ކ. މާލެ
|
26 ސެޕްޓެންބަރ 2021 | އާދީއްތަ 11:13
އަލަވޭސް އާއި އެތުލެޓިކޯ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
އަލަވޭސް އާއި އެތުލެޓިކޯ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
ގެޓީ އިމޭޖަސް
ސްޕެނިޝް ލީގު
އެތުލެޓިކޯ ބަލިވިއިރު، ރެއާލަށް ޕޮއިންޓެއް
 
އަލަވޭސް އަތުން އެތުލެޓިކޯ ބަލިވީ 1-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން
 
ރެއާލާއި ވިޔަރެއާލް އެއްވަރުވީ 0-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން

ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ ޑިޕޯޓިވޯ އަލަވޭސް އަތުން އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑް ބަލިވިއިރު، ރެއާލް މެޑްރިޑާއި ވިޔަރެއާލް ބައްދަލުކުރި މެޗު އެއްވަރުވެއްޖެއެވެ.

ރަށުން ބޭރުގައި ކުޅުނު މެޗުން އެތުލެޓިކޯ ބަލިވީ 1-0 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ. މިއީ މި ސީޒަނުގެ ލީގުގައި އެތުލެޓިކޯ ބަލިވި ފުރަތަމަ މެޗެވެ.

Advertisement

މި މެޗުގައި އަލަވޭސްއިން އެތުލެޓިކޯ ބަލިކުރި ލަނޑު ޖެހީ މެޗު ފަށައިގެން ހަތަރުވަނަ މިނެޓުގައެވެ. ރުބެން ޑުއާޓޭ ނަގައިދިން ކޯނަރަކުން މި ލަނޑު އެ ޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ވިކްޓަ ލަގުއާޑިއާއެވެ. އޭގެ ފަހުން ފުރަތަމަ ހާފުގައި ނަތީޖާ އެއްވަރުކުރަން އެތުލެޓިކޯގެ މާކޮސް ޔޮރެންޓޭއަށް ރަނގަޅު ފުރުސަތެއް ލިބުނު ނަމަވެސް، އޭރިއާ ތެރެއިން އޭނާ ފޮނުވާލި ހަމަލާ ދިޔައީ ގޯލާ އަމާޒުނުވެއެވެ.

އޭގެ ފަަހުން ދެވަނަ ހާފުގައި އެތުލެޓިކޯގެ އެންހެލް ކޮރޭއާ ފޮނުވާ ހަމަލާއެއް އަލަވޭސްގެ ގޯލްކީޕަރު ފެނާންޑޯ ޕަޗޭކޯ ވަނީ މަތަކޮށްފައެވެ. އަދި މި ހާފުގައި ލީޑު ފުޅާކުރަން އަލަވޭސްއަށް ރަނގަޅު ދެ ފުރުސަތެއް ލިބުނު ނަމަވެސް، އެ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިންނަށް އެ ފުރުސަތުތަކުގެ ބޭނުން ހިފިފައެއް ނުވެއެވެ.

ރެއާލާއި ވިޔަރެއާލް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން - ގެޓީ އިމޭޖަސް

މި މެޗުން އެތުލެޓިކޯ ބަލިވުމާއެކު ތާވަލުގެ އެއްވަނައިގައި ލީޑު ފުޅާކުރަން ރެއާލަށް ރަނގަޅު ފުރުސަތެއް އޮތެވެ. އެކަމަކު ލީގުގައި ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ ކުޅުނު މެޗުން އެ ޓީމު ވަނީ ވިޔަރެއާލާ ލަނޑެއް ނުޖެހި އެއްވަރުވެފައެވެ.

ރެއާލުގެ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މި މެޗު ފަށައިގެން 13 ވަނަ މިނެޓުގައި ވިޔަރެއާލުގެ އާނައުޓް ޑަންޖޫމާއަށް ވަނީ ލަނޑެއް ޖަހަން ރަނގަޅު ފުރުސަތެއް ލިބިފައެވެ. އެކަމަކު އޭރިއާ ތެރެއިން އޭނާ ފޮނުވާލި ހަމަލާ ރެއާލުގެ ގޯލްކީޕަރު ތިބައޫ ކޯޓުއާ ވަނީ ދިފާއުކޮށްފައެވެ. އަދި އޭގެ ފަހުން ފުރަތަމަ ހާފުގައި ރެއާލުގެ ކަރީމް ބެންޒެމާ އާއި އެޑާ މިލިޓާއޯއަށް ވަނީ ރަނގަޅު ފުރުސަތުތަކެއް ލިބި ބޭކާރުވެފައެވެ.

މި މެޗުގެ ދެވަނަ ހާފުގެ ކުރީކޮޅު ޑަންޖޫމާ ހުހަށް ހުރެ ފޮނުވާލި ހަމަލާއެއް ކޯޓުއާ މަތަކުރިއިރު، މެޗުގެ ފަހު ކޮޅު ރެއާލުގެ އިސްކޯއަށްވެސް ވަނީ ލަނޑެއް ޖަހަން ރަނގަޅު ފުރުސަތެއް ލިބި ބޭކާރުވެފައެވެ. އެގޮތުން އޭނާ ބޮލުން ފޮނުވާލި ހަމަލާ ވިޔަރެއާލުގެ ގޯލްކީޕަރު ޖެރޯނިމޯ ރުއްލީ ވަނީ ދިފާއުކޮށްފައެވެ.

މި ނަތީޖާތަކާއެކު ތާވަލުގެ އެއްވަނައިގައި ރެއާލް އޮތީ ކުޅުނު ހަތް މެޗުން ލިބުނު 17 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ. ދެ ވަނައިގައި އޮތް ސެވިއްޔާއަށް ހަ މެޗުން 14 ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާއިރު، ތިންވަނައިގައި އެތުލެޓިކޯ އޮތީ ހަތް މެޗުން 14 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް