ކ. މާލެ
|
24 ޖުލައި 2021 | ހޮނިހިރު 07:28
ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓެއް
ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓެއް
28 ވަނަ ވޯލްޑް ޓްރެވަލް އެވޯޑްސް
ވޯލްޑް ޓްރެވަލް އެވޯޑްގެ 10 ކެޓަގަރީއަކަށް ރާއްޖެ ނޮމިނޭޓުވެއްޖެ
 
1993 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ދެމުން އަންނަ މި އެވޯޑަކީ ދުނިޔޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގައި ދެވޭ އެންމެ ޝަރަފުވެރި އެވޯޑު

މި އަހަރުގެ ވޯލްޑް ޓްރެވަލް އެވޯޑުގައި އިންޑިއާކަނޑުގެ 10 ކެޓަގަރީއަކަށް ދިވެހިރާއްޖެ ނޮމިނޭޓުވެއްޖެއެވެ.

1993 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ދެމުން އަންނަ މި އެވޯޑަކީ ދުނިޔޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގައި ދެވޭ އެންމެ ޝަރަފުވެރި އެވޯޑެވެ. މި އެވޯޑަކީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުގެ އަގު ވަޒަންކުރުމަށް ދޭ އެވޯޑެކެވެ.

މިއަހަރު ބާއްވާ 28 ވަނަ ވޯލްޑް ޓްރެވަލް އެވޯޑުގައި އިންޑިއާކަނޑުގެ 10 ކެޓަގަރީއަކަށް ރާއްޖެ ވަނީ ނޮމިނޭޓުވެފައެވެ. އެ ކެޓަގަރީތަކަކީ:

1- އިންޑިއަން އޯޝަން ލީޑިން ބީޗް ޑެސްޓިނޭޝަން 2021

2- އިންޑިއަން އޯޝަން ލީޑިން ކްރޫސް ޑެސްޓިނޭޝަން 2021

3- އިންޑިއަން އޯޝަން ލީޑިން ޑައިވް ޑެސްޓިނޭޝަން 2021

4- އިންޑިއަން އޯޝަން ލީޑިން ޑެސްޓިނޭޝަން 2021

5- އިންޑިއަން އޯޝަން ލީޑިން ގްރީން ޑެސްޓިނޭޝަން 2021

6- އިންޑިއަން އޯޝަން ލީޑިން ހަނީމޫން ޑެސްޓިނޭޝަން 2021

7- އިންޑިއަން އޯޝަން ލީޑިން ސަސްޓެއިނަބަލް ޓޫރިޒަމް ޑެސްޓިނޭޝަން 2021

8- އިންޑިއަން އޯޝަން ލީޑިން ޓޫރިސްޓް ބޯޑް 2021:

9- އިންޑިއަން އޯޝަން ލީޑިން ވެޑިން ޑެސްޓިނޭޝަން 2021

10- އިންޑިއަން އޯޝަން ލީޑިން އެޑްވެންޗާ ޓޫރިޒަމް ޑެސްޓިނޭޝަން 2021

މި ކެޓަގަރީތަކުގެ އިތުރުން ވެސް ރާއްޖެއިން ވަނީ ވޯލްޑް ކްރޫސް އެވޯޑްސްގެ އިންޑިއަން އޯޝަންސް ބެސްޓް ކްރޫސް ޑެސްޓިނޭޝަން 2021 އަށް ނޮމިނޭޓުވެފައެވެ. މި އެވޯޑަކީ ދުނިޔޭގެ ކްރޫސް ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ އަގު ވަޒަންކުރުމަށް ދެވޭ އެވޯޑެކެވެ.

އިންޑިއާކަނޑުގެ ކެޓަގަރީތަކަށް ވޯޓުދިނުމުގެ ފުރުސަތު އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު 1 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ. އަދި ވޯލްޑް ކްރޫސް އިންޑިޔާކަނޑުގެ ކެޓަގަރީތަކަށް ވޯޓު ދިނުމުގެ ފުރުސަތު އޮގަސްޓް 31 ގެ ނިޔަލަށް ވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ.

ވޯލްޑް ޓްރެވަލް އެވޯޑްސްގައި ރާއްޖެއަށް މީގެ ކުރިންވެސް ވަނީ އެކި އެވޯޑުތައް ލިބިފައެވެ. އެގޮތުން މިދިޔަ އަހަރު ރާއްޖެއަށް ލިބުނު ވޯލްޑް ލީޑިން ޑެސްޓިނޭޝަން އެވޯޑު ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ. އެއީ ވޯލްޑް ލީޑިން ޑެސްޓިނޭޝަން އެވޯޑެއް ރާއްޖެއަށް ލިބުނު ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް