ކ. މާލެ
|
17 ނޮވެންބަރ 2021 | ބުދަ 08:42
ނައިބްރައީސް ރާއްޖެޓީވީގެ ފަށާއިރު ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ
ނައިބްރައީސް ރާއްޖެޓީވީގެ ފަށާއިރު ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ
ރާއްޖެއެމްވީ
ނާއިބްރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް
"ރައީސް ސާލިހަކީ މަޝްވަރާ ކުރައްވާ ވެރިއެއް، ސަރުކާރުގައި އޮތީ ބަދަހި ގުޅުމެއް"
 
ރައީސް ސާލިހު ސަރުކާރުގެ ހުރިހާ ކަމެއްގައިވެސް ކަމާ ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކާއި މަޝްވަރާ ކުރައްވާ
 
ނާއިބްރައީސްގެ މަސައްކަތަކީވެސް ރައްޔިތުންގެ ޒިންމާތަކެއް އުފުލުން
 
ރައްޔިތަކަށް ބޭނުންވާނެ އެންމެ މުހިއްމު އެއް ކަމަކީ ހަމަޖެހުން ގާއިމުވުން

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހަކީ މަޝްވަރާ ކުރައްވާ ވެރިއެއް ކަމަށާއި، މި ސަރުކާރުގައި އޮތީ ބަދަހި ގުޅުމެއްކަމަށް ނާއިބްރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ނާއިބްރައީސް އެހެން ވިދާޅުވީ ބުދަ ދުވަހު ރާއްޖެޓީވީގެ ފަށާއިރު ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައެވެ.

ގައުމެއްގެ ރައްޔިތަކަށް ބޭނުންވާނެ އެންމެ މުހިއްމު އެއް ކަމަކީ ހަމަޖެހުން ގާއިމުވުންކަން ފާހަގަ ކުރައްވައި ނާއިބްރައީސް ވިދާޅުވީ، މިއަދު އެ ހަމަޖެހުން ފެންނަމުންދާ ކަމަށެވެ. އަދި އެކި ދާއިރާތަކުން ސަރުކާރުން ކޮށްފައިވާ ޚިދުމަތްތަކަށް އަލިއަޅުވާލައްވައި ވިދާޅުވީ، ރާއްޖޭގެ އަތޮޅުތަކުގެ ސިއްހީ ނިޒާމުގެ ޚިދުމަތް ލިބެމުން ދިޔަ ގޮތާއި، ތައުލީމީ ދާއިރާއަށް އަޅާލުން ލިބެމުން ދިޔަ މިންވަރާއި، ޖެންޑަރ އީކުއަލިޓީއަށް ބަލާއިރު، އިޖުތިމާއީ ދާއިރާއިންވެސް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ.

ރައީސް ސާލިހާއި އޮތް ގުޅުން ނުހަނު ވަރުގަދަކަން ފާހަގަ ކުރައްވައި ނާއިބްރައީސް ވިދާޅުވީ، ފެށުނީއްސުރެ މިއަދާ ހަމައަށް ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ހަވާލު ކުރައްވައި، މަޝްވަރާ ކުރައްވާ ކަމަށެވެ. އަދި ނާއިބްރައީސްގެ މަގާމަކީވެސް ރައްޔިތުންގެ ޒިންމާތަކެއް އުފުލުންކަމަށް އެމަނިކުފާނު ސިފަ ކުރެއްވިއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، ރައީސް ސާލިހަކީ ސަރުކާރުގެ ހުރިހާ ކަމެއްގައިވެސް ކަމާ ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކާއި އަބަދުވެސް މަޝްވަރާ ކުރައްވާ ވެރިއެއްކަން ނާއިބްރައީސް ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. ނާއިބްރައީސް ވަނީ މުޅި ސަރުކާރުގައިވެސް އޮތީ ބަދަހި ގުޅުމެއްކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އެގޮތުން ކޯލިޝަން ސަރުކާރެއް ނަމަވެސް ރާއްޖޭގެ ސަރުކާރު ފެންނަނީ ބަދަހިކޮށް ކަން ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

ނާއިބްރައީސްކަމަށް ފައިސަލް ހޮވިވަޑައިގެންނެވީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ޖޭޕީގެ ފަރާތުން ކަނޑައަޅާ ރަނިން މޭޓަކު ނިންމުމަށް ޖޭޕީގެ ކައުންސިލްގައި ނެގި ވޯޓު ކާމިޔާބު ކުރައްވައިގެންނެވެ. މ. ކުނޫޒްގައި ޕާޓީގެ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެން ނެގި ވޯޓު ފައިސަލް ކާމިޔާބު ކުރެއްވީ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރު ޑރ. ހުސައިން ރަޝީދާއި ރައީސް އޮފީހުގެ ކުރީގެ މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީނާއި ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ ހުސައިނާއި ވާދަ ކުރައްވައިގެންނެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހުގެ ފަރާތްޕުޅުން, ކޯލިޝަން ރޫޅާލެއްވުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާ ތަން ފެނިވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމަށް ކޯލިޝަންގެ ލީޑަރުންވެސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް