ކ. މާލެ
|
28 އޮކްޓޯބަރ 2021 | ބުރާސްފަތި 07:01
ބާސާގެ ކޯޗުގެ މަގާމުން ވަކިކުރި ނެދަލެންޑްސްގެ ރޮނާލްޑް ކޫމަން
ބާސާގެ ކޯޗުގެ މަގާމުން ވަކިކުރި ނެދަލެންޑްސްގެ ރޮނާލްޑް ކޫމަން
ގެޓީ އިމޭޖަސް
ބާސާއިން ކޫމަން ވަކިކުރުން
ވަޔެކާނޯ އަތުން ބަލިވުމާއެކު ބާސާއިން ކޫމަން ވަކިކޮށްފި
ވަޔެކާނޯ އަތުން ބާސާ ބަލިވީ 1-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން
ބާސާގެ އައު ކޯޗަކަށް ޒަވީ ގެންނަން މަސައްކަތްކުރޭ

ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ބުދަ ދުވަހުގެރޭ ކުޅުނު މެޗުން ރަޔޯ ވަޔެކާނޯ އަތުން ބަލިވުމާއެކު، ބާސެލޯނާގެ ކޯޗުގެ މަގާމުން ނެދަލެންޑްސްގެ ރޮނާލްޑް ކޫމަން ވަކިކޮށްފިއެވެ.

މި ފަހަކަށް އައިސް ބާސާގެ ކުޅުން ވަރަށް ބޮޑަށް ދަށްވެފައިވާއިރު، ވަޔެކާނޯ އަތުން ބާސާ ބަލިވީ 1-0 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ. މި މެޗުގެ ކުރިން ވަޔެކާނޯ އަތުން ބާސާ އެންމެ ފަހުން ބަލިވީ 2002 ވަނަ އަހަރެވެ.

ވަޔެކާނޯގެ ދަނޑުގައި ބުދަ ދުވަހުގެރޭ ކުޅުނު މެޗުގައި ފެނިގެންދިޔަ ހަމައެކަނި ލަނޑު އެ ޓީމުން ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ މެޗުގެ 30 ވަނަ މިނެޓުގައެވެ. މި ލަނޑު އެ ޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ރަޑަމެލް ފަލްކާއޯއެވެ. އޭގެ ފަހުން މެޗުގެ 72 ވަނަ މިނެޓުގައި ނަތީޖާ އެއްވަރުކުރަން ބާސާއަށް ޕެނަލްޓީއެއް ލިބުނު ނަމަވެސް، އެ ޓީމުގެ މެމްފިސް ޑިޕާއި ފޮނުވާލި ޕެނަލްޓީ ވަޔެކާނޯގެ ގޯލްކީޕަރު ވަނީ ހުއްޓުވާފައެވެ.

މި މެޗަށްފަހު ބާސާއިން އެ ޓީމުގެ ކޯޗުގެ މަގާމުން އުމުރުން 58 ކޫމަން ވަކިކުރަން ނިންމީ ބޯޑު މެންބަރުންގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށްފަހުއެވެ. އެ ބައްދަލުވުމަށްފަހު ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބާސާއިން ބުނީ ކޯމަން ވަކިކުރަން ނިންމިކަން އޭނާއަށް އެ ކުލަބުގެ ރައީސް ޖޮއާން ލަޕޯޓާ އަންގާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ބާސާއިން ކޫމަން ވަކިކުރިއިރު، ބާސާގެ ކޯޗުގެ މަގާމާ އޭނާ ހަވާލުވީ މިދިޔަ އަހަރުގެ އޯގަސްޓް މަހުގެ ތެރޭގައި ދެ އަހަރުގެ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުންނެވެ. އޭރު ބާސާގެ ރައީސަކަށް ހުރީ ޖޯސެފް މާރިއާ ބާޓޮމެއުއެވެ. އެކަމަކު މިދިޔަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި ބާޓޮމެއު މަގާމުން އިސްތިއުފާދީފައިވާއިރު، މި އަހަރުގެ މާޗު މަހު ބާސާގެ އައު ރައީސްގެ މަގާމަށް ލަޕޯޓާ ވަނީ އިންތިޚާބުކޮށްފައެވެ.

ރިޕޯޓުތައް ބުނާ ގޮތުން ކޫމަން ވަކިކޮށް ބާސާއިން ދެން އެ ޓީމުގެ ކޯޗަކަށް ގެންނަން މަސައްކަތްކުރަނީ ގަތަރުގެ އަލް ސާދަށް އިރުޝާދުދެމުން އަންނަ ފުޓްބޯޅަ ލެޖެންޑް ޒަވީ ހެނާންޑޭސްއެވެ.

ލީގުގައި ބުދަ ދުވަހުގެރޭ ކުޅުނު މެޗުން ވަޔެކާނޯ އަތުން ބަލިވުމާއެކު ބާސާ އޮތީ ތާވަލުގެ ނުވަވަނައިގައި ކުޅުނު 10 މެޗުން ލިބުނު 15 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ. އެއްވަނައިގައި އޮތީ ބުދަ ދުވަހުގެރޭ ކުޅުނު މެޗުން އޮސަސޫނާއާ ލަނޑެއް ނުޖެހި އެއްވަރުވި ރެއާލް މެޑްރިޑެވެ. އެ ޓީމަށް ވަނީ 10 މެޗުން 21 ޕޮއިންޓް ލިބިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 14 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
- ކޮމެންޓް