ކ. މާލެ
|
20 އޯގަސްޓް 2021 | ހުކުރު 13:27
ނިއުޒިލޭންޑް ވަނީ ލޮކްޑައުންކޮށްފައި
ނިއުޒިލޭންޑް ވަނީ ލޮކްޑައުންކޮށްފައި
އެރަބް ނިއުސް
ނިއުޒިލޭންޑް ލޮކްޑައުނަކަށް
ނިއުޒިލޭންޑުގައި އިއުލާންކޮށްފައިވާ ލޮކްޑައުންގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި
 
ހުކުރު ދުވަހު އިތުރު 11 ކޭސް ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ އިރު، މީގެ ތެރެއިން 3 ކޭސް ރިޕޯޓްކޮށްފައިވަނީ ވެލިންގޓަން އިން

ނިއުޒިލޭންޑުގައި އިއުލާންކޮށްފައިވާ ލޮކްޑައުންގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފިއެވެ.

ޑެލްޓާ ވޭރިއަންޓްގެ އައުޓްބްރޭކާ ގުޅިގެން އެގައުމުގައި އިއުލާންކޮށްފައިވާ ލޮކްޑައުންގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރިކަން ހާމަކުރައްވާފައިވަނީ އެގައުމުގެ ބޮޑުވަޒީރު ޖެސިންޑާ އާޑެންއެވެ. އެގޮތުން ލޮކްޑައުން މި މަހުގެ 24 ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް ދިގުދައްމާފައިވާ ކަމަށް ޖެސިންޑާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ނިއުޒިލޭންޑްގެ އެންމެ ބޮޑު ސިޓީކަމުގައިވާ އޯކްލޭންޑްގައި ކޮވިޑްގެ ހާލަތު އިތުރަށް ގޯސްވެފައިވާ ކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނެއެވެ. އަދި ވެރިކަން ކުރާ ރަށް ވެލިންގޓަންގައި ކޭސްތައް ފެނިގެން ވަނީ ރިޕޯޓްކޮށްފައެވެ. އެ ރަށުން ޖުމްލަ 31 ކޭސް ހުކުރު ދުވަހު ވަނީ ރިޕޯޓްކޮށްފައެވެ.

ނިއުޒިލޭންޑްގެ ސިއްހަތާބެހޭ ވުޒާރާއިން ބުނެފައިވަނީ ހުކުރު ދުވަހު އިތުރު 11 ކޭސް ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ އިރު، މީގެ ތެރެއިން 3 ކޭސް ރިޕޯޓްކޮށްފައިވަނީ ވެލިންގޓަން އިންނެވެ.

ވެލިންގޓަންއިން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ 3 ކޭސް އަކީ އޯކްލޭންޑްގެ ވައިރަސް ފެތުރެމުންދިޔަ ސަރަހައްދުތަކަށް ޒިޔާރަތްކުރި މީހުންނެވެ. ފާއިތުވި 6 މަސް ދުވަސް ވަންދެން ނިއުޒިލޭންޑުން ކޮވިޑްގެ އެއްވެސް ކޭހެއް ފެނިފައި ނުވާ އިރު، ކުއްލި ގޮތަކަށް 3 ދުވަހަށް މުޅި ގައުމު ލޮކްޑައުން ކުރަން ވަނީ ނިންމާފައެވެ. ފެބްރުއަރީ މަހުން ފެށިގެން އެގައުމުގައި ކޮވިޑްގެ އެއްވެސް ކޭހެއް ފެނިފައެއް ނުވެއެވެ.

ނިއުޒިލޭންޑްގައި ކޮވިޑްގެ ކަންކަން މެނޭޖްކުރަމުންދިޔަ ގޮތްތަކާ ގުޅިގެން ޖެސިންޑާއަށް ވަނީ ބައިނަލްއަގުވާމީ ދުނިޔެއިން ތައުރީފްކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން ކޮވިޑާއެކު ވަގުތުން އެޅި ފިޔަވަޅުތަކާއި، ލޮކްޑައުން ކުރުމާއި، ނިއުޒިލޭންޑްގެ ބޯޑަރު ބަންދުކުރުން ހިމެނެއެވެ.

ނަމަވެސް ޖެސިންޑާގެ ސަރުކާރަށް މިހާރު ސުވާލު އަމާޒުވެފައިވަނީ ވެކްސިން ޖެހުމުގެ ކަންކަން ލަސްވެގެން ދަނީ ކީއްވެގެންތޯ އާއި ތަކެތީގެ އަގުބޮޑުވަމުންދާ މައްސަލައިގައެވެ.

އޯއީީސީޑީގެ ގައުމުތަކުގެ ތެރެއިން ނިއުޒިލޭންޑަކީ މިހާތަނަށް އެންމެ މަދުން ވެކްސިން ޖަހާފައިވާ ގައުމެވެ. އެގައުމުގައި ދެވަނަ ޑޯޒް މިހާތަނަށް ޖަހާފައިވަނީ 19 އިންސައްތަ މީހުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް