ކ. މާލެ
|
14 އޯގަސްޓް 2021 | ހޮނިހިރު 18:30
ޔުނައިޓެޑާއި ލީޑްސް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
ޔުނައިޓެޑާއި ލީޑްސް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
ގެޓީ އިމޭޖަސް
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގު
ފެނާންޑޭސްގެ ހެޓްރިކާއެކު ޔުނައިޓެޑަށް ފަސޭހަ މޮޅެއް
 
ލީޑްސް އަތުން ޔުނައިޓެޑް މޮޅުވީ 5-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން
 
ޔުނައިޓެޑުން ވަނީ ރަސްމީކޮށް ރަފައެލް ވަރާން ދައްކާލާފައި

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިޑްފީލްޑަރު ބްރޫނޯ ފެނާންޑޭސް ހެދި ހެޓްރިކާއެކު ލީޑްސް ޔުނައިޓެޑް އަތުން ފަސޭހަކަމާއެކު މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް މޮޅުވެއްޖެއެވެ.

އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗުން ޔުނައިޓެޑް މޮޅުވީ 5-1 ގެ ތަފާތު ބޮޑު ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހަވީރު ކުޅުނު މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގައި ދެ ޓީމުގެ ފަރާތުން ހަމަހަމަ ކުޅުމެއް ފެނިގެންދިޔަ ނަމަވެސް، މި ހާފުގައި ޔުނައިޓެޑުން ވަނީ ލީޑު ނަގާފައެވެ. މެޗުގެ 30 ވަނަ މިނެޓުގައި މި ލަނޑު އެ ޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ފެނާންޑޭސްއެވެ. އެކަމަކު ދެވަނަ ހާފު ފަށައިގެން ތިންވަނަ މިނެޓުގައި ލީޑްސްއިން ވަނީ ނަތީޖާ އެއްވަރުކޮށްފައެވެ. މި ލަނޑު އެ ޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ލޫކް އައިލިންގެވެ.

ނަމަވެސް އޭގެ ހަތަރު މިނެޓު ފަހުން މޭސަން ގްރީންވުޑް ކާމިޔާބުކޮށްދިން ލަނޑާއެކު ޔުނައިޓެޑުން ވަނީ މެޗުގައި އަލުން ލީޑު ނަގާފައެވެ. އެއަށްފަހު ޔުނައިޓެޑުން ގިނަ ހަމަލާތަކެއް ފޮނުވާލިއިރު، ފެނާންޑޭސް ވަނީ މި ހާފުގައި އިތުރު ދެ ލަނޑު ޖަހާ ހެޓްރިކް ހަދާފައެވެ. ދެން މި މެޗުގައި ޔުނައިޓެން ކާމިޔާބުކުރި ފަސްވަނަ ލަނޑު މެޗުގެ 68 ވަނަ މިނެޓުގައި ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ފްރެޑެވެ. މި މެޗުގައި ފެނާންޑޭސްގެ ހެޓްރިކް ހެދިއިރު، އެ ޓީމުގެ މިޑްފީލްޑަރު ޕައުލް ޕޮގްބާ ވަނީ ހަތަރު ލަނޑެއް ޖަހަން ފުރުސަތު ތަނަވަސްކޮށްދީފައެވެ.

ޔުނައިޓެޑުގެ ކުޅުންތެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ފްރާންސް ޑިފެންޑަރު ރަފައެލް ވަރާން ދައްކާލަނީ - ގެޓީ އިމޭޖަސް

ހޮނިހިރު ދުވަހު ކުޅުނު މެޗު ފެށުމުގެ ކުރިން ޔުނައިޓެޑުން ވަނީ އެ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ރަސްމީކޮށް ފްރާންސް ޑިފެންޑަރު ރަފައެލް ވަރާން ދައްކާލާފައެވެ. ރެއާލް މެޑްރިޑް ދޫކޮށް އުމުރުން 28 އަހަރުގެ ވަރާން ޔުނައިޓެޑަށް ބަދަލުވީ 34 މިލިޔަން ޕައުންޑުގެ ފީއަކަށެވެ. އަދި އޭނާ ވަނީ ޔުނައިޓެޑާއެކު ހަތަރު އަހަރުގެ އެއްބަސްވުމެއް ހަދާފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ހޮނިހިރު ދުވަހު ކުޅުނު މެޗުގައި ޔުނައިޓެޑުން ވަނީ އިންގްލެންޑުގެ ޒުވާން ފޯވާޑް ޖޭޑަން ސަންޗޯ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ކުޅެން އަރުވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް