ކ. މާލެ
|
27 އޯގަސްޓް 2021 | ހުކުރު 11:25
ޖޯ ބައިޑެން - އެމެރިކާގެ ރައީސް
ޖޯ ބައިޑެން - އެމެރިކާގެ ރައީސް
އިންޑިޕެންޑެންޓް.ޔޫކޭ
ބައިޑެންގެ އިންޒާރު
ކާބުލް އެއަރޕޯޓުގައި ބޮމުގެ ހަމަލާ ދިން މީހުންނަށް ބައިޑެންގެ ވަރުގަދަ އިންޒާރެއް
 
ބޮމުގެ ހަމަލާތަކުގައި އެމެރިކާ ސިފައިންގެ 13 މީހަކާއި އަފްއާނިސްތާނުގެ 60 މީހުން މަރުވި
 
އެމީހުން އިންސާފުގެ ކުރިމައްޗަށް ގެންނާނެ
 
ހަމަލާ ދިން މީހުންނަށް ފިލައިގެން ނޫޅެވޭނެ

ކާބުލް އެއަރޕޯޓުގައި ޖާނުން ފިދާވެ ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާދިން މީހުންނަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޖޯ ބައިޑެެން ވަރުގަދަ އިންޒާރެއް ދީފިއެވެ.

ބައިޑެން ވިދާޅުވީ، ހަމަލާ ދިން މީހުންނަށް ފިލައިގެން ނޫޅެވޭނެކަމަށާއި، އެމެރިކާއިން އެމީހުން ހޯދާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެ ހަމަލާގައި މަރުވި އެމެރިކާ މީހުންގެ ފުރާނައިގެ އަގު އަދާކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށާއި، އެމީހުން އިންސާފުގެ ކުރިމައްޗަށް ގެންނާނެ ކަމަށެވެ.

އަފްޣާނިސްތާނުގެ ވެރިރަށް ކާބުލްގެ އެއަރޕޯޓަށް ދިން ޖާނުން ފިދާވުމުގެ ބޮމުގެ ހަމަލާތަކުގައި އެމެރިކާ ސިފައިންގެ 13 މީހަކާއި އަފްޣާނިސްތާނުގެ 60 މީހުން މަރުވެ 159 މީހަކު ވަނީ ޒަޚަމްވެފައެވެ.

ބޮމުގެ ހަމަލާގައި އަނިޔާވި ބައެއް މީހުން - އިންޑިޕެންޑެންޓް.ޔޫކޭ

ޖާނުން ފިދާވެ ދިން މި ބޮމުގެ ހަމަލާގެ ތެރެއިން އެއް ހަމަލާ އަމާޒުކޮށްފައިވަނީ، އެމެރިކާ ސިފައިން ސަލާމަތީ ކަންކަން ބަލަހައްޓާ ސަރަހައްދަށެވެ. ދެވަނަ ހަމަލާ އަމާޒުކޮށްފައިވަނީ، އެއަރޕޯޓު ކައިރީގައި ހުންނަ، އާންމުކޮށް އެހެން ގައުމުތަކުގެ މީހުން ތިބޭ ހޮޓަލަކަށެވެ.

ކާބުލް އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓަށް އަމާޒުކޮށް މި ހަމަލާ ދީފައިމިވަނީ، 31 އޮގަސްޓުގެ ކުރިން، ގައުމުތަކުން، އަފްޣާނިސްތާނުގެ ރެފިއުޖީން އެގައުމުން ބޭރަށް ގެންދިއުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކަށް އަމާޒުކޮށް، ހަނގުރާމަވެރިންގެ ހަމަލާތައް އަމާޒުވެދާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު އެމެރިކާއިން ދީފައިވަނިކޮށެވެ.

މި ހަމަލާގެ ޒިންމާ މިހާރު އައިސިސްކޭއިން ވަނީ އުފުލާފައެވެ.

އެމެރިކާ ސިފައިން ތިބޭ ސަރަހައްދަށް ދިން ހަމަލާ ޠާލިބާނުންވަނީ ކުށްވެރިކޮށްފައެވެ. ޠާލިބާނުންނާއި އިސްލާމިކް ސްޓޭޓާ ގުޅުމެއް ނެތްނަމަވެސް ބައިޑެން ވިދާޅުވީ، ޠާލިބާނުންނަނީ ވަކި ރަނގަޅު ބައެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އެމީހުން ބޭނުންވަނީ، މި މަހުގެ 31ގެ ކުރިން އެމެރިކާ ސިފައިން އެގައުމުން ފައިބަން ކަމަށެވެ. އެކަން އެމެރިކާއިން ކުރާނެ ކަމަށް ބައިޑެން ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
25%
0%
75%
0%
0%
ކޮމެންޓް