ކ. މާލެ
|
12 ސެޕްޓެންބަރ 2021 | އާދީއްތަ 16:25
އެމެރިކާގެ ރައީސް ޖޯ ބައިޑެން
އެމެރިކާގެ ރައީސް ޖޯ ބައިޑެން
ބީބީސީ
އަލްޤާއިދާ - އެމެރިކާ
އަލްޤާއިދާ ހަރަކާތްތެރިވާ ހުރިހާ ގައުމަކަށް އެމެރިކާއަކަށް ނޭރޭނެ – ބައިޑެން
 
އަފްޣާން ދޫކޮށް އެމެރިކާއިން ފޭބިއިރުވެސް އެގައުމަކީ ފުރިހަމަ ސުލްހަ އޮތް އެއްބައިވަންތަ ގައުމަކަށް ހެދޭނެކަމަށް ވިސްނާފައެއް ނުވޭ
 
އެމެރިކާއިން ޓެރަރިޒަމާ ދެކޮޅަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތަކީ ފެއިލްވެފައިވާ މަސައްކަތެއް ކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު އަންނަނީ ބުނަމުން

އަލްޤާއިދާ ހަރަކާތްތެރިވާ ހުރިހާ ގައުމަކަށް އެމެރިކާއަކަށް ނޭރޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ, އަފްޣާނިސްތާނުން އެމެރިކާ ފައުޖުތައް ގެންދިޔަ ގޮތް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޖޯ ބައިޑެން ދިފާއު ކުރައްވައިފިއެވެ.

ސެޕްޓެމްބަރު 11ގައި އަލްޤާއިދާއިން ހަތަރު ފްލައިޓެއް ހައިޖެކްކޮށް އެމެރިކާގެ ތިން ތަނަކަށް ހަމަލާދިންތާ (ފާއިތުވި ހޮނިހިރު ދުވަހަށް) 20 އަހަރު ފުރިފައިވާއިރު, އެމެރިކާއިން ޓެރަރިޒަމާ ދެކޮޅަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތަކީ ފެއިލްވެފައިވާ މަސައްކަތެއް ކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު އަންނަނީ ބުނަމުންނެވެ.

މި ހަމަލާއަށް 20 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަ ކުރައްވައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ބައިޑެން ވިދާޅުވީ އަލްޤާއިދާއިން އެނބުރި އަފްޣާނިސްތާނަށް އަންނާނެ ކަމަށާއި، އެ ޖަމާޢަތުން މިހާރުވެސް އަންނަނީ އެހެން ގައުމުތަކުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުން ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އަލްޤާއިދާ ހަރަކާތްތެރިވާ ހުރިހާ ގައުމަކަށް އަރައި އެ ގައުމުތަކުގައި އެމެރިކާގެ ސިފައިން ބޭތިއްބުމަކީ ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ބައިޑެން ވިދާޅުވިއެވެ.

ބައިޑެން ވިދާޅުވީ އަފްޣާން ދޫކޮށް އެމެރިކާއިން ފޭބިއިރުވެސް އެގައުމަކީ ފުރިހަމަ ސުލްހަ އޮތް އެއްބައިވަންތަ ގައުމަކަށް ހެދޭނެ ކަމަށް ވިސްނާފައި ނުވާކަމަށެވެ.

ޕާކިސްތާނުގައި ހުރި ކަމްޕައުންޑެއްގެ ތެރޭގައި އަލްޤާއިދާގެ ލީޑަރު އުސާމާ ބިން ލާދިން މަރާލީ އެމެރިކާގެ ޚާއްސަ ފައުޖުން ދިން ހަމަލާއެއްގައި މޭ 2 2011ގައެވެ. ބައިޑެން ވިދާޅުވީ އުސާމާ މަރާލުމާއެކު އެމެރިކާ ސިފައިންގެ މިޝަން ހާސިލްވި ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
25%
50%
0%
0%
25%
0%
ކޮމެންޓް