ކ. މާލެ
|
25 ޖުލައި 2021 | އާދީއްތަ 22:44
ބަސް ގޮއްވާލުން- މި ހަމަލާގައި 13 މީހުން ވަނީ މަރުވެފައި
ބަސް ގޮއްވާލުން- މި ހަމަލާގައި 13 މީހުން ވަނީ މަރުވެފައި
ރޮއިޓަރސް
ޕާކިސްތާނުގައި ބަހެއް ގޮއްވާލުން
ޕާކިސްތާނުގައި ބަހެއް ގޮއްވާލުމާއެކު ޗައިނާއިން އެގައުމުގައި ފަށާފައިވާ މަޝްރޫޢުތައް މެދުކެނޑުމަކަށް
މި ހަމަލާގައި 13 މީހުން ވަނީ މަރުވެފައި
ސެކިއުރިޓީ ވަރުގަދަ ކުރުމަށް ޗައިނާ ސަރުކާރުން ވަނީ ޕާކިސްތާނުގެ ކިބައިން އެދިފައި
މަރުވި މީހުންގެ ތެރޭގައި ޗައިނާގެ 9 އިންޖިނިއަރުންވެސް ހިމެނޭ

ޕާކިސްތާނުގައި ޖާނުން ފިދާވެގެން ބަހެއް ގޮއްވާލި ހަމަލާގައި ޗައިނާގެ 9 އިންޖިނިއަރުން މަރުވުމާއެކު، ޗައިނާއިން ޕާކިސްތާނުގައި ފަށާފައިވާ ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ބިޔަ ބޮޑު މަޝްރޫއު ކަމަށްވާ "ބެލްޓް އެންޑް ރޯޑް އިނީޝިއޭޓިވް" މަޝްރޫޢުމެދު ކަނޑާލައިފިއެވެ.

މި ހަމަލާގައި 13 މީހުން ވަނީ މަރުވެފައެވެ. ޗައިނާގެ ސަރުކާރުން ބުނީ މި ހަމަލާގައި މަރުވި އެގައުމުގެ އިންޖިނިއަރުންނަކީ ޕާކިސްތާނުގައި ހިންގަމުން އަންނަ ރޯޑް އިނީޝިއޭޓިވް ޕްރޮޖެކްޓުގައި އެންމެ މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރާ އިންޖިނިއަރުން ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން މި އިންޖިނިއަރުން މަރުވުން އެއީ މި ޕްރޮޖެކްޓަށް ލިބުން ހީނަރު ކަމެއް ކަމަށް ޗައިނާއިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ޗައިނާގެ ސަރުކާރުން ބުނީ މި ހަމަލާ އެގައުމުން ވެސް ތަހުގީގު ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. އަދި މިކަމަށްޓަކައި އެގައުމުގެ 15 އިންވެސްޓިގޭޓަރުން ޕާކިސްތާނަށް ގޮސްފައިވާ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޗައިނާއިން މަސައްކަތް ފަށާފައިވާ ސައިޓްތަކުގެ ސެކިއުރިޓީ ވަރުގަދަ ކުރުމަށް ޗައިނާ ސަރުކާރުން ވަނީ ޕާކިސްތާނުގެ ކިބައިން އެދިފައެވެ.

ޕާކިސްތާނުގައި ޗައިނާއިން ހިންގަމުން އަންނަ މަޝްރޫޢުތަކަށް އަވަށްޓެރި ގައުމުތަކުގެ ފާޑުކިޔުން ވަނީ އަމާޒުވެފައެވެ. ޚާއްސަކޮށް އިންޑިއާއިން ވަނީ ޗައިނާގެ ލޯނުގެ މަޅީގައި ޕާކިސްތާނު ޖެހިފައިވާކަމަށް ބުނެ އެގައުމުގައި ހިންގަމުން އަންނަ މަޝްރޫޢުތަކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުކިޔާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
- ކޮމެންޓް