ކ. މާލެ
|
11 އޯގަސްޓް 2021 | ބުދަ 23:50
ބްރިޓިޝް އެމްބަސީ - އެތަނުގެ މުވައްޒަފަކު ސިއްރު ލިޔެކިޔުންތަކެއް ރަޝިއާއަށް ދިންކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފައި
ބްރިޓިޝް އެމްބަސީ - އެތަނުގެ މުވައްޒަފަކު ސިއްރު ލިޔެކިޔުންތަކެއް ރަޝިއާއަށް ދިންކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފައި
ސީ.އެން.އެން
ބްރިޓިޝް އެމްބަސީގެ މުވައްޒަފެއް ހައްޔަރުކުރުން
ރަޝިއާއަށް ޖާސޫސްކޮށްދޭ ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ބްރިޓިޝް އެމްބަސީގެ މުވައްޒަފެއް، ޖަރުމަނުން ހައްޔަރުކޮށްފި
 
ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 57 އަހަރުގެ ބްރިޓިޝް ރައްޔިތެއް

ރަޝިއާއަށް ޖާސޫސްކޮށްދޭ ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ޖަރުމަނުވިލާތުގައި ހުންނަ ބްރިޓިޝް އެމްބަސީގެ މުވައްޒަފަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.

ބުދަ ދުވަހު އޭނާ ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ ޖަރުމަނުގެ ޕޮޓްސްޑެޑް ސިޓީން ކަމަށް ބްރިޓިޝް އަދި ޖަރުމަނުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ވަނީ ބުނެފައެވެ. ބްރިޓިޝް ރައްޔިތެއް ކަމަށްވާ ޑޭވިޑް އެސްގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވެނީ ރަޝިއާގެ އިންޓެލިޖެންސް އިދާރާތަކަށް ލިޔެކިޔުންތަކެއް ދިން ކަމަށެވެ. އަދި އޭގެ ބަދަލުގައި ފައިސާ ހޯދާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ. އަދި އޭނާ މިކަން ކުރަމުން އަންނަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުން ފެށިގެން ކަމަށް ޖަރުމަނުގެ ފެޑެރަލް ޕްރޮސެކިއުޓަރ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

57 އަހަރުގެ މި މީހާ ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ ބްރިޓިޝް-ޖަރުމަނުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ތަހުގީގަށްފަހު ގުޅިގެން ކުރި މަސައްކަތުންނެވެ. އޭނާ ހައްޔަރުކުރީ ބަރލިންގައި ހުއްޓައެވެ. އޭނާގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވަނީ އިންޓެލިޖެންސް އެޖެންސީގެ ކަންކަމުގައި އުޅުނު ކަމުގެ ތުހުމަތެވެ. މިކަމާގުޅިގެން އޭނާ ދިިރިއުޅެމުން އަންނަ ތަނާއި މަސައްކަތް ކުރާ ތަން ވަނީ ބަލައި ފާސްކޮށްފައެވެ. އަދި ބުދަ ދުވަހު އޭނާ ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

މި ތަހުގީގު ކުރުމުގައި އިސްކޮށް އުޅޭނީ ޖަރުމަނުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކެވެ. އަދި މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން އިތުރު މަސައްކަތްތަކެއް ވެސް ކުރަމުން އަންނަ ކަމށް މެޓްރޯޕޮލިޓޭންގެ ފުލުހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް