ކ. މާލެ
|
23 އޮކްޓޯބަރ 2021 | ހޮނިހިރު 23:44
ޔޫތު މިނިސްޓަރ މަހުލޫފު ގައުމީޓީމު ޖާޒީގައި
ޔޫތު މިނިސްޓަރ މަހުލޫފު ގައުމީޓީމު ޖާޒީގައި
ރައީސް އޮފީސް
ގައުމީ ޖާޒީގައި މިނިސްޓަރ މަހުލޫފު ދަނޑަށް!
ގައުމީ ޖާޒީގައި މިނިސްޓަރ މަހުލޫފު ދަނޑަށް!
 
ކުޅުދުއްފުށީ ފުޓުބޯޅަދަނޑު ހުޅުވައި ދެއްވީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހަންމަދު ސާލިހު
 
ފުޓުބޯޅަދަނޑު ރަސްމީކޮށް ހުޅުވުމުގެ މުނާސަބަތުގައި އެކުވެރިކަމުގެ މެޗެއް ވަނީ ކުޅެފައި
 
މިނިސްޓަރ މަހްލޫފު ދަނޑަށް ނުކުމެވަޑައިގަތީ މެޗުގެ ދެވަނަ ހާފުގައި

ކުޅުދުއްފުށީ ފުޓުބޯޅަދަނޑު ރަސްމީކޮށް ހުޅުއްވުމަށް ފަހު، ކުޅުދުއްފުށީ ޒުވާނުންނާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ފުޓުބޯޅަޓީމާއި ދެމެދުގައި ކުޅުނު އެކުވެރިކަމުގެ ޚާއްސަ މެޗުގައި ޔޫތު މިނިސްޓަރ އަހްމަދު މަހުލޫފު ގައުމީޓީމުގެ ކުޅުންތެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ކުޅުއްވައިފިއެވެ.

ކުޅުދުއްފުށީގައި މިހާރު ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކުރަމުންދާ ޒުވާނުންގެ ދުވަހުގެ ހަފުލާތަކުގެ ތެރެއިން ކުޅުދުއްފުށީ ފުޓުބޯޅަދަނޑު ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައިދެއްވީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހަންމަދު ސާލިހެވެ. ފުޓުބޯޅަދަނޑު ހުޅުވުމާއިއެކު ކުޅުދުއްފުށީގައި ފުޓުބޯޅައަށް ލޯބިކުރާ ޒުވާނުންގެ ހުވަފެންތަކުގައި ކުލަޖެހި އެންމެހައި ރައްޔިތުންނަށް ހިނިތުންވުމެއް ވަނީ ލިބިފައެވެ.

Advertisement

މިނިސްޓަރ މަހުލޫފަކީ ކުރިން ޕްރޮފެޝަނަލް ކުޅުންތެރިއެކެވެ. ކުލްބް ވެލެންސިއާއަށްވެސް ކުޅުއްވިއެވެ. ކުޅުދުއްފުށީގައި ކުޅުނު ޚާއްސަ މެޗުގައި މިނިސްޓަރު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވީ ބޮޑަށް ރަމްޒީގޮތެއްގައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
67%
0%
33%
0%
0%
ކޮމެންޓް