ކ. މާލެ
|
26 އޯގަސްޓް 2021 | ބުރާސްފަތި 17:41
ޕެރަލިމްޕިކްސް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން ރާއްޖޭގެ ޓީމު
ޕެރަލިމްޕިކްސް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން ރާއްޖޭގެ ޓީމު
ގެޓީ އިމޭޖަސް
ޕެރަލިމްޕިކް ގޭމްސް
ޕެރަލިމްޕިކްސްއަށް ދިވެހި ޓީމު ފޮނުވުމަކީ ލިބޭ ފަޚުރެއް: ރައީސް
 
ޕެރަލިމްޕިކްސްގައި ވާދަކުރާނީ މުޙައްމަދު މާޒިން އާއި ފާތިމަތު އިބްރާހީމް
 
ޚާރިޖީ ވަޒީރު ވަނީ ޓޯކިއޯގައި ތިބި ދިވެހި އެތުލީޓުންނާ ބައްދަލުކުރައްވާފައި

ޖަޕާނުގެ ޓޯކިއޯގައި ކުރިއަށްދާ ޕެރަލިމްޕިކް ގޭމްސްއަށް ދިވެހި އެތުލީޓުން ފޮނުވުމަކީ ކޮންމެ ދިވެއްސަކަށްވެސް ލިބޭ ފަޚުރެއް ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިދޔަ އަންގާރަ ދުވަހު ޕެރަލިމްޕިކްސް ރަސްމީކޮށް ފަށާފައިވާއިރު، މި ގޭމްސް އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ފަސްވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ކުރިއަށްދާނެއެވެ. މި ފަހަރުގެ ގޭމްސްގައި ރާއްޖޭގެ ދެ އެތުލީޓަކު ވާދަކުރާއިރު، މިއީ ޕެރަލިމްޕިކްސްއިން ރާއްޖެއަށް ފުރުސަތު ލިބުނު ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

Advertisement

މި ފަހަރުގެ ޕެރަލިމްޕިކްސްގައި ރާއްޖެއިން ވާދަކުރުމަށް ފުރުސަތު ލިބިފައިވަނީ ދެ ދުވުންތެރިން ކަމަށްވާ މުޙައްމަދު މާޒިން އާއި ފާތިމަތު އިބްރާހީމަށެވެ. މި ފަހަރުގެ ގޭމްސްގައި އެ ދެ އެތުލީޓުން ވާދަކުރާނީ 100 މީޓަރު ދުވުމުގައެވެ. އެ ރޭހުގައި މާޒިންގެ ގައިޑެއްގެ ގޮތުގައި ދުވާނީ މުޙައްމަދު ސައިފް ޒާހިރެވެ. އަދި ފާތުންގެ ގައިޑަކީ ރަބާ އިސްމާޢީލް އާސިފެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ރައީސް ޞާލިޙް ވިދާޅުވީ އެހެން ދާއިރާތަކެކޭ އެއްގޮތަށް ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާއަކީ އެންމެ ހިމަނައި، އެންމެނަށް ހުޅުވާލާފައި އޮންނަންވީ ދާއިރާއެއް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މި ފަހަރުގެ ޕެރަލިމްޕިކްސްއަށް ދިވެހި އެތުލީޓުން ފޮނުވުމަކީ ކޮންމެ ދިވެއްސަކަށްވެސް ލިބޭނެ ވަރަށް ބޮޑު ފަޚުރެއް ކަމަށާއި، އަދި އެ ޓީމާށް ކާމިޔާބީއަށް އެދޭ ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ބުރާސްފަތި ދުވަހު ޚާރިޖީ ވަޒީރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ވަނީ ޓޯކިއޯގައި މި ވަގުތު ތިބި ދިވެހި އެތުލީޓުންނާ ބައްދަލުކުރައްވާފައެވެ. ޔޫއެންގެ ޖެނެރަލް އެސެމްބްލީގެ އިންތިޚާބީ ރައީސްގެ ހައިސިއްޔަތުން ޖަޕާނު ސަރުކާރުގެ ދައުވަތަކަށް، ވަޒީރު މި ވަގުތު ހުންނެވީ ޖަޕާނުގައެވެ.

މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި، ޕެރަލިމްޕިކްސްގައި ބައިވެރިވުމަށް މިހާރު ޖަޕާނުގައި ތިބި ދިވެހި ޓީމުގެ ހުރިހާ ޑެލިގޭޓުންނާ ބައްދަލުކުރައްވާ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި ވަޒީރު ވިދާޅުވީ މިއީ މި މުބާރާތުގައި ދިވެހިރާއްޖެއިން ބައިވެރިވާ ފުރަތަމަ ފަހަރު ކަމަށްވުމާއެކު، މި މުބާރާތުގައި ރާއްޖެ ތަމްސީލުކުރާ ހުރިހާ އެތުލީޓުންގެ ނަންވެސް ދިވެހި ތާރީޚުގައި ލިޔެވިގެންދާނެ ކަމާމެދު އެއްވެސް ޝައްކެއް ނުކުރައްވާ ކަމުގައެވެ. އަދި މި މުބާރާތުގައި ތަމްސީލުކުރާ ދިވެހި އެތުލީޓުން މުބާރާތުގައި ވާދަކުރުމަކީވެސް އޭގެ ޒާތުގައި ގައުމަށް ހޯއްދަވާ ދެއްވާ ރަން މެޑެއްޔެއް ކަމުގައި ވިދާޅުވެ ވަޒީރު ވަނީ މި ދެ އެތުލީޓުންނާއި މުޅި ޑެލިގޭޝަނަށް މަރުޙަބާ ވިދާޅުވެ ޝުކުރު އަދާކުރައްވާފައެވެ.

ޓޯކިއޯގައި ތިބި ދިވެހި އެތުލީޓުންނާ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ބައްދަލުކުރެއްވުން - ފޮރިން މިނިސްޓްރީ

މި ފަހަރުގެ ޕެރަލިމްޕިކްސްގައި މާޒިން އާއި ފާތުން ވާދަކުރާއިރު، ފެނުމުން މަހުރޫމްވެފައިވާ މީހުންގެ ހައްގުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ޖަމިއްޔާ، ބްލައިންޑް އެންޑް ވިޝުއަލީ އިމްޕެއާޑް ސޮސައިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ދެ މެންބަރުން ކަމަށްވާ މާޒިން އާއި ފާތުންނަކީ ދުވުމަށް ހާއްސަ ދެ އެތުލީޓުންނެވެ. މީގެ ތެރެއިން މާޒިން ވަނީ މޮރިޝަސްގައި 2019 ގައި ބޭއްވި އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް (އައިއޯއައިޖީ) ގައި ވާދަކޮށް ލޯ މެޑަލް ހޯދާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
100%
0%
ކޮމެންޓް