ކ. މާލެ
|
21 އޯގަސްޓް 2021 | ހޮނިހިރު 23:11
މާޒިޔާ އާއި މޯހަން ބަގާން ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
މާޒިޔާ އާއި މޯހަން ބަގާން ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
އޭއެފްސީ
އޭއެފްސީ ކަޕް
މޯހަން ބަގާން އަތުން ބަލިވެ މާޒިޔާ ކަޓައިފި
 
މޯހަން ބަގާން އަތުން މާޒިޔާ ބަލިވީ 3-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން
 
އަނެއް ބުރަށް ވާދަކުރާ ދެ ޓީމަކީ މޯހަން ބަގާނާއި ބަޝުންދަރާ

އޭއެފްސީ ކަޕުގެ ދެކުނު އޭޝިއާއަށް ޚާއްސަ ގްރޫޕުގައި އިންޑިއާގެ އޭޓީކޭ މޯހާން ބަގާން އަތުން ބަލިވެ ރާއްޖޭގެ ޗެމްޕިއަން މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަން މުބާރާތުން ކަޓައިފިއެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗުން މާޒިޔާ ބަލިވީ 3-1 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

ދެ ޓީމުގެ ފަރާތުންވެސް ހަމަހަމަ ކުޅުމެއް ފެނިގެންދިޔަ މި މެޗުގައި މާޒިޔާއިން ވަނީ ގިނަ ހަމަލާތަކެއް ފޮނުވާލާފައެވެ. އަދި މި މެޗުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ލީޑުވެސް ނަގާފައިވަނީ މާޒިޔާއިންނެވެ. އެގޮތުން މެޗުގެ 25 ވަނަ މިނެޓުގައި ފޯވާޑް ކޮނޭލިއަސް ސްޓެވާޓް (ކޯނޭ) ދިން ޕާހަކަން މި ލަނޑު އެ ޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ މިޑްފީލްޑަރު އައިސަމް އިބްރާހީމެވެ.

އޭގެ ފަހުން ފުރަތަމަ ހާފުގައު މޯހަން ބަގާންގެ ފޯވާޑް ރޯއީ ކްރިޝްނާއަށް ވަނީ ލަނޑު ޖަހަން ހުސް ފުރުސަތެއް ލިބި ބޭކާރުވެފައެވެ. އޭރިއާ ތެރެއިން ހުހަށްހުރެ އޭނާ ފޮނުވާލި ހަމަލާ ދިޔައީ ގޯލާ އަމާޒުނުވެ ބޭރަށެވެ. އަދި މެޗުގެ 29 ވަނަ މިނެޓުގައި މާޒިޔާގެ ފޯވާޑް ހަމްޒާ މުޙައްމަދު (ހަމްޕު) އަށް ވަނީ ލީޑު ފުޅާކުރަން ރަނގަޅު ފުރުސަތެއް ލިބި ބޭކާރުވެފައެވެ.

މާޒިޔާ އާއި މޯހަން ބަގާން ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން - އޭއެފްސީ

މި މެޗުގައި މޯހަން ބަގާނުން އެ ޓީމު ކޮޅަށް ނަތީޖާ އަނބުރާލީ ދެވަނަ ހާފުގައެވެ. އެގޮތުން އެ ހާފު ފަށައިގެން ތިންވަނަ މިނެޓުގައި މޯހަން ބަގާނުން ވަނީ ލަނޑު ޖަހައި ނަތީޖާ އެއްވަރުކޮށްފައެވެ. މި ލަނޑު އެ ޓީމަށް ކާމިޔާބު ކޮށްދިނީ ލިސްޓަން ކޮލަކޯއެވެ. އަދި މެޗުގެ 63 ވަނަ މިނެޓުގައި ލިސްޓަން ވަނީ އިތުރު ލަނޑެއް ޖަހައި މޯހަން ބަގާނަށް ލީޑު ނަގައިދީފައެވެ. އަދި މެޗުގެ 78 ވަނަ މިނެޓުގައި މޯހަން ބަގާނުގެ ތިންވަނަ ލަނޑު ކާމިޔާބު ކޮށްދިނީ މަންވީރު ސިންހެވެ.

މި މޮޅާއެކު މޯހަން ބަގާނުން ވަނީ ކުޅުނު ދެ މެޗުންވެސް މޮޅުވެ މި ގްރޫޕްގެ އެއްވަނައަށް ޖެހިލާފައެވެ. މޯހަން ބަގާނަށް ހަ ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާއިރު، ދެވަނައިގައި އޮތް ބަޝުންދަރާ ކިންގްސްއަށް ދެ މެޗުން ވަނީ ހަތަރު ޕޮއިންޓް ލިބިފައެވެ. އެހެންކަމުން މުބާރާތުގެ އަނެއް ބުރަށް ވާދަކުރާ ދެ ޓީމަކީ މޯހަން ބަގާނާއި ބަޝުންދަރާއެވެ. މި ގްރޫޕުގެ ތިންވަނައިގައި އޮތް ބެންގަލޫރާއި ފުލުގައި އޮތް މާޒިޔާ ވަނީ މުބާރާތުން ކަޓާފައެވެ.

މި ފަހަރުގެ އޭއެފްސީ ކަޕުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުން މާޒިޔާ ކެޓިއިރު، މިއީ އޭއެފްސީ ކަޕުގައި މާޒިޔާ ވާދަކުރި ހަތްވަނަ ފަހަރެވެ. އެ ޓީމަށް މިހާތަނަށް އަދި މުބާރާތުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖު ފަހަނައަޅައި ދެވިފައެއްނުވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާޢީލް ޝާހް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް