ކ. މާލެ
|
30 އޮކްޓޯބަރ 2021 | ހޮނިހިރު 18:51
ލެސްޓާ އާއި އާސެނަލް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
ލެސްޓާ އާއި އާސެނަލް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
ގެޓީ އިމޭޖަސް
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގު
ލެސްޓާ ބަލިކޮށް އާސެނަލް ކުރިއަށް
ލެސްޓާ އަތުން އާސެނަލް މޮޅުވީ 2-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން
ތާވަލުގެ ފަސްވަނައަށް އާސެނަލް ޖެހިލީ 17 ޕޮއިންޓާއެކު

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހަވީރު ކުޅުނު މެޗުން ލެސްޓާ ސިޓީ ބަލިކޮށް ތާވަލުގެ ކުރިއަށް އާސެނަލް ޖެހިލައިފިއެވެ.

ރަށުން ބޭރުގައި ކުޅުނު މެޗުން އާސެނަލް މޮޅުވީ 2-0 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ. މި މެޗުން އާސެނަލް މޮޅުވިއިރު، ލީގުގައި އެންމެ ފަހުން ކުޅު ހަތް މެޗުންވެސް އެ ޓީމު ބަލިވެފައެއް ނުވެއެވެ.

ލީގުގައި ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހަވީރު ކުޅުނު މެޗުގައި އާސެނަލުން މޮޅު ކުޅުމެއް ދެއްކިއިރު، އެ ޓީމުން ދެ ލަނޑުވެސް ޖަހާފައިވަނީ ފުރަތަމަ ހާފުގައެވެ. އެގޮތުން މެޗު ފަށައިގެން ފަސްވަނަ މިނެޓުގައި އާސެނަލުން ވަނީ ލީޑު ނަގާފައެވެ. ބުކަޔޯ ސަކާ ނަގައިދިން ކޯނަރަކުން މި ލަނޑު އެ ޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ގަބްރިއެލެވެ. އަދި މެޗުގެ 18 ވަނަ މިނެޓުގައި އޭރިއާ ތެރެއިން ލިބުނު ބޯޅައަކުން އެމިލް ސްމިތު ރޯވް ވަނީ ލަނޑެއް ޖަހައި، އާސެނަލުގެ ލީޑު ފުޅާކޮށްދީފައެވެ.

އޭގެ ފަހުން މެޗުގެ 28 ވަނަ މިނެޓުގައި އޭރިއާ ބޭރުން ލެސްޓާގެ ކެލެޗީ އެހެނާޗޯ ނުރައްކާތެރި ހަމަލާއެއް ފޮނުވާލި ނަމަވެސް، އެ ހަމަލާގެ ހުރަހަކަށްވީ އާސެނަލުގެ ގޯލްކީޕަރު އާރޮން ރާމްސްޑޭލެވެ. އަދި ފުރަތަމަ ހާފު ނިމެން ދެ މިނެޓަށް ވެފައި ވަނިކޮށް ޖޭމްސް މެޑިސަން ފޮނުވާލި ނުރައްކާތެރި ހިލޭ ޖެހުމެއްވެސް ރާމްސްޑޭލް ވަނީ ހުއްޓުވާފައެވެ.

މި މެޗުގެ ދެވަނަ ހާފަށް ބަދަލުތަކަކާއެކު ނުކުތް ލެސްޓާއިން މި ހާފުގައި ކުޅުން ރަނގަޅުކުރި ނަމަވެސް، އެ ޓީމުން ފޮނުވާލި ގިނަ ހަމަލާތަކެއް މެޗުގައި މޮޅު ކުޅުމެއް ދެއްކި ރާމްސްޑޭލް ވަނީ ދިފާއުކޮށްފައެވެ. އަދި އިތުރު ލަނޑެއް ޖަހަން މި ހާފުގައި އާސެނަލުގެ ކެޕްޓަން ޕިއޭ-އެމެރިކް އޮބާމަޔަންއަށް ރަނގަޅު ފުރުސަތެއް ލިބުނު ނަމަވެސް، އޭނާ ފޮނުވާލި ހަމަލާ އަމާޒުވީ ގޯލުގެ އަރިމަތީ ދަނޑިއަށެވެ.

މި މޮޅާއެކު ތާވަލުގެ ފަސްވަނައަށް އާސެނަލް ޖެހިލިއިރު، އެ ޓީމަށް ވަނީ ކުޅުނު 10 މެޗުން 17 ޕޮއިންޓް ލިބިފައެވެ. ތާވަލުގެ ހަތަރުވަނައިގައި އޮތް ވެސްޓް ހޭމް ޔުނައިޓެޑަށްވެސް 17 ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާއިރު، އެ ޓީމު މިހާތަނަށް ކުޅެފައިވަނީ ނުވަ މެޗެވެ. އަދި އާސެނަލް އަތުން ބަލިވި ލެސްޓާ އޮތީ ތާވަލުގެ 10 ވަނައިގައި 10 މެޗުން 14 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
- ކޮމެންޓް