ކ. މާލެ
|
5 ސެޕްޓެންބަރ 2021 | އާދީއްތަ 00:15
އެމެރިކާގެ ރައީސް ޖޯ ބައިޑަން
އެމެރިކާގެ ރައީސް ޖޯ ބައިޑަން
ރޮއިޓަރސް
ބައިޑަންގެ މަޤުބޫލުކަން ދަށަށް ދިޔުން
ބައިޑަންގެ މަޤުބޫލުކަން %50 ދަށުގައި ހުންނަތާ ތިން ވަނަ ހަފުތާ
 
ބައިޑަންގެ މަޤުބޫލުކަން އެމެރިކާގެ ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ދަށަށް ދިޔަ މައިގަނޑު ސަބަބަކީ އަފްޣާނިސްތާނުގައި އެމެރިކާއަށް ކުރިމަތިވި ބޮޑު ނާކާމިޔާބީ
 
އެންމެ ފަހުގެ ޕޯލުގެ ނަތީޖާއިން ދައްކާގޮތުގައި ބައިޑަންއަށް ތާއީދުކުރާކަމަށް ބުނެފައިވަނީ 46 އިންސައްތަ މީހުން

އެމެރިކާގެ ރައީސް ޖޯ ބައިޑަންގެ މަޤުބޫލުކަން ޖެހިޖެހިގެން ތިން ހަފުތާ ވަންދެން 50 އިންސައްތައިން ދަށަށް ގޮސްފިއެވެ.

ބައިޑަންގެ މަގްބޫލުކަން އެމެރިކާގެ ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ދަށަށް ދިޔަ މައިގަނޑު ސަބަބަކީ އަފްޣާނިސްތާނުގައި އެމެރިކާއަށް ކުރިމަތިވި ބޮޑު ނާކާމިޔާބީއެވެ. ޠާލިބާނުން އަފްޣާނިސްތާނުގެ ކޮންޓްރޯލް ހޯދި ހަފުތާގައި ބައިޑަންގެ މަގްބޫލުކަން ވަނީ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް 50 އިންސައްތައިން ދަށަށް ގޮސްފައެވެ. އޭގެފަހުން ބައިޑަންގެ މަގްބޫލުކަން ވަނީ ދަށަށް ދާން ފަށާފައެވެ. ދެވަނަ ސަބަބަކީ ކޮވިޑް ކޮންޓްރޯލްނުވެ ދިގުލައިގެން ދިޔުމެވެ. ވަކިން ޚާއްސަކޮށް ޑެލްޓާ ވޭރިއަންޓާއެކު އެމެރިކާގައި އަންނަނީ އަނެއްކާވެސް ކޮވިޑްގެ ހާލަތު ގޯސްވަމުންނެވެ.

ރޮއިޓަރސްގެ އެންމެ ފަހުގެ ޕޯލުގެ ނަތީޖާއިން ދައްކާގޮތުގައި ބައިޑަންއަށް ތާއީދުކުރާކަމަށް ބުނެފައިވަނީ 46 އިންސައްތަ މީހުންނެވެ. 48 އިންސައްތަ މީހުން ބުނެފައިވަނީ ބައިޑަންގެ ސިޔާސަތުތައް ކަމުނުދާކަމަށެވެ.

ރޮއިޓަރސްގެ މިޕޯލަކީ އޮންލައިންކޮށް މުޅި އެމެރިކާގައި ކުރިޔަށް ގެންދާ ޕޯލެކެވެ. މިޕޯލުގައި 1005 މީހުން ބައިވެރިވެފައިވާއިރު 454 މީހުންނަކީ ޑިމޮކްރަޓުންނެވެ. 353 މީހުންނަކީ ރިޕަބްލިކަނުންނެވެ.

އެންމެފަހުން ނެގި ޕޯލުގައި ވަކި ފިކުރަކަށް ތާއީދުނުކުރާ މީހުންގެ މެދުގައި ބައިޑަންގެ މަގްބޫލުކަން ދަށަށް ދާންފަށާފައިވާކަން ވަނީ އެނގިފައެވެ. އެއީ ކޮވިޑް ކޮންޓްރޯލްނުވެ ދިގުލައިގެންދާތީއެވެ. ވަކި ފިކުރަކަށް ތާއީދުނުކުރާ މީހުންނަކީ މިދިޔަ އަހަރު ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބާއި ކޮންގްރެސް ޖޯ ބައިޑަން އާއި ޑިމޮކްރަޓުންނަށް ކާމިޔާބުވުމުގައި މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކޮށްފައިވާ ބަޔެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް