ކ. މާލެ
|
5 ނޮވެންބަރ 2021 | ހުކުރު 21:51
މުނޫ މަހާވަރު - އިންޑިއާއިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައެޅުއްވި އައު ސަފީރު
މުނޫ މަހާވަރު - އިންޑިއާއިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައެޅުއްވި އައު ސަފީރު
އިންޑިއާ އިން މޯލްޑިވްސް
އިންޑިއާގެ އައު ސަފީރު
އިންޑިއާއިން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައެޅުއްވި އައު ސަފީރު މުނޫ މަހާވަރު މަގާމާ ހަވާލުވެވަޑައިގެންފި
 
ރައީސްގެ އަރިހަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައި މަގާމުގެ ލިޔުމާ ހަވާލުވުމަކީ ލިބުނު ބޮޑު ޝަރަފެއް
 
މަހާވަރް އެންމެ ފަހުން ހުންނެވީ އޮމާނުގައި ހުންނަވާ އިންޑިއާގެ ސަފީރުގެ ގޮތުގައި

އިންޑިއާއިން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައެޅުއްވި އައު ސަފީރު މުނޫ މަހާވަރު މަގާމާ ހަވާލުވެވަޑައިގެންފިއެވެ.

މަހާވަރަށް ސަފީރުކަމުގެ ލިޔުން ދެއްވީ ރާޝްތްރަޕަތީ ބަވަންގައި މިކަމަށްޓަކައި އޮތް ރަސްމިއްޔާތެއްގައި އެ ގައުމުގެ ރައީސް ރާމް ނާތު ކޯވިންދެވެ. މަގާމާ ހަވާލުވެވަޑައިގެން މަހާވަރް ކުރެއްވި ޓްވީޓްގައި ވިދާޅުވީ ރައީސްގެ އަރިހުން މަގާމުގެ ލިޔުމާ ހަވާލުވުމަކީ ލިބުނު ބޮޑު ޝަރަފެއް ކަމަށާއި އެމަނިކުފާނުގެ ލަފަޔާއި އިރުޝާދުތަކަށް ޝުކުރުވެރިވާ ކަމަށެވެ.

Advertisement

އިންޑިއާއިން ރާއްޖެއަށް އާ ސަފީރަކު ހަމަޖެއްސެވީ ކުރިން އެ މަގާމުގައި ހުންނެވި ސަންޖޭ ސުދީރު ދާދި ފަހުން ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސް (ޔޫއޭއީ) ގައި ހުންނަވާ އިންޑިއާ ސަފީރަކަށް ހަމަޖެއްސުމާ ގުޅިގެންނެވެ. ސުދީރު މަގާމާ ހަވާލުވެވަޑައިގަތީ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ މާޗު މަހުގައެވެ.

މަހާވަރް އެންމެ ފަހުން ހުންނެވީ އޮމާނުގައި ހުންނަވާ އިންޑިއާގެ ސަފީރުގެ ގޮތުގައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް