ކ. މާލެ
|
26 އޯގަސްޓް 2021 | ބުރާސްފަތި 15:35
ޖަޕާނުން 110 މިލިއަން ޔެންގެ އެހީ ދިނުން
ޖަޕާނުން 110 މިލިއަން ޔެންގެ އެހީ ދިނުން
ފޮރިން މިނިސްޓްރީ
ޖަޕާނުން ރާއްޖެއަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން
އިންސާނީ ވަސީލަތް ތަރައްގީކުރުމުގެ ދާއިރާއިން ދޭ ސްކޮލާޝިޕްތަކަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ޖަޕާނުން ދީފި
 
ޖަޕާނުގެ ފަރާތުން ސޮއި ކުރެއްވީ ޖަޕާން އިންޓަނޭޝަނަލް ކޯޕަރޭޝަން އޭޖެންސީ (ޖައިކާ) ގެ ރާއްޖެ އޮފީހުގެ ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވް މިޓްސުޔޮޝީ ކަވަސާކީ
 
ރާއްޖޭގެ ފަރާތުން ސޮއި ކޮށްފައިވަނީ ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ ޑރ. އިބްރާހިމް ހަސަން

އިންސާނީ ވަސީލަތް ތަރައްގީކުރުމުގެ ދާއިރާއިން ދޭ ސްކޮލާޝިޕްތަކަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ޖަޕާނު ސަރުކާރުން ދީފިއެވެ.

މި ސްކޮލާޝިޕްތަކަށް ޖަޕާނުން ރާއްޖެއަށް 110 މިލިއަން ޔެން ދީފައިވެއެވެ. މި ކަމަށްޓަކައި ބުރާސްފަތި ދުވަހު މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަނުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެއްބަސްވުމުގައި ރާއްޖޭގެ ފަރާތުން ސޮއި ކޮށްފައިވަނީ ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ ޑރ. އިބްރާހިމް ހަސަނެވެ. އަދި ޖަޕާނުގެ ފަރާތުން ސޮއި ކުރެއްވީ ޖަޕާން އިންޓަނޭޝަނަލް ކޯޕަރޭޝަން އޭޖެންސީ (ޖައިކާ) ގެ ރާއްޖެ އޮފީހުގެ ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވް މިޓްސުޔޮޝީ ކަވަސާކީއެވެ.

މި އަހަރުން ފެށިގެން ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ޖަޕާނުގައި މަތީ ތައުލީމު ހާސިލްކުރުމަށް ރާއްޖެއަށް 24 ސްކޮލަޝިފެއް ދިނުމަށް ވަނީ އެއްބަސްވެފައެވެ. ޖަޕާނުން މަތީ ތައުލީމު ހާސިލް ކުރުމާ ގުޅޭ "އެކްސްޖޭންޖް އޮފް ނޯޓްސް" އާއި މި މަޝްރޫއު ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ ހަރަކާތްތެރިވާ ދެ އިދާރާގެ އިސްވެރިންގެ މެދުގައި މިދިޔަ އަހަރުގެ މެދުތެރޭގައި ވަނީ އެއްބަސްވުމެއް އެކުލަވާލާފައެވެ.

"ޕްރޮޖެކްޓް ފޯ ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ސްކޮލާޝިޕް ބައި ޖަޕަނީސް ގްރާންޓް އެއިޑް" ގެ ދަށުން ތައުލީމް ހާސިލްކުރާ 24 ދަރިވަރުންނަށް ޖުމްލަ 1.2 މިލިއަން ޑޮލަރު (18,480,000 ރުފިޔާ) ހޭދަކުރާނެކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ. ޖަޕާނުން ވަނީ މީގެ ކުރިން ވެސް ރާއްޖެއަށް އެކި ގޮތް ގޮތުން އަދި އެކި ދާއިރާތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފައެވެ. އެގޮތުން ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ޔުނިސެފު މެދުވެރިކޮށް 356،400 ޑޮލަރުގެ އެހީއަކާއި ރެޑް ކްރެސެންޓް މެދުވެރިކޮށް 185،000 ޑޮލަރުގެ އެހީއެއް އަދި ޔޫއެންޑީޕީ މެދުވެރިކޮށް 1.4 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެހީއެއް ވެސް ރާއްޖެއަށް ވަނީ ދީފައެވެ.

ކޮމެންޓް