ކ. މާލެ
|
20 ސެޕްޓެންބަރ 2021 | ހޯމަ 21:29
މީގެ ކުރިން މާލޭގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ ފަރިތަކުރުންތަކުގެ ތެރެއިން ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކޯޗު އަލީ ސުޒޭން
މީގެ ކުރިން މާލޭގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ ފަރިތަކުރުންތަކުގެ ތެރެއިން ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކޯޗު އަލީ ސުޒޭން
އެފްއޭއެމް
ސުޒޭން ގަތަރަށް ފުރުން
ކޮވިޑުން ރަނގަޅުވެ ސުޒޭން ގަތަރަށް
 
ސުޒޭން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވީ މި މަހުގެ ނުވަވަނަ ދުވަހު
 
ގައުމީ ޓީމު ގަތަރު ކޭމްޕަށް ފުރީ މި މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހި

ކޮވިޑް-19 އިން ރަނގަޅުވެ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކޯޗު އަލީ ސުޒޭން ގަތަރަށް ފުރައިފިއެވެ.

ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ގައުމީ ޓީމު ގަތަރު ކޭމްޕަށް ފުރާފައިވަނީ މި މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހެވެ. އެކަމަކު މި މަހުގެ ނުވަވަނަ ދުވަހު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވުމާއެކު ސުޒޭން ގައުމީ ޓީމާއެކު ގަތަރަށް ފުރާފައެއް ނުވެއެވެ. އެހެންކަމުން ގަތަރު ކޭމްޕުގައި ގައުމީ ޓީމުގެ ކަންކަން ބަލަހައްޓަމުން އަންނަނީ އެސިސްޓަންޓް ކޯޗު އިސްމާޢީލް މަހްފޫޒް (އިންމަ) އެވެ.

ހޯމަ ދުވަހުގެރޭ ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) ގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލް ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވަނީ ކޮވިޑުން ރަނގަޅުވެ ސުޒޭން ގަތަރަށް ފުރާފައިވާކަން ހާމަކޮށްފައެވެ.

ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ގަތަރުގައި ގައުމީ ޓީމުން ފަރިތަކުރަމުން އަންނައިރު، ކޭމްޕް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ގައުމީ ޓީމު އެނބުރި މާލެ އައުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މި މަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހެވެ. ގަތަރު ކޭމްޕުގެ ތެރެއިން ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުން ގަތަރުގެ ދެ ކުލަބަކާ ދެކޮޅަށް މެޗުތައް ކުޅޭ ގޮތަށް މިހާރު ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

އެގޮތުން އަންގާރަ ދުވަހު ކުޅޭ މެޗުގައި ރާއްޖެ ނުކުންނާނީ ގަތަރުގެ ދެވަނަ ޑިވިޝަނުގައި ވާދަކުރަމުން އަންނަ ލުސައިލް އެފްސީއާ ދެކޮޅަށެވެ. އަދި ދެވަނަ މެޗުގައި މި މަހު 25 ވަނަ ދުވަހު ބައްދަލުކުރާނީ ގަތަރުގެ އެހެން ޓީމަކާއެވެ.

ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕަށް ތައްޔާރުވާން ގައުމީ ޓީމުން ގަތަރުގައި ކޭމްޕުކުރާއިރު، ރާއްޖޭން 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕަށްވެސް ތައްޔާރުވީ ގަތަރުގައި ކޭމްޕުކޮށްގެންނެވެ. ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން މިދިޔަ އޯގަސްޓް މަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަހު 34 ކުޅުންތެރިންގެ ޕްރިލިމިނަރީ ސްކޮޑަކާއެކު ގައުމީ ޓީމުން ފަރިތަކުރުންތައް ފެށިއިރު، ގަތަރު ކޭމްޕުގައި ބައިވެރިވަނީ 29 ކުޅުންތެރިންނެވެ. ގަތަރު ކޭމްޕުގައި 30 ކުޅުންތެރިން ބައިވެރިކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިފައި އޮތް ނަމަވެސް، އަނިޔާގެ ސަބަބުން މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަނުގެ ޒުވާން ގޯލްކީޕަރު ހުސެއިން ޝަރީފް (ހުސެން) ކޭމްޕުގައި ބައިވެރިވެފައެއް ނުވެއެވެ.

މި ފަހަރުގެ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް އޮންނާނީ  އަންނަ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 16 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ރާއްޖޭގައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް