ކ. މާލެ
|
12 ޖުލައި 2021 | ހޯމަ 18:06
ޔޫރޯ 2020ގެ ތަށްޓާއިއެކު އިޓަލީގެ ކޯޗު ރޮބާޓޯ މަންޗިނީ
ޔޫރޯ 2020ގެ ތަށްޓާއިއެކު އިޓަލީގެ ކޯޗު ރޮބާޓޯ މަންޗިނީ
ގެޓީ އިމޭޖަސް
ޔޫރޯ 2020
މިއީ އިޓަލީއަށް ހައްގު ކާމިޔާބީއެއް: މަންޗިނީ
 
މިއީ ކޮންމެ މެޗަކުންވެސް މޮޅުވުމަށް އިޓަލީ ކުޅުންތެރިން ކުރި މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާ
 
އިޓަލީއަށް މިކާމިޔާބީއަކީ ހައްގު ނޫން ކާމިޔާބެކޭ ބުނެވޭނެ މީހެއް ނުހުންނާނެ

މިފަހަރުގެ ޔޫރޯ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގައި އިޓަލީން ދެއްކި ކުޅުމަށް ބަލާނަމަ އެޓީމަށް ޗެމްޕިއަންކަން ހައްގުވާ ކަމަށް އިޓަލީގެ ކޯޗު ރޮބާޓޯ މަންޗިނީ ބުނެފިއެވެ.

ޔޫރޯ 2020 ގެ ކޮލިފައިން އިން ފެށިގެން ފައިނަލް މެޗުން މޮޅުވާމާއި ހަމައަށް އިޓަލީން ސައްތައިން ސައްތަ ރެކޯޑެއް ވަނީ ދަމަހައްޓައިފައެވެ. ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގައި، ތުރުކީ، ސްވިޓްޒަލެންޑް އަދި ވޭލްސް ބަލިކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި ދެވަނަ ބުރުގައި އޮސްޓްރިއާ ބަލިކޮށް، ކުއާޓާ ފައިނަލުގައި ދުނިޔޭގެ ރޭންކިންގެ އެއްވަނައިގައި އޮތް ބެލްޖިއަމް ބަލިކޮށްފައިވެއެވެ.

ސެމީ ފައިނަލުގައި ޔޫރޯގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ޓީމު ސްޕެއިން ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން ބަލިކުރިއިރު، ފައިނަލުގައި އިންގްލެންޑް ބަލިކުރީވެސް ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެންނެވެ. އިޓަލީއަކީ ޔޫރޯގެ ތާރީޚުގައިވެސް އެއް މުބާރާތެއްގައި ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން ދެ މެޗުން މޮޅުވި ފުރަތަމަ ޓީމެވެ.

އިޓަލީގެ ކޯޗު މަންޗިނީ ބުނީ އިޓަލީއަށް މިކާމިޔާބީއަކީ ހައްގު ނޫން ކާމިޔާބެކޭ ބުނެވޭނެ މީހެއް ނުހުންނާނެ ކަމަށެވެ. އަދި މިއީ ކޮންމެ މެޗަކުންވެސް މޮޅުވުމަށް އިޓަލީ ކުޅުންތެރިން ކުރި މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާ ކަމަށާއި، ފައިނަލު މެޗުގައި އިންގްލެންޑުން މެޗުގެ ކުރީކޮޅު ލަނޑެއް ޖަހާ ލީޑު ނެގި ނަމަވެސް އިޓަލީ ކުޅުންތެރިން ފޯކަސް ގެއްލުވާނުލާ ކުރި މަސައްކަތުން މި ލިބުނީ ހައްގު މޮޅެއް ކަމަށް މަންޗިނީ ބުންޏެވެ.

Advertisement

މަންޗިނީ ވަނީ ޔޫރޯގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމު ހޯދި އިޓަލީގެ 22 އަހަރުގެ ގޯލްކީޕަރު ޖިއަންލުއީޖީ ޑޮންނަރުންމާ އަށް ތައުރީފުކޮށްފަ އެވެ.

ޑޮންނަރުންމާ ބުނީ މެޗުގެ އެހާ ކުރީކޮޅުގައި އިންގްލެންޑުން ލީޑުނެގުމާ އެކު އިޓަލީ އަށް އަލުން މެޗުގެ ތެރެއަށް ވަންނަން އުނދަގޫތަކެއް ކުރިމަތިވި ކަމަށެވެ. އެކަމަކު ވަރަށް ރަނގަޅަށް ސަމާލުވެ ކުޅެގެން ނަތީޖާ އަނބުރާލެވޭނެ ކަމުގެ އުއްމީދާ އެކު ކަންތައްތައް ދިޔައީ އެންމެ ރަނގަޅަށް ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

އިޓަލީގެ ކެޕްޓަން ކިއެލީނީ ބުނީ މުބާރާތަށް ކުރިމަތިލިއިރު ވެސް ޔޫރޯ ތަށި ނޫން ކަމަކަށް ޓާގެޓް ނުކުރާ ކަމަށެވެ. އަދި އެ ޓީމުގެ ކޮންމެ ކުޅުންތެރިއަކާއި އޮފިޝަލަކު ވެސް މި ކާމިޔާބީ ހޯދަން އެތައް ގުރުބާނީއެއް ވެފައިވާކަމަށް ކިއެލީނީ ބުންޏެވެ

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
40%
60%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް