ކ. މާލެ
|
22 އޯގަސްޓް 2021 | އާދީއްތަ 16:20
މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަނުގެ ކޯޗު ރިސްޓޯ ވިޑަކޮވިޗް
މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަނުގެ ކޯޗު ރިސްޓޯ ވިޑަކޮވިޗް
އޭއެފްސީ
އޭއެފްސީ ކަޕް
ނަތީޖާތަކުގެ ޒިންމާ ފުރިހަމައަށް ނަގަން: ވިޑަކޮވިޗް
 
ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގައި ކުޅުނު ދެ މެޗުންވެސް މާޒިޔާ ވަނީ ބަލިވެފައި
 
ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ފަހު މެޗުގައި މާޒިޔާ ވާދަކުރާނީ ބެންގަލޫރާ

އޭއެފްސީ ކަޕުގެ ގްރޫޕް ޑީގައި ކުޅުނު ދެ މެޗުން ބަލިވެ މުބާރާތުން ރާއްޖޭގެ ޗެމްޕިއަން މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަން ކެޓުމުން، ނަތީޖާތަކުގެ ޒިންމާ ފުރިހަމައަށް ނަގާ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ރިސްޓޯ ވިޑަކޮވިޗް ބުނެފިއެވެ.

އޭއެފްސީ ކަޕުގައި މާޒިޔާއިން ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން ބަންގްލަދޭޝްގެ ޗެމްޕިއަން ބަޝުންދަރާ އަތުން އެ ޓީމު ބަލީވީ 2-0 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ. އަދި ދެވަނަ މެޗުގައި ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ އިންޑިއާގެ އޭޓީކޭ މޯހާން ބަގާންގެ އަތުން ބަލިވީ 3-1 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

ވިޑަކޮވިޗުގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން މާޒިޔާއިން އޭއެފްސީ ކަޕާ ކުރިމަތިލިއިރު، އޭނާ އެ ޓީމުގެ ކޯޗުގެ މަގާމާ ހަވާލުވީ މި އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހެވެ. އޭއެފްސީ ކަޕުގެ ކުރިން ވިޑަކޮވިޗުގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން ކުޅުނު އެއްވެސް މެޗަކުން މާޒިޔާ ބަލިވެފައެއް ނުވެއެވެ. އެގޮތުން އޭއެފްސީ ކަޕާ ކުރިމަތިލުމުގެ ކުރިން ވިޑަކޮވިޗުގެ ކޯޗުކަމުގައި ކުޅުނު 10 މެޗުގެ ތެރެއިން އަށް މެޗުން މާޒިޔާ މޮޅުވިއިރު، ދެ މެޗު ވަނީ އެއްވަރުވެފައެވެ.

މޯހަން ބަގާން މެޗަށްފަހު އޮތް ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދައްކަމުން ވިޑަކޮވިޗް ބުނީ އެ މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގައި މާޒިޔާގެ ކުޅުން ރަނގަޅު ކަމަށާއި، އެގޮތުން މޯހާން ބަގާނުގެ ގޯލަށް ނުރައްކާކޮށް ގިނަ ހަމަލާތަކެއް އުފެއްދުނު ކަމަށެވެ. އެކަމަކު މެޗުގެ ދެވަނަ ހާފުގައި މާޒިޔާ ފެނިގެންދިޔައީ ވަރަށް އާދައިގެ ގޮތަކަށް ކަމަށާއި، ދެވަނަ ހާފާ މެދު އެއްޗެއް ބުނަން އެނގޭނީ މެޗު އެނަލައިޒް ކުރުމަށްފަހުގައި ކަމަށްވެސް ބުންޏެވެ.

ވިޑަކޮވިޗް ބުނީ ކޯޗުގެ ހައިސިއްޔަތުން ނިމިދިޔަ ދެ މެޗުގައި ފެނިގެންދިޔަ ނަތީޖާތަކުގެ ޒިންމާ ފުރިހަމައަށް ނަގާ ކަމަށެވެ. އަދި އޭއެފްސީ ކަޕުގައި ނަތީޖާތައް ދަށްވި ސަބަބަކަށް ފާއިތުވެދިޔަ ދުވަސްތަކުގައި ވާދަވެރި މެޗުތަކެއް ނުކުޅެވި ދިޔުން ވެދާނެ ކަމަށްވެސް ވިޑަކޮވިޗް ބުންޏެވެ. އެކަމަކު އޭގެ ޝަކުވާ މާޒިޔާއަށް ނުކުރެވޭނެ ކަމަށްވެސް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މޯހާން ބަގާނުގެ ކޯޗު އެންޓޯނިއޯ ލޮޕޭޒް ހަބާސް - އޭއެފްސީ

މެޗަށްފަހު ވާހަކަ ދައްކަމުން މޯހާން ބަގާނުގެ ކޯޗު އެންޓޯނިއޯ ލޮޕޭޒް ހަބާސް ބުނީ މާޒިޔާއިން ފުރަތަމަ ހާފުގައި ކުޅުނު ގޮތުން މޯހާން ބަގާނަށް އުނދަގޫތަކެއްވި ކަމަށެވެ. އެކަމަކު ދެވަނަ ހާފުގައި ރަނގަޅު ރޭވުމަކާއެކު މޯހާން ބަގާނުން ނަތީޖާ އަނބުރާލީ އިތުބާރާއެކުގައި ކަމަށް ހަބާސް ބުންޏެވެ.

ހަބާސް ބުނީ ތިން ދުވަހުން މެޗު ކުޅެން ޖެހުމުން އުނދަގޫތަކެއް އެބަހުރި ކަމަށާއި، އެގޮތުން ކޮންމެ މެޗަކަށް ޓީމު ބަދަލުކުރަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. އެކަމަކު އޭނާގެ ޓީމުން އެކަމަށް ތައްޔާރު ކަމަށްވެސް ހަބާސް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ނަތީޖާތަކާއެކު މާޒިޔާގެ އިތުރުން އިންޑިއާގެ ބެންގަލޫރު އެފްސީ ވަނީ މުބާރާތުން ކަޓާފައެވެ. ގްރޫޕުގެ އެއްވަނައަށް އެކަނި އަނެއް ބުރުގެ ޖާގަ ލިބޭއިރު، މިހާރު އެ މަގާމަށް ވާދަކުރަނީ ދެ މެޗުން މޮޅުވެ، ހަ ޕޮއިންޓާއެކު އެއްވަނައިގައި އޮތް މޯހަން ބަގާނުގެ އިތުރުން ދެ މެޗުން ހަތަރު ޕޮއިންޓާއެކު ދެވަނައިގައި އޮތް ބަންގްލަދޭޝްގެ ޗެމްޕިއަން ބަޝުންދަރާ ކިންގްސްއެވެ.

ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ފަހު މެޗުގައި މާޒިޔާ ވާދަކުރާނީ ބެންގަލޫރާއެވެ. އެ މެޗު ކުޅޭނީ އަންނަ އަންގާރަ ދުވަހުގެރެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާޢީލް ޝާހް
0%
0%
0%
0%
50%
50%
ކޮމެންޓް