ކ. މާލެ
|
6 އޮކްޓޯބަރ 2021 | ބުދަ 12:21
އދގެ އާއްމު މަޖިލީހުގެ 76ވަނަ ސެޝަންގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޝާހިދު ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުން
އދގެ އާއްމު މަޖިލީހުގެ 76ވަނަ ސެޝަންގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޝާހިދު ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުން
ރައީސް އޮފީސް
އދ.ގެ އާއްމު މަޖިލީހުގެ ރައީސް ރާއްޖޭގައި
ރައީސް އުންމީދު ކުރައްވާ ވަރުގެ ރިޔާސަތަކަށް ހެއްދެވުމަށް މަސައްކަތް ކުރާނަން - ޝާހިދު
 
ރާއްޖޭގައި މި ފާހަގަކުރަނީ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތުގައި ކާމިޔާބީއެއް
 
އުންމީދުގެ ރިޔާސަތުގައި ހިމެނޭ 5 ދޯދި ފެށެނީ ރާއްޖެއިން
 
ޒުވާނުންގެ ދައުރު އިތުރުކުރުމަށް ރައީސް ކުރައްވާ މަސައްކަތްޕުޅުގައި އުންމީދު ކުރައްވާވަރުގެ ނަތީޖާއެއް ނެރެދެއްވުމަށް މަސައްކަތްޕުޅު ކުރައްވާނެ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިޙް އުންމީދު ކުރައްވާ ވަރުގެ ރިޔާސަތަކަށް ހެއްދެވުމަށް މަސައްކަތްކުރައްވާނެ ކަމަށް އދ.ގެ އާއްމު މަޖިލީހުގެ 76 ވަނަ ސެޝަންގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޝާހިދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރިޔާސަތާ ހަވާލުވެވަޑައިގަތުމަށްފަހު ކުރައްވާ ފުރަތަމަ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގައި ބުދަ ދުވަހު ރާއްޖެ ވަޑައިގެން ރައީސާއެކު ބޭއްވެވި މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމަށްފަހު ދެއްވި ގުޅިފައިވާ ބަޔާނުގައި ޝާހިދު ވިދާޅުވީ، މިއަދު ރާއްޖޭގައި މި ފާހަގަކުރަނީ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތުގައި ކާމިޔާބީއެއް ކަމަށެވެ. އެ މަނިކުފާނުގެ އުންމީދުގެ ރިޔާސަތުގައި ހިމެނޭ 5 ދޯދި ފެށެނީ ރާއްޖެއިން ކަމަށާއި، ދިވެހިންގެ ނަމާއި ފަޚުރު ދެމެހެއްޓުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ.

ދިވެއްސަކަށް މިފަދަ ފުރުސަތު ލިބިގެން މި ދިޔައީ ރައީސްގެ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތުގެ ހަރުދަނާ ކަމުން ކަމަށް ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ. ރައީސްގެ ދުރު ވިސްނުންފުޅާއެކު ދުނިޔޭގެ ގައުމުތަކާ ގުޅުން ބަދަހި ކުރެއްވުމާއި، ޑިމޮކްރެސީ ވަރުގަދަ ކުރެއްވުމަށް ކުރެއްވި މަސައްކަތްޕުޅުތަކުގެ ސަބަބުން ކަމުގައި ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ. ރާއްޖެ ކުޑަ ނަމަވެސް ފަޚުރުވެރިކަމާއެކު ބައިނަލްއަގުއާމީ މުޖުތަމަޢުގައި ބަސްބުނަން ކެރޭ ގައުމަކަށް ރާއްޖެ ހެއްދެވުމަށް ރައީސް ކުރެއްވި މަސައްކަތްޕުޅުތަކުގެ ނަތީޖާ ކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

މިންތީގެ ހަމަހަމަކަން ގާއިމުކުރުމާއި، ޒުވާނުންގެ ދައުރު އިތުރުކުރުމަށް ރައީސް ކުރައްވާ މަސައްކަތްޕުޅުގައި އުންމީދު ކުރައްވާވަރުގެ ނަތީޖާއެއް ނެރެދެއްވުމަށް މަސައްކަތްޕުޅު ކުރައްވާނެ ކަމަށް ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެމަނިކުފާނު އދ.ގެ ރިޔާސަތާ ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވީ، ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. ރާއްޖެއަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގައި ޑިފެންސް މިނިސްޓަރާއި، މަޖިލީހުގެ ނައިބް ރައީސާއި، އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރާ ވެސް ބައްދަލުކުރެއްވުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އަދި ޒުވާނުންގެ އުންމީދުތަކާއި، ކަންބޮޑުވުންތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ޒުވާނުންނާއެކު ވެސް މަޝްވަރާ ކުރައްވާނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް