ކ. މާލެ
|
17 އޮކްޓޯބަރ 2021 | އާދީއްތަ 14:23
މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް،
މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް،
އެމްއެމްސީ
ކަނޑުމަތީގެ ނުރައްކާތެރި ހާދިސާއެއް
ކަނޑުމަތީގެ ހާދިސާ: ނިޔާވި ނާހިދާއާއި، ދަރިންގެ ފޮޓޯތައް ގެނެސްނުދިނުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި
 
ނޫސްވެރިކަމުގެ އަހުލާގީ އަދި ސުލޫކީ މިންގަނޑު ހިފަހައްޓަން ޖެހޭ
 
ހިތާމައާއި މާޔޫސްކަމުގެ ހާދިސާއެއް މެދުވެރިވެފައިވާ ހާލަތެއްގައި ކަންކަން އޮޅުންފިލުވުމުގައި ސަމާލުވާން ޖެހޭ
 
އިންސާނީ ކަރާމާތްތެރިކަމަށް އުނިކަން ނާންނާނެ ގޮތަށް ރިޕޯޓު ކުރަން ޖެހޭ

ކަނޑުމަތީގައި ހިނގި ނުރައްކާތެރި ހާދިސާގައި ނިޔާވި މަރިޔަމް ނާހިދާއާއި، ދަރިންގެ ފޮޓޯތައް ގެނެސްނުދިނުމަށް މީޑީއާ ކައުންސިލުން އިލްތިމާސްކޮށްފިއެވެ.

މީޑިއާ ކައުންސިލުން ބުނީ 16 އޮކްޓޫބަރު 2021 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ހިނގި ކަނޑުމަތީގެ ނުރައްކާތެރި ހާދިސާގައި ނިޔާވި ފަރާތާއި އެފަރާތުގެ ދަރިންގެ ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު ޝާޢިއުކުރުމުގައި، މި ދަނޑިވަޅުގައި އާއިލާއަށް އިތުރަށް ހިތާމަ ލިބޭ ގޮތަށް ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު ގެނެސް ނުދިނުމަށާއި ދަރިންނާއި އަދި މައްޔިތާގެ ފޮޓޯއާއި މަންޒަރު ގެނެސް ނުދިނުމަށް މީޑިއާތަކުގައި ދެންނެވުމަށް އާއިލާއިން އެދިފައިވާ ކަމަށެވެ.

މީޑިއާ ކައުންސިލުން ބުނީ ހިތާމައާއި މާޔޫސްކަމުގެ ހާދިސާއެއް މެދުވެރިވެފައިވާ ހާލަތެއްގައި ކަންކަން އޮޅުންފިލުވައި އަދި ޝާޢިއުކުރާނީ އެހިތާމައެއް ނުވަތަ މާޔޫސްކަމެއް ކުރިމަތިވެފައިވާ ބައެއްގެ އިންސާނީ ކަރާމާތްތެރިކަމަށް އުނިކަން ނާންނާނެ ގޮތުގެ މަތިން ކަމަށެވެ.

ދިވެހި މީޑިއާގެ ހަމަތަކާއި އަހުލާގީ މިންގަނޑު ބަޔާންކުރާ ކޯޑް އޮފް އެތިކްސް ގެ 16 ވަނަ މާއްދާގައި އަލިއަޅުވާލައި، މިފަދަ ހާދިސާތައް ޚަބަރުތަކުގައި ގެނެސްދޭއިރު، ހުރިހާ މީޑިއާތަކުން ވެސް "ކޯޑް އޮފް އެތިކްސް" އަށް ތަބާވުމަށާއި، ނޫސްވެރިކަމުގެ އަހުލާގީ އަދި ސުލޫކީ މިންގަނޑު ހިފެހެއްޓުމަށް މީޑިއާ ކައުންސިލުން ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
20%
0%
0%
20%
40%
20%
ކޮމެންޓް
17 އޮކްޓޯބަރ 2021 | އާދީއްތަ 17:26
ކުޑަތު އްތު
ތިޔަ ޢާއިލާގެ ހިތަށް އިތުރަށް ތަދުވާނެކަމެއް އަހަރެމެން ނުކުރާނޫއެވެ. އެމަންމަ ނިޔާވެ ތުއްތުދަރިފުޅު ގެއްލުމަކީ އަހަރެމެންނަށްވެސް ލިބުނު އެހާމެ ފުންހިތާމައެކެވެ. ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގައި އަދިވެސް އުޅަނދުފަހަރާ މީހުން ސަމާލުވާންވާވަރަށް ނުވާކަން އެއީ އެހާމެދެރަކަމެކެވެ.