ކ. މާލެ
|
15 ސެޕްޓެންބަރ 2021 | ބުދަ 08:36
އދ. ގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ 76 ވަނަ ސެޝަންގެ ރިޔާސަތާއި ޝާހިދު ހަވާލުވެވަޑައިގަންނަވަނީ
އދ. ގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ 76 ވަނަ ސެޝަންގެ ރިޔާސަތާއި ޝާހިދު ހަވާލުވެވަޑައިގަންނަވަނީ
ޔޫއެން ފޮޓޯ
އދ.ގެ އާއްމު މަޖިލީސް
އދ.ގެ ރިޔާސަތާ ހަވާލުވެވަޑައިގަތުމުން މިނިސްޓަރ ޝާހިދަށް ރައީސްގެ މަރުހަބާ
 
ރާއްޖޭގެ ޚާރިޖިއްޔާއިން ހޯދި ފުރިހަމަ ކާމިޔާބީއެއް
 
ޚާރިޖީ ގުޅުންތައް ދެމެހެއްޓުމާއެކު ދިވެހި ޚާރިޖިއްޔާއިން އިތުރު ހަރުފަތްތަކަކަށް ދާނެ

އދ.ގެ ރިޔާސަތާ ރަސްމީކޮށް ހަވަލުވެވަޑައިގަތުމުން ފޮރިން މިނިސްޓަރ ޝާހިދަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިޙް، މަރުހަބާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައީސް ކުރެއްވި ޓްވީޓުގައި ވިދާޅުވީ، މިއީ ރާއްޖޭގެ ޚާރިޖިއްޔާއިން ހޯދި ފުރިހަމަ ކާމިޔާބީއެއް ކަމަށާއި، މިއީ އުފާވެރިކަމުން ފުރިގެންވާ ވަގުތެއް ކަމަށެވެ. އަދި ރާއްޖެއާއި ދުނިޔޭގެ އެހެން ގައުމުތަކާ އޮތް ގުޅުން ބަދަހި ކަމުގެ ހެއްކެއް ކަމަށާއި، ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ވެސް ޚާރިޖީ ގުޅުންތައް ދެމެހެއްޓުމާއެކު ދިވެހި ޚާރިޖިއްޔާއިން އިތުރު ހަރުފަތްތަކަކަށް ދާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

އދ.ގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ 76 ވަނަ ސެޝަންގެ ރިޔާސަތާ ރަސްމީކޮށް ހަވާލުވެވަޑައިގަތީ، 14 ސެޕްޓެމްބަރ، 2021ގައެވެ. މިއީ ރާއްޖޭގެ ތާރީޚުގައި އދ.ގެ މިހާ މަތީ މަޤާމަކަށް ދިވެއްސަކު އިންތިޚާބުވި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. އަދި ދިވެހި ރާއްޖެ އދ.ގައި މި ދަރަޖާގައި ތަމްސީލު ވެގެންދާ ފުރަތަމަ ފަހަރު ވެސް މެއެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހުގެރޭ އދ.ގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތާ ހަވާލުވެ ވަޑައިގެން، ފޮރިންގ މިނިސްޓަރ ޝާހިދުވަނީ މަގާމްގެ ހުވާ ކުރެއްވުމަށްފަހު، އާންމު މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުގައި ތަގުރީރު ކުރައްވާފައެވެ.

މިގޮތުން ރިޔާސަތުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ޝާހިދުވަނީ، އެމަނިކުފާނުގެ ރިޔާސަތުގައި، އިސްކަންދެއްވާނެ މުހިންމު ކަންކަމުގެ މައްޗަށް އަލި އަޅުއްލައްވާފައެވެ. އަދި ކުރިޔަށް އޮތް އެއް އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، ރިޔާސަތުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާނީ، އދ. ޗާޓަރާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން، ހުރިހާ ގައުމުތަކެއްގެ މެދުގައި ހަމަހަމަ ކަން ގާއިމްކުރައްވަމުން ކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ. ޝާހިދު ވިދާޅުވެފައިވަނީ، އެމަނިކުފާނުގެ ހުރިހާ މަސައްކަތްތަކެއް ވެސް ބިނާވެގެން ދާނީ އދ.ގެ މަސްލަހަތުގައި ކަމަށާއި، އެ މަސައްކަތުގައި ވަކިފަރާތަކަށް ބުރަ ނުވެ ވަކި ގައުމަކަށް އިސްކަން ދިނުމެއް ނެތި ކަމަށެވެ.

މަގާމާ ހަވާލު ވެވަޑައިގަތުމަށް ފަހު، މެމްބަރު ގައުމުތަކާ މުޚާތަބްކޮށް ވާހަކަ ދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރ ޝާހިދު ވަނީ، 75 ވަނަ ސެޝަންގެ ރައީސްކަމުގެ ދައުރު ފުރިހަމަ ކުރައްވާ ވަޑައިގަންނަވާ، ރައީސް ވޮލްކަން ބޮޒްކިރް، އދ.ގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުގައި ދެއްކެވި ހިންގުންތެރި ކަމަށް އައްސަރިބަހާއި ސާބަސް އަރިސްކުރައްވާފައެވެ. އަދި ޝާހިދުވަނީ، އެމަނިކުފާނު ހިފެހެއްޓެވި ފުރިހަމަ އަޒުމާއި، ކެރުމާއި ހިތްވަރަށްޓަކައި އާންމު މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ މެންބަރުންގެ ނަމުގައި ވޮލްކަން ބޮޒްކިރްއަށް ޝުކުރުދަންނަވާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް