ކ. މާލެ
|
31 އޮކްޓޯބަރ 2021 | އާދީއްތަ 01:57
ޓޮޓެންހަމާއި ޔުނައިޓެޑް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން ޔުނައިޓެޑުގެ ކޯޗު ސޯލްޝެއާ
ޓޮޓެންހަމާއި ޔުނައިޓެޑް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން ޔުނައިޓެޑުގެ ކޯޗު ސޯލްޝެއާ
ގެޓީ އިމޭޖަސް
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގު
ޓޮޓެންހަމް ބަލިކޮށް ޔުނައިޓެޑުގެ ކޯޗު ސޯލްޝެއާއަށް ހަމަޖެހުމެއް
 
ޓޮޓެންހަމް އަތުން ޔުނައިޓެޑް މޮޅުވީ 3-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން
 
ތާވަލުގެ ފަސްވަނައިގައި ޔުނައިޓެޑް އޮތީ 17 ޕޮއިންޓާއެކު

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ ކުޅުނު މެޗުން ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާ ބަލިކޮށް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުގެ ކޯޗު އޮލެ ގުނަ ސޯލްޝެއާއަށް ހަމަޖެހުމެއް ލިބިއްޖެއެވެ.

ރަށުން ބޭރުގައި ކުޅުނު މެޗުން ޔުނައިޓެޑް މޮޅުވީ 3-0 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

Advertisement

މި މެޗުގެ ކުރިން ލީގުގައި އެންމެ ފަހުން ކުޅުނު ފަސް މެޗުންވެސް ޔުނައިޓެޑަށް މޮޅެއް ހޯދިފައެއް ނުވެއެވެ. އަދި މިދިޔަ ހަފުތާގައި ޔުނައިޓެޑް ވަނީ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ވާދަވެރި ލިވަޕޫލް އަތުން 5-0 ގެ ތަފާތު ބޮޑު ނަތީޖާއަކުން ބަލިވެފައެވެ. މިއީ ޔުނައިޓެޑުގެ ތާރީޚުގައި ލިވަޕޫލް އަތުން އެންމެ ތަފާތު ބޮޑުކޮށް ބަލިވި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

އެއާއެކު ޔުނައިޓެޑުގެ ކޯޗުގެ މަގާމުން ސޯލްޝޭއާ ވަކިކުރާނެ ކަމަށް ބެލުވުނު ނަމަވެސް، ޔުނައިޓެޑުގެ ބޯޑުން ވަނީ ސޯލްޝެއާއަށް އިތުރު ފުރުސަތެއް ދީފައެވެ. އަދި އެ ކަމަށް ޔުނައިޓެޑުގެ ލެޖެންޑަރީ ކޯޗު ސާ އެލެކްސް ފާގަސަންވެސް އެއްބަސްވި ކަމަށް ރިޕޯޓުކުރެވުނެވެ.

ޓޮޓެންހަމާއި ޔުނައިޓެޑް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން - ގެޓީ އިމޭޖަސް

އެއާއެކު ސޯލްޝެއާއަށް ޔުނައިޓެޑް މެޗު މުހިންމުވިއިރު، މި މެޗުގައި އެ ޓީމުން ވަނީ މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކާފައެވެ. އެގޮތުން ފުރަތަމަ ހާފުގައި ޔުނައިޓެޑުން ލީޑު ނެގިއިރު، ބްރޫނޯ ފެނާންޑޭސް ހުރަސްކޮށްދިން ބޯޅައަކުން މެޗުގެ 39 ވަނަ މިނެޓުގައި މި ލަނޑު އެ ޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ އިތުބާރު ފޯވާޑް ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯއެވެ.

އަދި މެޗުގެ 64 ވަނަ މިނެޓުގައި ރޮނާލްޑޯ ދިން ޕާހަކުން އެޑިންސަން ކަވާނީ ވަނީ ޔުނައިޓެޑަށް ލީޑު ފުޅާކޮށްދީފައެވެ. ދެން މި މެޗުގައި ޔުނައިޓެޑުން ކާމިޔާބުކުރި ތިންވަނަ ލަނޑު މެޗު ނިމެން ހަތަރު މިނެޓަށް ވެފައި ވަނިކޮށް ޖަހައިދިނީ ރޮނާލްޑޯގެ ބަދަލުގައި ކުޅެން އެރި މާކަސް ރެޝްފޯޑެވެ.

މި މޮޅާއެކު ތާވަލުގެ ފަސްވަނައިގައި ޔުނައިޓެޑް އޮތީ ކުޅުނު 10 މެޗުން ލިބުނު 17 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ. އަދި ޔުނައިޓެޑް އަތުން ބަލިވި ޓޮޓެންހަމް އޮތީ ތާވަލުގެ އަށްވަނައިގައި 10 މެޗުން 15 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް