ކ. މާލެ
|
20 އޯގަސްޓް 2021 | ހުކުރު 22:43
ރަޝިއާގެ ރައީސް ވްލަޑިމިއަރ ޕުޓިންއާއި ޖަރުމަނުގެ ޗާންސެލަރ އެންޖެލާ މާކެލް މޮސްކޯގައި ބޭއްވެވި ބައްދަލު ކުރެއްވުމުގެ ތެރެއިން
ރަޝިއާގެ ރައީސް ވްލަޑިމިއަރ ޕުޓިންއާއި ޖަރުމަނުގެ ޗާންސެލަރ އެންޖެލާ މާކެލް މޮސްކޯގައި ބޭއްވެވި ބައްދަލު ކުރެއްވުމުގެ ތެރެއިން
ރޮއިޓަރސް
ރަޝިއާގެ އިދިކޮޅު ލީޑަރު
ރަޝިއާގެ އިދިކޮޅު ލީޑަރު ދޫކޮށްލެއްވުމަށް ޕުޓިންއަށް މާކެލް ދަންނަވައިފި
 
ޖަރުމަނުން އެގޮތުގައި ދެމިއޮންނާނެކަމަށް މާކެލް ވަނީ ޕުޓިންއަށް ދަންނަވާފައި
 
މި ޑީލް އެކުލަވާލުމުގެ މަރުހަލާގައި ޖަރުމަނުގެ ބައިވެރިވުންވެސް އޮތް
 
ގޭސް-ޓްރާންސިޓް ޑީލްއަށް އިޙްތިރާމު ކުރެއްވުމަށްވެސް ޕުޓިން އަރިހުގައި އެދިވަޑައިގެންނެވި

ރަޝިއާގެ އިދިކޮޅު ލީޑަރު އެލެކްސީ ނަވަލްނީ މިހާރުން މިހާރަށް ދޫކޮށްލަން ޖެހޭކަމަށް ޖަރުމަނުގެ ޗާންސެލަރ އެންޖެލާ މާކެލް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރަޝިއާގެ ރައީސް ވްލަޑިމިއަރ ޕުޓިންއާއެކު ހުކުރު ދުވަހު މޮސްކޯގައި ބޭއްވި ބައްދަލު ކުރެއްވުމަށްފަހު މީޑިއާތަކަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން މާކެލް ވިދާޅުވީ، ރަޝިއާގެ އިދިކޮޅު ލީޑަރު ނަވަލްނީ ދޫކޮށްލެއްވުމަށް ޕުޓިންއަށް ތަކުރާރުކޮށް ދަންނަވާފައިވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ޖަރުމަނުން އެގޮތުގައި ދެމިތިބޭނެކަމަށް މާކެލް ވަނީ ޕުޓިންއަށް ދަންނަވާފައެވެ.

ސިއްހީ ފަރުވާއަށް ޖަރުމަނަށް ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރަޝިޔާގެ އިދިކޮޅު ލީޑަރު އެލެކްސީ ނަވަލްނީ އަނބުރާ ގައުމަށް ވަޑައިގެންފައިވަނީ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. ނަވަލްނީ ގައުމަށް ވަޑައިގަތުމާއެކު ފުލުހުން ވަނީ އޭނާ ހައްޔަރު ކޮށްފައެވެ.

އޭނާގެ މައްޗަށް ޖަލު ހުކުމެއްވެސް އިއްވާފައިވާއިރު، ނަވަލްނީ ރަޝިއާއަށް ވަޑައިގެންނެވީ ހައްޔަރުކުރާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ރަޝިއާގެ ޕްރިޒަން ސަރވިސްއިން ދީފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ. މި އިންޒާރު ދީފައިވަނިކޮށް އެނބުރި ވަޑައިގަތުމަކީ ރައީސް ވްލަޑިމިއަރ ޕުޓިންގެ ސަރުކާރަށް ކުރެއްވި ޗެލެންޖެއްގެ ގޮތުގައި ބޭރުގެ މީޑިއާތަކުން ވަނީ ސިފަ ކޮށްފައެވެ.

ރަޝިއާ ސަރުކާރުން މިހާރު އަމާޒު ހިފާފައިވަނީ ނަވަލްނީގެ އެފްބީކޭ ފައުންޑޭޝަންއަކީ ހައްދުފަހަނަޅާފައިވާ ފިކުރުގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ދެއްކުމަށެވެ. އެގޮތުން އެ ފައުންޑޭޝަނަކީ ނިރުބަވެރި ހަމަލާތަކަށް މަގުފަހިކުރާ އަދި އެހީވެދޭ ފައުންޑޭޝަނެއްގެ ގޮތުގައި ދެއްކުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ. ވެރިރަށް މޮސްކޯގެ ކޯޓެއްގައި އެކަމާ ގުޅޭ އަޑުއެހުންތަކެއްވެސް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވެއެވެ.

ޕުިޓިންއާއި މާކެލް ބޭއްވެވި މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި މާކެލް ވަނީ 2019 ވަނަ އަހަރު ރަޝިއާއާ ޔޫކްރޭންއާ ދެމެދުގައި ވެފައިވާ ގޭސް-ޓްރާންސިޓް ޑީލްއަށް އިޙްތިރާމު ކުރެއްވުމަށްވެސް ޕުޓިން އަރިހުގައި އެދިވަޑައިގެންފައެވެ. މި ޑީލްއަކީ ޕުޓިންއާއި ޔޫކްރޭންގެ ރައީސް ވްލަޑިމިއަރ ޒެލެންސްކީއާއެކު 2019 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ކުރެވުނު މަޝްވަރާތަކަށްފަހު އެއްބަސްވުމަކަށް އައިސް ހަދާފައިވާ ޑީލްއެކެވެ. އެތައް މަޝްވަރާއަކަށްފަހު މި ޑީލް އެކުލަވާލުމުގެ މަރުހަލާގައި ޖަރުމަނުގެ އިތުރުން، ފްރާންސް ފަދަ ގައުމުތަކާއި ޔޫރަޕިއަން ކޮމިޝަންގެ ބޮޑު ބައިވެރިވުމެއްވެސް އޮތެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް