ކ. މާލެ
|
16 އޮކްޓޯބަރ 2021 | ހޮނިހިރު 14:02
ބަނގުއާވިފުޅިތައް ނައްތާލަނީ
ބަނގުއާވިފުޅިތައް ނައްތާލަނީ
ކަސްޓަމްސް
ބަނގުއާވި ނައްތާލުން
ކަސްޓަމްސްއިން ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަނގުއާވި ނައްތާލައިފި
 
ދޭތެރެދޭތެރެއިން ކަސްޓަމްސްއިން ދަނީ ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަނގުއާވި ނައްތާލަމުން
 
ނައްތާލާފައިވަނީ 5040 ބަނގުއާވިފުޅި
 
މިތަކެތި ނައްތާލާފައިވަނީ 14 އޮކްޓޯބަރުގައި

ކަސްޓަމްސްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަނގުއާވި ނައްތާލައިފިއެވެ.

މިތަކެތި ނައްތާލާފައިވަނީ 14 އޮކްޓޯބަރު 2021 ވަނަ ދުވަހު ކ. ތިލަފުށީގެ ސައިޓްގައި ކަސްޓަމް އޮފިސަރުންގެ ހާޒިރުގައެވެ.

ކަސްޓަމްސްއިން ބުނީ ނައްތާލާފައިވަނީ 5040 ބަނގުއާވިފުޅި ކަމަށެވެ.

Advertisement

މިތަކެއްޗަކީ ކަސްޓަމްސްގެ އާންމު ގަވާއިދުގެ 422 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އެކަށައެޅިފައިވާ، ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރަން އުޅެނިކޮށް ހިފެހެއްޓޭ މަނާތަކެތި ކަސްޓަމްސްއިން ނައްތާލުމުގައި އަމަލުކުރާ އުސޫލުގެ ދަށުން ނައްތާލެވުނު ތަކެއްޗެވެ. އެކިއެކި ސަބަބުތަކާހުރެ ކަސްޓަމްސްއިން ހިފަހައްޓާފައި ހުންނަ ތަކެތި ކަނޑައެޅިފައވާ އުސޫލުގެ ދަށުން ނައްތާލެވިދާނެކަމަށް ކަސްޓަމްސްގެ އާންމު ގަވައިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

ދޭތެރެދޭތެރެއިން ކަސްޓަމްސްއިން ދަނީ ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަނގުއާވި ނައްތާލަމުންނެވެ. އެގޮތުން ދާދި ފަހުން 15،000 ލީޓަރު ނައްތާލާފައިވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް