ކ. މާލެ
|
26 ޖުލައި 2021 | ހޯމަ 13:01
ހިޔާ ފްލެޓް
ހިޔާ ފްލެޓް
ރާއްޖެއެމްވީ
ހިޔާ ފްލެޓް
ހިޔާ ފްލެޓްގެ ފެން ހޮޅިއެއް ފަޅައިގެން ނުދޭ - ސުހައިލް
 
ފެން ގުޅުމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ހޮޅިއެއްގެ ކެޕް ބަންދު ނުވެ ހުރީ

ހިޔާ ފްލެޓްގައި ފެން ހޮޅިއެއް ފަޅައިގެން ނުދާ ކަމަށް ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަނުން ބުނެފިއެވެ.

ހިޔާ ފްލެޓުގެ ބޭސްމެންޓުގައި ފެން ހޮޅިއެއް ފަޅައިގެންދިޔަ ކަމަށް މީސް މީޑިއާގައި ދައުރުވާ ވީޑިއޯއާ ގުޅޭގޮތުން ހައުސިންގ ޑިވަލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަންގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ސުހައިލް އަހުމަދު ވިދާޅުވީ، އެ ހޮޅިއަކީ ފެން ގުޅުމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ހޮޅިއެއް ކަމަށެވެ. އެ ހޮޅީގައި ކެޕް ބާރުނުވެ ހުރުމުން ފެން ލީކުވީ ކަމަށާއި އެކަން މިހާރު ހައްލުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ސުހައިލް ވިދާޅުވިއެވެ.

ހިޔާ ފްލެޓް ލިބުނު މީހުންނާއެކު އެގްރީމެންޓް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު އަންނަނީ ކުރަމުންނެވެ. އެގްރީމެންޓްގައި ސޮއި ކުރުމަށްފަހު ފްލެޓްގެ ވެރިފަރާތަށް ތަޅުދަނޑި ވެސް ހަވާލުކުރެއެވެ. ފްލެޓްތަކުގެ ތަޅުދަނޑި ހަވާލުކުރިނަމަވެސް، ތަނުގެ ފިނިޝިން މަސައްކަތަށް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 3 މަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތު ގުނަން ފަށާނީ، ކަރަންޓުގެ މަސައްކަތް ނިމުމުން ކަމަށް އެޗްޑީސީން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

Advertisement

ފްލެޓްގެ ކަރަންޓުގެ މަސައްކަތްތައް ނިމުމުން އެތަނުގެ ވެރިންނަށް ފިނިޝިން މަސައްކަތް ފެށޭނެ ކަމަށް އެޗްޑީސީން ބުނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް