ކ. މާލެ
|
4 ނޮވެންބަރ 2021 | ބުރާސްފަތި 18:54
ޒުވާން ލީޑަރުން ބިނާ ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރެއިން
ޒުވާން ލީޑަރުން ބިނާ ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރެއިން
ރާއްޖެއެމްވީ
ޖަމިއްޔާތަކުގެ މަހާސިންތާ
މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ މަހާސިންތާގައި އޮންލައިންކޮށް ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި
 
މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް އޮންލައިންކޮށް ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު އާންމުކޮށް ހުރިހާ ޖަމިއްޔާތަކަށް ވަނީ ހުޅުވާލާފައި

މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް އަމާޒުކޮށް ބާއްވާ މަހާސިންތާގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

ޔޫތް މިނިސްޓްރީން ބުނީ ނ، ރ، ބ އަދި ޅ އަތޮޅުގެ މަދަނީ ޖަމިއްޔާތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން 17ން 20 ނޮވެމްބަރ 2021ށް ބާއްވާ މި މަހާސިންތާގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައިވަނީ އޮންލައިންކޮށް ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން މި މަހާސިންތާގައި ރާއްޖޭގެ އެހެން ހުރިހާ މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް އޮންލައިންކޮށް ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލާފައިވާ ކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް ބުނެއެވެ. އަދި މި މަހާސިންތާގައި މަޝްވަރާކުރާ މައިގަނޑު ދާއިރާތަކަށް އަމާޒުކޮށް، ކަރުދާސް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތުވެސް ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ މަދަނީ ޖަމްއިއްޔާތަކަށް ވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ.

Advertisement

މިމަހާސިންތާގައި މަޝްވަރާކުރާނެ މައިގަނޑު ދާއިރާތަކަކީ، ތަރައްޤީގައި ޖަމިއްޔާތަކުގެ ދައުރާއި، ޖަމިއްޔާތަކަށް ހުރި ގޮންޖެހުންތަކާއި ފުރުސަތުތައް އަދި ޒުވާނުންނާއި ގުޅުންހުރި މައްސަލުތަކުގެ މަދަނީ ޖަމިއްޔާތަކުގެ ދައުރެވެ.

މީގެ އިތުރުން، ހެޔޮވެރިކަމާއި އިންސާނީ ހައްޤުތައް ނެގެހެއްޓުމާއި މިންތީގެ ހަމަހަމަކަށް ޤާއިމްކުރުމުގައި މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ދައުރާއި، މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި، ތިމާވެށީގެ މައްސަލަތަކުން އަރައިގަތުމަށް އަދި ގުދުރަތީ ދިރުންތައް ހިމާޔަތްކުރުމުގައި ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ދައުރާއި، ހަށިހެޔޮ، ދުޅަހެޔޮ މުޖުތަމައެއް ބިނާކުރުމުގައި މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ދައުރު އަދި ޖަމްޢިއްޔާތަކުން ގުޅިގެން ހަރަކާތްތެރިވުން ވެސް ހިމެނެއެވެ.

މިމަހާސިންތާގައި އޮންލައިންކޮށް ބައިވެރިވާން މަދަނީ ޖަމިއްޔާތަކުގެ ފަރާތްތަކަށް ގޫގުލް ފޯމް މެދުވރިކޮށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވޭނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން މަޚްތޫމް
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް