ކ. މާލެ
|
21 ސެޕްޓެންބަރ 2021 | އަންގާރަ 22:50
ނަރުހަކު ވެކްސިން ދިނުމަށް ތައްޔާރުވަނީ
ނަރުހަކު ވެކްސިން ދިނުމަށް ތައްޔާރުވަނީ
ރާއްޖެއެމްވީ
ވެކްސިން އަޕްޑޭޓް
ރާއްޖެއިން މިހާތަނަށް 332،529 މީހުން ވެކްސިން ފުރިހަމަކޮށްފި
 
ވެކްސިން ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ދަނީ ތަކުރާރުކޮށް އިލްތިމާސްކުރަމުން
 
ފުރަތަމަ ޑޯޒު ޖެހި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 391،153ށް އަރާފައި
 
ހޯމަ ދުވަހު 545 މީހުން ވެކްސިިން ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވޭ

ރާއްޖެއިން މިހާތަނަށް 332،529 މީހުން ވެކްސިން ފުރިހަމަކޮށްފިއެވެ.

ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)އިން ބުނީ ހޯމަ ދުވަހު 545 މީހުން ވެކްސިިން ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އެއީ މާލެ ސަރަހައްދުން 107 މީހުންނާއި އަތޮޅުތެރޭގެ ރަށްރަށުން 438 މީހުންނެވެ. އެއާއެކު މުޅި ރާއްޖެއިން ވެކްސިން ފުރިހަމަކުރި އަދަދު ވަނީ 332،529ށް އަރާފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން އެޗްޕީއޭއިން ބުނީ ހޯމަ ދުވަހު 129 މީހުން ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒު ޖަހާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެއީ މާލެ ސަރަހައްދުން 56 މީހުންނާއި، އަތޮޅުތެރޭގެ ރަށްރަށުން 73 މީހުންނެވެ. އެއާއެކު ފުރަތަމަ ޑޯޒު ޖެހި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 391،153ށް އަރާފައެވެ.

އޮގަސްޓު މަސް ނިމުމުގެ ކުރިން ރާއްޖޭގެ އާބާދީގެ 90 އިންސައްތަ މީހުންނަށް ވެކްސިން ދިނުމަށް ސަރުކާރުން ވަނީ ވެކްސިނޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ފަށާފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް އޮގަސްޓު މަސް ނިމުމުގެ ކުރިން ސަރުކާރުން ކަނޑައެޅި އަމާޒަށް ވާސިލްވެވިފައެއް ނުވެއެވެ. އެހެންކަމުން އަދިވެސް މި ވެކްސިނޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ދަނީ ކުރިއަށެވެ. 

ވެކްސިން ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ދަނީ ތަކުރާރުކޮށް އިލްތިމާސްކުރަމުންނެވެ. ބަލިން ދިފާއުވުމަށް ވެކްސިން ވަރަށް މުހިންމު ކަމަށާއި، ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވި ނަމަވެސް ވެކްސިން ފުރިހަމަކޮށްފައިވާނަމަ ބަލިން މީހާއަށް ކުރާ އަސަރު ކުޑަ ކަމަށް ޑޮކްޓަރުން ވިދާޅުވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި
ރާއްޖޭގައި ޑެންގީހުން ފެތުރޭ މިންވަރު ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުވެއްޖެ
ޗުއްޓީ ހޭދަކުރުމުގެ ހަރަކާތްތަކުގައި އުޅޭއިރު ބަލިތަކުން ރައްކާތެރިވުމަށް ހާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދިނުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި
ނޭޕާލްގެ ބޮޑުވަޒީރުގެ އިތުބާރު އޮތްތޯ ބެލުމަށް ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގައި ނެގި ވޯޓު ބޮޑުވަޒީރު ކާމިޔާބު ކުރައްވައިފި
މަދިރިން ފެތުރޭ ބަލިތައް ގިނަވާތީ އިމާރާތްކުރާ ސައިޓުތަކުގައި މަދިރި އާލާނުވާނެހެން ސާފުކުރުމަށް އަންގައިފި
އަރިދަފުސް ރޯގާ، އިންފްލުއެންޒާ އަދި ބޭރަށް ހިންގުމުގެ ކޭސްތަކުގެ އަދަދު ދަށަށް
ރާއްޖެއިން އަބަދުވެސް ޑެންގީހުން ފެނޭ، ހުން މަޑުވާތާ ފުރަތަމަ 48 ގަޑިއިރުތެރޭގައި ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދޭންޖެހޭނެ: ޑރ.ފައިސަލް
ޗިކުންގުންޔާ ފެތުރޭ މިންވަރު އިތުރު، މިދިޔަ މަހު 100ށް ވުރެ ގިނަ ކޭސް ފެނިފައިވޭ: އެޗްޕީއޭ
ބޮޑު ޗުއްޓީގެ ދުވަސްވަރާ ދިމާކޮށް ގައިންގަޔަށް އަރާ ބަލިތައް ފެންނަ މިންވަރު އިތުރު: އެޗްޕީއޭ