ކ. މާލެ
|
3 އޯގަސްޓް 2021 | އަންގާރަ 12:39
ރައީސް ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް ދިން ޙަމަލާއާ ގުޅިގެން ހައްޔަރު ކުރި 4 މީހުން
ރައީސް ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް ދިން ޙަމަލާއާ ގުޅިގެން ހައްޔަރު ކުރި 4 މީހުން
ރާއްޖެއެމްވީ
ރައީސް ނަޝީދަށް ދިން ހަމަލާ
ހަމަލާއާ ގުޅޭ 4 މީހެއްގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކުރަން ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ފޮނުވައިފި
 
މި 4 މީހުންނާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު އަންގާރަ ދުވަހު ޕީޖީގެ ފަރާތުން ބާއްވާ ޕްރެސްގައި ހާމަކުރާނެ
 
މި މުއްދަތު ހަމަވަނީ މި މަހުގެ 5 ވަނަ ދުވަހަށް
 
ޓެރަރިޒަމް ގާނޫނުގައިވާ ގޮތުން، ހަމަލާއާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކުރި މީހުންގެ މައްޗަށް ދައުވާ އުފުލަން 75 ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ލިބޭނެ

މެއި 6 ގެ ހަމަލާއާ ގުޅިގެން 4 މީހެއްގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ފޮނުވައިފިއެވެ.

މިކަން ހާމަކުރައްވާފައިވަނީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް މުހައްމަދު ހަމީދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައެވެ. ސީޕީ ވިދާޅުވީ ރައީސް ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް ދިން ހަމަލާގައި ހިމެނޭ 4 މީހެއްގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކޮށްދިނުމަށް ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ފަރާތުން ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ފޮނުވާފައިވާކަމަށެވެ.

ސީޕީ ވަނީ މި މައްސަލައިގެ ތަހުގީގާ ގުޅިގެން މިހާތަނަށް ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތައް ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

Advertisement

މެއި 6 ގެ ހަމަލާއާ ގުޅިގެން 4 މީހެއްގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކޮށްދިނުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ފޮނުވާފައިވާކަން ސީޕީ ހާމަކުރައްވާފައިވީނަމަވެސް މިއީ ކޮން ބައެއް ކަމެއް އަދި ސާފުވާގޮތް ވެފައެެއް ނުވެއެވެ. ޕީޖީ އޮފީހުން ބުނީ މި މީހުންނާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު އަންގާރަ ދުވަހު ޕީޖީ އޮފީހުގައި ބާއްވާ ޕްރެސްގައި ހިއްސާކުރާނެ ކަމަށެވެ.

މިދިޔަ ޖުލައި މަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހު ޕީޖީ އޮފީހުން ވަނީ މި މައްސަލައިގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ހައްޔަރުކުރި މީހުން ކަމަށްވާ އަޙުމަދު އަދުހަމް (25އ) އާއި، މުޖާޒް އަޙުމަދު (21އ) އާއި، ތަހުމީން އަޙުމަދު (32އ) އާއި، އަދި އަޙުމަދު ފާތިޙު (23އ) ގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރުމަށް ފޮނުވާފައެވެ.

ޓެރަރިޒަމް ގާނޫނުގައިވާ ގޮތުން ހަމަލާއާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކުރި މީހުންގެ މައްޗަށް ދައުވާ އުފުލަން 75 ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ލިބޭނެއެވެ. މި މުއްދަތު ހަމަވާނީ އޮގަސްޓް މަހުގެ 5 ވަނަ ދުވަހަށެވެ. 

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް