ކ. މާލެ
|
19 ޖުލައި 2021 | ހޯމަ 17:32
އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑަށް ކުޅެމުން އަންނަ ސްޕެއިނުގެ މިޑްފީލްޑަރު ސައުލް ނިގޭޒް
އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑަށް ކުޅެމުން އަންނަ ސްޕެއިނުގެ މިޑްފީލްޑަރު ސައުލް ނިގޭޒް
ގެޓީ އިމޭޖަސް
ސައުލް ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރުން
ސައުލް ހޯދުމުގެ ރޭހުގައި ލިވަޕޫލާއި ޔުނައިޓެޑް
 
ލިވަޕޫލާއި ޔުނައިޓެޑާއެކު ސައުލްގެ އޭޖެންޓް މަޝްވަރާކުރި
 
ސައުލް ބަދަލުވުން އެންމެ ގާތީ ބާސާ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނޭ

އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑަށް ކުޅެމުން އަންނަ ސްޕެއިނުގެ މިޑްފީލްޑަރު ސައުލް ނިގޭޒް ހޯދުމަށް ލިވަޕޫލާއި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުވެސް މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެފިއެވެ.

މީގެ ކުރިންވެސް އިނގިރޭސި ކުލަބަކަށް ބަދަލުވާން އުމުރުން 26 އަހަރުގެ ސައުލް ބޭނުންވާ ކަމަށް މީޑިއާގައި ރިޕޯޓުކުރެވުނެވެ. އެކަމަކު އޭރު އެތުލެޓިކޯއިން ސައުލް ވިއްކާލަން ނިންމި އަގު ބޮޑުވުމުން އެއްވެސް ކުލަބަކުން އޭނާ ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. ނަމަވެސް އެތުލެޓިކޯއިން ވަނީ މި ފަހަރުގެ ޓްރާންސްފާ ބާޒާރުގައި ސައުލް އެ ޓީމު ދޫކޮށްދާނެ ކަމަށް ބަލައި، އިޓަލީގެ އުދިނޭޒީއަށް ކުޅެމުން އައި އާޖެންޓީނާގެ މިޑްފީލްޑަރު ރޮޑްރީގޯ ޑެ ޕޯލްގެ ސޮއި ހޯދާފައެވެ.

ސްޕެއިނުގެ މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓުކުރާ ގޮތުން ސައުލް ބަދަލުވުން އެންމެ ގާތް ކުލަބަކީ ބާސެލޯނާއެވެ. އެކަމަކު އެ ޑީލުގެ ކަންކަން ހުއްޓިފައި އޮތުމުން، އިނގިރޭސި ދެ ކުލަބު ކަމަށްވާ ލިވަޕޫލާއި ޔުނައިޓެޑާއެކު ސައުލްގެ އޭޖެންޓް މަޝްވަރާކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ދާދި ފަހުން މީޑިއާތަކުން ވަނީ ރިޕޯޓުކޮށްފައެވެ.

މީގެ ތެރެއިން ލިވަޕޫލުން ސައުލްގެ ސޮއި ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަނީ ފްރާންސްގެ ޕީއެސްޖީއަށް ބަދަލުވި މިޑްފީލްޑަރު ޖިއޮޖީނިއޯ ވައިނަލްޑަމް ނެތްތަން ފޫބެއްދުމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ލިލްއަށް ކުޅެމުން އަންނަ ޕޯޗުގަލުގެ މިޑްފީލްޑަރު ރެނާޓޯ ސަންޗޭސް ހޯދުމަށްވެސް ލިވަޕޫލުން މަސަައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ.

މި ފަހަރުގެ ޓްރާންސްފާގައި ސައުލް އެތުލެޓިކޯ ދޫކޮށްލާނެ ކަމަށް ބެލެވޭއިރު، ސައުލް ސީނިއާ ކެރިއަރު ފަށާފައިވަނީވެސް އެ ޓީމުންނެވެ. އެއަށްފަހު ސައުލް ވަނީ މިހާތަނަށް އެތުލެޓިކޯއަށް 337 މެޗު ކުޅެދީ 43 ލަނޑު ޖަހާފައެވެ. އަދި ވަނީ އެތުލެޓިކޯއާއެކު ސްޕެނިޝް ލީގާއި، ސްޕެނިޝް ކަޕުގެ އިތުރުން ޔުއެފާ ޔޫރޮޕާ ލީގު ދެ ފަހަރު ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް