ކ. މާލެ
|
11 ސެޕްޓެންބަރ 2021 | ހޮނިހިރު 20:10
ރާއްޖޭގެ ޒުވާން ތަރި ފާތިމަތު ދީމާ އަލީ
ރާއްޖޭގެ ޒުވާން ތަރި ފާތިމަތު ދީމާ އަލީ
ގެޓީ އިމޭޖަސް
ޓީޓީގެ ޔޫތު ސީރީސް މުބާރާތްތައް
ޓިއުނީޝިއާ މުބާރާތުގައި ދީމާ ވާދަކުރާނެ
 
ޓިއުނީޝިއާ މުބާރާތް އޮންނާނީ މި މަހުގެ 13-19 ގެ ނިޔަލަށް
 
ޕޯޗުގަލް މުބާރާތުގައި ވާދަކުރުމުގެ ފުރުސަތު އަދިވެސް އެބައޮތް
 
އޮކްޓޯބަރު މަހު އޮމާނުގައި ބާއްވާ މުބާރާތުގައިވެސް ވާދަކުރާނެ

ވިސާގެ ކަންކަން ހަމަޖެހި ޓިއުނީޝިއާގައި އިންޓަނޭޝަނަލް ޓޭބަލް ޓެނިސް ފެޑެރޭޝަން (އައިޓީޓީއެފް) އިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ ވޯލްޑް ޓޭބަލް ޓެނިސް ޔޫތު ކޮންޓެންޑާ މުބާރާތުގައި ރާއްޖޭގެ ޒުވާން ތަރި ފާތިމަތު ދީމާ އަލީ ވާދަކުރާގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ.

ވޯލްޑް ޓޭބަލް ޓެނިސް ޔޫތު ސީރީސްގެ ދަށުން މި އަހަރު ބާއްވާ ތިން މުބާރާތެއްގައި ދީމާ ވާދަކުރާ ގޮތަށް އޮތީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އެއީ ޓިއުނީޝިއާގެ ވެރިރަށް ތޫނިސްގައި ބާއްވާ ވޯލްޑް ޓޭބަލް ޓެނިސް ޔޫތު ކޮންޓެންޑާ މުބާރާތާއި، ޕޯޗުގަލުގެ ވެރިރަށް ލިޒްބަނުގައި ބާއްވާ ވޯލްޑް ޓޭބަލް ޓެނިސް ޔޫތު ސްޓާ ކޮންޓެންޑާ މުބާރާތުގެ އިތުރުން އޮމާނުގެ ވެރިރަށް މަސްކެޓުގައި ބާއްވާ ވޯލްޑް ޓޭބަލް ޓެނިސް ޔޫތު ކޮންޓެންޑާ މުބާރާތުގައެވެ.

އޭގެ ތެރެއިން ޓިއުނީޝިއާ މުބާރާތާއި ޕޯޗުގަލް މުބާރާތް އޮންނާނީ މި މަހުއެވެ. އެގޮތުން ޓިއުނީޝިއާ މުބާރާތް މި މަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 19 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ބާއްވާއިރު، ޕޯޗުގަލް މުބާރާތް އޮންނާނީ މި މަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 22 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށެވެ. އަދި މި އަހަރުގެ އޭޝިއަން ޗެމްޕިއަންޝިޕަށްފަހު އޮމާން މުބާރާތް އޮންނާނީ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހުން 16 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށެވެ.

ޓިއުނީޝިއާ މުބާރާތުގައި ދީމާ ވާދަކުރާއިރު، ވިސާގެ ކަންކަން މިހާތަނަށްވެސް ހަމަޖެހިފައި ނުވާތީ ޕޯޗުގަލް މުބާރާތުގައި ދީމާއަށް ވާދަކުރެވޭނެކަމާ މެދު ވަނީ ސުވާލު އުފެދިފައެވެ. "ރާއްޖެ.އެމްވީ" އަށް މައުލޫމާތުދެއްވަމުން ޓޭބަލް ޓެނިސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ޓީޓީއޭއެމް) ގެ ރައީސް އަލީ ރަޝީދު (އައްޔަ) ވިދާޅުވީ ވިސާގެ ކަންކަން ހަމަޖެހި ޓިއުނީޝިއާ މުބާރާތުގައި ދީމާ ވާދަކުރާނެ ކަމަށެވެ. އެކަމަކު ޕޯޗުގަލަށް ދާން އަދި ވިސާ ހަމަޖެހިފައި ނުވާ ކަމަށާއި، މިހާރު މަސައްކަތްކުރަނީ ޓިއުނީޝިއާއަށް ގޮސް، އެ ގައުމުގެ އެމްބަސީ މެދުވެރިކޮށް ޕޯޗުގަލުގެ ވިސާގެ ކަންކަން ހަމަޖެއްސުމަށް ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންކަމުން ދީމާއަށް ޕޯޗުގަލް މުބާރާތުގައި ވާދަކުރުމުގެ ފުރުސަތު އަދިވެސް އެބައޮތް ކަމަށް އައްޔަ ވިދާޅުވިއެވެ.

މި އަހަރު ބާއްވާ ވޯލްޑް ޓޭބަލް ޓެނިސް ޔޫތު ސީރީސްގެ ތިން މުބާރާތެއްގައި ދީމާ ބައިވެރިކުރަން މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނައިރު، މި މުބާރާތްތަކުގައި ދީމާ ވާދަކުރާނީ 15 އަހަރުން ދަށުގެ ކެޓެގެރީގައެވެ.

Advertisement

ވޯލްޑް ރޭންކިންގެ ކުރީގައި ހިފަހައްޓަން ދީމާ މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނައިރު، މި އަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހު އައިޓީޓީއެފްއިން ހާމަކުރި ދުނިޔޭގެ ޓޭބަލް ޓެނިސް ރޭންކިންގެ ޖޫނިއާ ބައިގެ 15 އަހަރުން ދަށުގެ އަންހެން ކުޅުންތެރިންގެ ތެރެއިން އަށްވަނައިގައި ދިމާ ހިމެނުނެވެ. މިއީ ރާއްޖޭގެ ކުޅުންތެރިއަކަށް ދުނިޔޭގެ ރޭންކިންގެ ގަދަ 10 ގެ ތެރެއިން ފުރުސަތު ލިބުނު ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. އެކަމަކު މިހާރު ދީމާ އޮތީ ރޭންކިންގެ 11 ވަނައިގައެވެ.

ޓީޓީގައި ދީމާގެ ވިދުން ގަދަވެފައިވާއިރު، އޭނާ އެންމެ ފުރަތަމަ ވިދާލީ 2016 ވަނަ އަހަރު، މެލޭޝިއާ ޓޭބަލް ޓެނިސް މުބާރާތެއްގެ 11 އަހަރުން ދަށުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިގެންނެވެ. އޭގެ ފަހުން ސްރީ ލަންކާގެ ޖޫނިއާ ނެޝަނަލް ޓޭބަލް ޓެނިސް މުބާރާތުގެ 10 އަހަރުން ދަށުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދިއެވެ.

އެކަމަކު އޭގެ ފަހުން ދީމާ ރާއްޖެ ބަދަލުވިއިރު، ގައުމީ ފެންވަރުގައި މީގެ ހަތަރު އަހަރު ކުރިން ޓޭބަލް ޓެނިސް ކުޅެން ފެށި ދީމާ މިހާތަނަށް ވަނީ ގިނަ ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދާފައެވެ. އެގޮތުން އުމުރުން އެންމެ 11 އަހަރުގައި އޭނާ ވަނީ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލޭންޑް ގޭމްސް (އައިއޯއައިޖީ) އިން ތިން ރަން މެޑެއްޔާއެކު، އައިއޯއައިޖީގައި އެންމެ ކާމިޔާބު ދިވެހި އެތުލީޓަށް ދީމާ ވެގެންދިޔައެވެ.

އަދި ސައުތު އޭޝިއާ ހޯޕްސް މުބާރާތުން ރަން މެޑަލް ހޯދައި، އަދި އޭޝިއާ ހޯޕްސް މުބާރާތުން ރިހި މެޑަލް ހޯދައި، ވޯލްޑް ހޯޕްސް މުބާރާތަށް ދީމާ މީގެ ކުރިން ކޮލިފައިވެފައެވެ. އަދި ގައުމީ ޓީޓީ ސިންގަލްސް ޗެމްޕިއަންކަން ޖެހިޖެހިގެން ދެ އަހަރު ހޯދައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ވާދައިގެ ތަށި މިލްކުކުރުމުގެ ފުރުސަތު އުމުރުން 12 އަހަރުގައި ދީމާ ހޯދިއެވެ. އަދި މިހާރު އޭނާގެ އަމާޒަކީ އޮލިމްޕިކް ގޭމްސްގައި ރާއްޖެ ތަމްސީލުކޮށް، ކާމިޔާބީއެއް ހޯދުން ކަމަށް ދީމާ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް