ކ. މާލެ
|
4 އޯގަސްޓް 2021 | ބުދަ 11:37
2019 ވަނަ އަހަރުގެ އައިއޯއައިޖީގެ ތެރެއިން ރާއްޖޭގެ އައިޝަތު ރަފާ ނާޒިމް
2019 ވަނަ އަހަރުގެ އައިއޯއައިޖީގެ ތެރެއިން ރާއްޖޭގެ އައިޝަތު ރަފާ ނާޒިމް
އެމްއޯސީ
ބައިނަލްއަގުވާމީ ޓީޓީ މުބާރާތްތައް ބޭއްވުން
ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ ޓީޓީ މުބާރާތްތައް އަންނަ އަހަރަށް ފަސްކޮށްފި
 
ދެ މުބާރާތް ބާއްވަން މީގެ ކުރިން ނިންމީ މި މަހުގެ ތެރޭގައި
 
މުބާރާތްތައް ބާއްވާނެ ތާރީޚެއް ނިންމާނީ ފެބްރުއަރީ ހިސާބުގައި

މި މަހުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގައި ބާއްވަން ނިންމި ޓޭބަލް ޓެނިހުގެ ބައިނަލްއަގުވާމީ ދެ މުބާރާތް އަންނަ އަހަރަށް ފަސްކޮށްފިއެވެ.

މި އަހަރުގެ މާޗު މަހުގެ ތެރޭގައި ޓޭބަލް ޓެނިސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ޓީޓީއޭއެމް) އިން ވަނީ ކޮމަންވެލްތު ޔޫތު ޓުއާ ޓީޓީ މުބާރާތާއި، ސައުތު އޭޝިއަން ޖޫނިއާ އެންޑް ކެޑޭޓް ޓީޓީ ޗެމްޕިއަންޝިޕް މި މަހުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިފައިވާކަން ހާމަކޮށްފައެވެ.

އަދި މިދިޔަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހު ހުޅުމާލޭ ޓީޓީ ހޯލު ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙުވެސް ވަނީ ބައިނަލްއަގުވާމީ މުބާރާތްތައް ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުން އެއީ ސަރުކާރުގެ އަމާޒެއް ކަމަށާއި، އެގޮތުން މި އަހަރު ރާއްޖޭގައި ބައިނަލްއަގުވާމީ ޓީޓީ މުބާރާތެއް ބޭއްވުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

Advertisement

އެކަމަކު އެ ދެ މުބާރާތް މިހާރު އަންނަ އަހަރަށް ފަސްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޓީޓީއޭއެމުގެ ރައީސް އަލީ ރަޝީދު (އައްޔަ) ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އައްޔަ ވިދާޅުވީ މުބާރާތްތައް ފަސްކުރަން ޖެހުނީ އޭޝިއާގެ މުބާރާތާއި ދުނިޔޭގެ ފެޑެރޭޝަންގެ މުބާރާތުގެ ތާވަލަށް ބަދަލުތަކެއް އައުމުން ކަމަށާއި، ދެން އެ ދެ މުބާރާތް ބާއްވާނެ ސީދާ ތާރީޚެއް ކަނޑައަޅާނީ ރަމަޟާން މަހުގެ ކުރިން، އަންނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ ހިސާބުގައި ކަމަށެވެ.

އަންނަ އަހަރު ރާއްޖޭގައި ޓީޓީގެ ބައިންލއަގުވާމީ ދެ މުބާރާތެއް ބާއްވާއިރު، މީގެ ކުރިން 2018 ވަނަ އަހަރު ރާއްޖޭގައި ވަނީ 24 ވަނަ ސައުތު އޭޝިއަން ޖޫނިއާ އެންޑް ކެޑޭޓް ޓޭބަލް ޓެނިސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ބާއްވާފައެވެ. އެ މުބާރާތުގައި ރާއްޖޭގެ ފާތިމަތު ދީމާ އަލީ ރިހި މެޑަލް ހޯދިއިރު، އައިޝަތު ރަފާ ނާޒިމް ވަނީ ލޯ މެޑަލް ހާސިލުކޮށްފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް