޓީއޯއިން އޮތަރައިޒްޑު ޑިސްޓިބިއުޓަރުގެ ގޮތުގައި އެތެރެކޮށް ވިއްކަމުންދާ "ކޯނޭ" ބްރޭންޑުގެ ލިފްޓު ގަންނަ ފަރާތްތަކަށް ޚާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމައިފިއެވެ.

އެސްޓީއޯގެ މި ޕްރޮމޯޝަން ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމާފައިވަނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުން ހޮނިހިރު ދުވަހަށް ހުޅުމާލެ ސެންޓްރަލް ޕާކްގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ލިވިން އެކްސްޕޯގެ ތެރެއިންނެވެ.

މި ޕްރޮމޯޝަނުގައި އެސްޓީއޯގެ ސްޓޯލްއަށް ޒިޔާރަތްކޮށް ލިފްޓް އޯޑަރު ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ލިފްޓުގެ އިންސްޓޮލޭޝަން ފީ އުނިކޮށް، އެމަސައްކަތް ހިލޭ ކޮށްދިނުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ލިފްޓު ގަންނަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ބޭނުންވާ ގޮތަށް ވަގުތުން ލިފްޓް ޑިޒައިން ކޮށްލުމުގެ އިންތިޒާމުވެސް އެސްޓީއޯގެ ސްޓޯލުގައި ހަމަޖެހިފައިއެވެ. ލިފްޓު ބޭނުންވާ ޑިޒައިނަށް ފަރުމާ ކުރުމަށްފަހު ލިފްޓުގެ މޮޑެލް ބަލާލުމުގެ އިންތިޒާމްވެސް ވަނީ ހަމަޖެހިފައިއެވެ.

ފިންލޭންޑްގެ އުފެއްދުމެއް ކަމަށްވާ ކޯނޭގެ ޑިޒައިންތަކަށް ބައިނަލްއަގުވާމީ ގޮތުން ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ "ރެޑް ޑޮޓް ޑިޒައިން އެވޯޑް" އެކިފަހަރު މަތިން ވަނީ ލިބިފައިއެވެ. އެސްޓީއޯއިން ދާދި ފަހުން ވަނީ ކޯނޭގެ ޓަޗްލަސް ސިގްނަލައިޒޭޝަންވެސް ރާއްޖޭގެ މާކެޓަށް ތައާރަފް ކޮށްފައިއެވެ. އަދި މިއީ މާކެޓްގައި މިހާރު ކަސްޓަމަރުންގެ އިތުބާރު އެންމެ ބޮޑަށް ލިބިފައިވާ އެއް ލިފްޓު ކަމުގައި މިކުންފުނިން އުފަލާއެކު ފާހަގަކުރަމެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މުހައްމަދު އާދަމް ސަލީމް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް