ކ. މާލެ
|
23 އޯގަސްޓް 2021 | ހޯމަ 03:53
ލެވާންޓޭ އާއި ރެއާލް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
ލެވާންޓޭ އާއި ރެއާލް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
ގެޓީ އިމޭޖަސް
ސްޕެނިޝް ލީގު
ރެއާލް އެއްވަރު، އެތުލެޓިކޯއަށް މޮޅެއް
 
ލެވާންޓޭ އާއި ރެއާލް އެއްވަރުވީ 3-3 ގެ ނަތީޖާއަކުން
 
އެލްޗޭ އަތުން އެތުލެޓިކޯ މޮޅުވީ 1-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން

ސްޕެނިޝް ލީގުގައި އާދިއްތަ ދުވަހުގެރޭ ލެވާންޓޭ އާއި ރެއާލް މެޑްރިޑް ބައްދަލުކުރި މެޗު އެއްވަރުވިއިރު، އެލްޗޭ އަތުން އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑް މޮޅުވެއްޖެއެވެ.

ލެވާންޓޭ އާއި ރެއާލް ބައްދަލުކުރި މެޗު އެއްވަރުވީ 3-3 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

ލެވާންޓޭގެ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މި މެޗުގެ ފަސްވަނަ މިނެޓުގައި ގެރެތު ބޭލް ވަނީ ރެއާލަށް ލީޑު ނަގައިދީފައެވެ. މިއީ މިދިޔަ ސީޒަނުގައި ލޯނު އުސޫލުން ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާއަށް ކުޅުމަށްފަހު، އެނބުރި އައިސް ރެއާލުގެ ޖާޒީގައި ބޭލް ކާމިޔާބުކުރި ފުރަތަމަ ލަނޑެވެ.

Advertisement

ބޭލުގެ ލަނޑާއެކު މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފު ރެއާލުން ލީޑުގައި އޮވެ ނިންމާލި ނަމަވެސް، ދެވަނަ ހާފުގެ ކުރީކޮޅު ލެވާންޓޭއިން ވަނީ އެ ޓީމު ކޮޅަށް ނަތީޖާ އަނބުރާލާފައެވެ. އެގޮތުން މި ހާފު ފަށައިގެން ފުރަތަމަ މިނެޓުގައި ރޮޖާ ލެވަންޓޭއަށް ނަތީޖާ އެއްވަރުކޮށްދިންއިރު، މެޗުގެ 57 ވަނަ މިނެޓުގައި އެ ޓީމަށް ލީޑު ނަގައިދިން ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ހޯސޭ ކަމްޕާނާއެވެ.

އެކަމަކު މެޗުގެ 73 ވަނަ މިނެޓުގައި ބަދަލު ކުޅުންތެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ކުޅެން އެރި ވިނީޝިއުސް ޖޫނިއާ ވަނީ ރެއާލަށް ނަތީޖާ އެއްވަރުކޮށްދީފައެވެ. އޭގެ ފަހުން މެޗުގެ 79 ވަނަ މިނެޓުގައި ރޮޖާ އަލުން ލެވަންޓޭއަށް ލީޑު ނަގައިދިން ނަމަވެސް، މެޗު ނިމެން ފަސް މިނެޓަށް ވެފައި ވަނިކޮށް ވިނީޝިއުސް ވަނީ އިތުރު ލަނޑެއް ޖަހައި، މި މެޗުން ރެއާލް ބަލިނުވެ ސަލާމަތްކޮށްދީފައެވެ.

މި މެޗު ލެވަންޓޭއިން ނިންމާލާފައިވަނީ އެއް ކުޅުންތެރިއަކު މަދުކޮށެވެ. އެއީ މެޗު ނިމެން ތިން މިނެޓަށް ވެފައި ވަނިކޮށް އެ ޓީމުގެ ގޯލްކީޕަރު އައިޓޯ ފެނާންޑޭޒަށް ސީދާ ރަތް ކާޑެއް ދެއްކުމުންނެވެ. ރެފުރީ އޭނާއަށް ރަތް ކާޑު ދެއްކި އޭރިއާ ބޭރުން ބޯޅައިގައި އަތްލުމާ ގުޅިގެންނެވެ.

އެތުލެޓިކޯ އާއި އެލްޗޭ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން - ގެޓީ އިމޭޖަސް

މީގެ އިތުރުން އާދިއްތަ ދުވަހުގެރޭ ކުޅުނު މެޗުން އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން އެތުލެޓިކޯ މޮޅުވީ އެލްޗޭ އަތުން 1-0 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

އެތުލެޓިކޯގެ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މި މެޗުގައި އެ ޓީމުން ގިނަ ހަމަލާތަކެއް އުފެއްދިއިރު، މެޗުގައި ފެނިގެންދިޔަ ހަމައެކަނި ލަނޑު އެތުލެޓިކޯއިން ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ ފުރަތަމަ ހާފުގައެވެ. މެޗުގެ 39 ވަނަ މިނެޓުގައި ރޮޑްރިގޯ ޑެ ޕޯލް ދިން ބޯޅައަކުން މި ލަނޑު އެ ޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ އެންހެލް ކޮރެއާއެވެ.

އޭގެ ފަހުން މެޗުގެ ދެވަނަ ހާފުގައި ލީޑު ފުޅާކުރަން އެތުލެޓިކޯގެ ޔަނިކް ކަރަސްކޯއަށް ވަނީ ރަނގަޅު ފުރުސަތެއް ލިބި ބޭކާރުވެފައެވެ. އަދި މެޗުގައި އެލްޗޭއިން ފޮނުވާލި ހަމަލާތައް ހުއްޓުވުމުގައި އެތުލެޓިކޯގެ ގޯލްކީޕަރު ޔަން އޮބްލަކް ވަނީ މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކޮށްފައެވެ.

ލީގުގައި ކުޅުނު ދެވަނަ މެޗުންވެސް އެތުލެޓިކޯ މޮޅުވިއިރު، ލީގުގައި ދެން އެ ޓީމުން މެޗެއް ކުޅޭނީ އަންނަ ހަފުތާގެ ހޯމަ ދުވަހުގެރެއެވެ. އެރޭ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި އެތުލެޓިކޯ ނުކުންނާނީ ވިޔަރެއާލާ ދެކޮޅަށެވެ. އަދި ލެވާންޓޭއާ އެއްވަރުވި ރެއާލުން ދެން ކުޅޭ މެޗުގައި އަންނަ އާދީއްތަ ދުވަހުގެރޭ ރަށުން ބޭރުގައި ނުކުންނާނީ ރެއާލް ބެޓިސްއާ ދެކޮޅަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް