ކ. މާލެ
|
13 ސެޕްޓެންބަރ 2021 | ހޯމަ 07:27
ކޯކް، ފުޑް އެންޑް ފުޓްބޯލް ޕްރޮމޯޝަންގެ ނަސީބުވެރިންނަށް އިނާމު ހަވާލުކުރުން
ކޯކް، ފުޑް އެންޑް ފުޓްބޯލް ޕްރޮމޯޝަންގެ ނަސީބުވެރިންނަށް އިނާމު ހަވާލުކުރުން
އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ
ކޯކް، ފުޑް އެންޑް ފުޓްބޯލް ޕްރޮމޯޝަން
ކޯކް، ފުޑް އެންޑް ފުޓްބޯލް ޕްރޮމޯޝަންގެ ނަސީބުވެރިންނަށް އިނާމު ހަވާލުކޮށްފި
 
ކޮކާ-ކޯލާގެ ޚިދުމަތް ދެމުންދާތާ 135 އަހަރު ވަނީ ވެފައި
 
އިނާމުތަކުގެ ތެރޭގައި ސްމާޓްފޯނާއި، 50 އިންޗީގެ ސްމާޓް ޓީވީ އަދި މިނީ ފްރިޖުތައް ހިމެނޭ
 
ފުރަތަމަ ބުރުގައި ހަތަރު ނަސީބުވެރިއަކަށް އިނާމު ހަވާލުކޮށްފައިވޭ

ކޮކާ-ކޯލާ އިން ކުރިއަށްގެންދާ "ކޯކް، ފުޑް އެންޑް ފުޓްބޯލް" ޕްރޮމޯޝަންގެ ފުރަތަމަ ބުރުގެ ނަސީބުވެރިންނަށް އިނާމު ހަވާލުކޮށްފިއެވެ.

ފުޓްބޯޅައަށް ދިވެހިންގެ މެދުގައި އޮތް ޝައުގުވެރިކަން އެހެން ހަރުފަތަކަށް ގެންގޮސްދިނުމަށްޓަކައި ކޮކާކޯލާ އިން ކުރިއަށްގެންދާ ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަންގެ ފުރަތަމަ ބުރުގެ ނަސީބުވެރިން ވަނީ ހޮވައިފައެވެ. މިދިޔަ މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހު ފެށި މިޕްރޮމޯޝަންގެ ފުރަތަމަ ބުރުގެ ނަސީބުވެރިންގެ ގޮތުގައި ހޮވުނު އައިޝަތު ނާއިފާ، ހުސެއިން ރިޔާޒު، ފަހީމާ ގާސިމް އަދި ފާތިމަތު ރަޝީދު އަށް ވަނީ އިނާމުގެ ގޮތުގައި ސްމާޓްފޯނާއި، 50 އިންޗީގެ ސްމާޓް ޓީވީ އަދި ކޮކާކޯލާ ލޯގޯ ޖަހާފައިވާ މިނީ ފްރިޖުތައް ހަވާލުކޮށްފައެވެ.

ކޯކް، ފުޑް އެންޑް ފުޓްބޯލް ޕްރޮމޯޝަންގެ ނަސީބުވެރިންނަށް އިނާމު ހަވާލުކުރުން

ކޮކާ-ކޯލާއިން ބުނީ މި ޕްރޮމޯޝަންގައި ބައިވެރިވެގެން ސްމާޓްފޯނާއި 50 އިންޗީގެ ޓީވީ އާއި މިނީ ފްރިޖު އަދި ކޯކުގެ ލޯގާ ޖަހާފައިވާ އެކި ހަދިޔާ ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު އޮންނާނެ ކަމަށެވެ. ސެޕްޓެމްބަރުގެ ނިޔަލަށް ކުރިއަށްގެންދާ މި ޕްރޮމޯޝަންގައި ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް ނަސީބުވެރިން ހޮވާނެއެވެ. އެހެންކަމުން، މިއީ ފުޓްބޯޅައަށް ލޯބިކުރާ ފަރާތްތަކަށް އަގުހުރި އިނާމުތަކެއް ހޯދުމަށް ލިބިގެންދާ ރަނުގެ ފުރުސަތެއް ކަމަށް ކޮކާ-ކޯލާއިން ބުނެފައިވެއެވެ.

މި ޕްރޮމޯޝަންގައި ބައިވެރިވެވޭނީ 300 އެމްއެލް، 500 އެމްއެލް، 1.5 މީޓަރު އަދި 2 ލީޓަރުގެ ކޯކު ފުޅި ގަނެގެންނެވެ. އެގޮތުން، ޕްރޮމޯޝަނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ބާޒާރަށް ނެރެފައިވާ ރަންކުލައިގެ މަތިޖެހި ކޯކު ފުޅީގެ މަތިގަނޑުގެ އެތެރޭގައި އިންނަ ކޯޑު 2626 އަށް އެސްއެމްއެސް ކުރުމުން މި ޕްރޮމޯޝަންގައި ބައިވެރިވެވޭނެއެވެ. އިނާމު ބަލައި ދާއިރު ގުރުއަތުން ހޮވޭ ކޯޑު ހިމެނޭ މަތިގަނޑު ގެންދަންވާނެ ކަމަށް ކޮކާ-ކޯލާއިން ބުނެއެވެ.

ކޯކް، ފުޑް އެންޑް ފުޓްބޯލް ޕްރޮމޯޝަންގެ ނަސީބުވެރިންނަށް އިނާމު ހަވާލުކުރުން

ދުނިޔޭގެ އެންމެ މަގުބޫލް އަދި ގިނަ ބައެއްގެ ލޯބި ލިބިފައިވާ އެއް ބްރޭންޑް ކަމަށްވާ ކޮކާ-ކޯލާ ގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެމުންދާތާ 135 އަހަރު ވަނީ ވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް