ކ. މާލެ
|
1 ސެޕްޓެންބަރ 2021 | ބުދަ 18:34
އެމެރިކާގެ ރައީސް ޖޯ ބައިޑަން
އެމެރިކާގެ ރައީސް ޖޯ ބައިޑަން
ބީބީސީ
އެމެރިކާ ސިފައިން އަފްޣާނުން ފޭބުން
އަފްޣާނުން ފޭބީ ފައިދާ ނުވެ، ބޮޑު ޚަރަދެއް ދާތީ – ބައިޑެން
 
މިއީ ކުރު މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ހިންގި ކާމިޔާބު އޮޕަރޭޝަނެއް
 
ދެ ހަފުތާ ތެރޭގައި ޖުމްލަ 120 ހާސް މީހުން އަފްޣާނުން ބޭރުކުރެވިފައިވޭ

އެމެރިކާގެ ސިފައިންގެ އެތައް ހާސް ބަޔަކު އަފްޣާނިސްތާނުގައި ބޭތިއްބުމަކީ ޚަރަދުބޮޑު ކަމެއް ކަމަށާއި، އަފްޣާންގައި އެމެރިކާ ސިފައިން ބޭތިއްބުމަކީ އެމެރިކާގެ މަސްލަހަތަށް ފައިދާ ނުވާ ކަމެއް ކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޖޯ ބައިޑެން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެމެރިކާ ސިފައިން އަފްޣާނުން ބޭލުމުގެ މަސައްކަތް ނިންމާލުމަށްފަހު ބައިޑެން ނެރުއްވި ބަޔާނުގައި ވިދާޅުވީ އެމެރިކާ ސިފައިން އަފްޣާނުން ބޭލުމުގެ ޒިންމާ އެމަނިކުފާނު އުފުއްލަވާ ކަމަށެވެ. އަދި އަފްޣާނުގައި ތިބި އެމެރިކާ ރައްޔިތުންނާއި ޑިޕްލޮމެޓުންނާއި އަދި އެމެރިކާއަށް ވާގިވެރިވި އަފްޣާން ރައްޔިތުން އެގައުމުން ބޭރުކުރުމުގެ އޮޕަރޭޝަނަކީ ކުރު މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ހިންގި ވަރަށް ކާމިޔާބު އޮޕަރޭޝަނެއް ކަމަށެވެ.

ބައިޑެން ވިދާޅުވީ އަފްޣާނުގައި ތިބި އެމެރިކާ ރައްޔިތުންނާއި, ޑިޕްލޮމެޓުންނާއި, އެމެރިކާއަށް ވާގިވެރިވި އަފްޣާން ރައްޔިތުން ހިމެނޭ ގޮތަށް, ޖުމްލަ 120 ހާސް މީހުން ދެ ހަފުތާއެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އަފްޣާނުން ބޭރުކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ.

މީގެ ކުރިން ބައިޑެން ވަނީ 20 އަހަރަށްފަހު އަފްޣާނިސްތާނުން އެމެރިކާ ފައިބަންޖެހުނު ގޮތުގެ ފިލާވަޅު އެމެރިކާ ލިބިގަންނަން ޖެހޭކަމަށްވެސް ވިދާޅުވެފައެވެ. ނަމަވެސް 20 އަހަރުގެ ދިގުލީ ހަނގުރާމާގައި އަފްޣާނިސްތާނުގައި އެމެރިކާ ސިފައިން ބަލިވިކަމަށް ބައިޑެން އެއްބަސްވެވަޑައެއްނުގަންނަވައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް