ކ. މާލެ
|
7 އޮކްޓޯބަރ 2021 | ބުރާސްފަތި 16:45
ޗެކް ރިޕަބްލިކްގެ ކޮންސިއުލޭޓް އޮފީސް ހުޅުވަނީ
ޗެކް ރިޕަބްލިކްގެ ކޮންސިއުލޭޓް އޮފީސް ހުޅުވަނީ
ރާއްޖެއެމްވީ
ޗެކް ރިޕަބްލިކްގެ ކޮންސިއުލޭޓެއް ރާއްޖޭގައި
ޗެކް ރިޕަބްލިކްގެ ކޮންސިއުލޭޓެއް ރާއްޖޭގައި ހުޅުވައިފި
 
މި އޮފީސް ހުޅުއްވައިދެއްވީ ޗެކް ރިޕަބްލިކުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަފީރު މިލާން ހޮވޮރކާއި ރާއްޖޭގެ ފޮރިން ސެކްރެޓަރީ އަބްދުލްޣަފޫރު

ޗެކް ރިޕަބްލިކްގެ ކޮންސިއުލޭޓެއް ރާއްޖޭގައި ހުޅުވައިފިއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި މި އޮފީސް ހުޅުއްވައިދެއްވީ، ޗެކް ރިޕަބްލިކްގެ ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ސަފީރު މިލާން ހޮވޮރކް އާއި، ފޮރިން ސެކެޓްރީ އަބްދުލްޣަފޫރު މުހައްމަދެވެ.

އޮފީސް ހުޅުއްވައިދެއްވަމުން ސަފީރު މިލާން ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގައި ހުޅުވުނު މި އޮފީހުގެ ސަބަބުން ދެ ގައުމުގެ ގުޅުން އިތުރަށް ހަރުދަނާވެ، ބަދަހިވެގެންދާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެކި ދާއިރާތަކުން ދެ ގައުމުގެ ގުޅުން އިތުރަށް ހަރުދަނާވެގެންދާނެ ކަމަށާއި ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ ޗެކް ރިޕަބްލިކްގެ ރައްޔިތުންނަށް ވެސް ލުއިފަސޭހަތައް ވެގެންދާނެ ކަމަށެވެ. 

ފޮރިން ސެކެޓްރީ އަބްދުލްޣަފޫރު މުހައްމަދު ވިދާޅުވީ މި އޮފީސް މެދުވެރިކޮށް ޗެކް ރިޕަބްލިކަށް ދާން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް އެއްވެސް ދަތި ކަމަކާއި ނުލާ ވިސާ ލިބޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި ޗެކް ރިޕަބްލިކް އާއި ބެހޭގޮތުން ބޭނުންވާ މައުލޫމާތު ވަގުތުން ވަގުތަށް ލިބިގެން ދާނެ ކަމަށެވެ.

ފޮރިން ސެކެޓްރީ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ކުރިއަށް އޮތްތާގައި މި އޮފީހުގެ ސަބަބުން ދެ ގައުމުގެ ގުޅުން އިތުރަށް ހަރުދަނާވެ، ދެ ގައުމުގެ ރައްޔިތުންނަށް ވެސް އިތުރު ލުއިފަސޭހަތަކެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް އުންމީދު ކުރައްވާ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް