ކ. މާލެ
|
12 ޖުލައި 2021 | ހޯމަ 19:02
ޔޫރޯ 2020 ގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމު ހޯދި އިޓަލީގެ ކީޕަރު ޖިއަންލުއިޖީ ޑޮންނަރުއްމާ (ވ) އާއި އެންމެ ގިނަ ލަނޑު ޖެހި ޕޯޗުގަލްގެ ތަރި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ (ކ)
ޔޫރޯ 2020 ގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމު ހޯދި އިޓަލީގެ ކީޕަރު ޖިއަންލުއިޖީ ޑޮންނަރުއްމާ (ވ) އާއި އެންމެ ގިނަ ލަނޑު ޖެހި ޕޯޗުގަލްގެ ތަރި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ (ކ)
ރާއްޖެއެމްވީ
ޔޫރޯ 2020
މޮޅު ކުޅުންތެރިޔަކަށް ޑޮންނަރުއްމާ، ރަން ބޫޓު ރޮނާލްޑޯއަށް
 
ރޮނާލްޑޯ ވަނީ މި މުބާރާތުގައި ފަސް ލަނޑު ޖަހާފައި
 
އިޓަލީން ސެމީ ފައިނަލުގައާއި ފައިނަލުގައި ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން ނަތީޖާ ނެރެންޖެހުނުއިރު، ޑޮންނަރުއްމާ ވަނީ މުހިންމު ޕެނަލްޓީތަކެއް ދިފާއު ކޮށްފަ

ޔޫރޯ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމު އިޓަލީގެ ކީޕަރު ޖިއަންލުއިޖީ ޑޮންނަރުއްމާއަށް ލިބުނުއިރު، އެންމެ ގިނަ ލަނޑު ޖެހި ކުޅުންތެރިޔަކަށް ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ވެއްޖެއެވެ.

މިއަހަރުގެ މުބާރާތުގައި ޑޮންނަރުއްމާ އިޓަލީއާއިއެކު ތަފާތު މޮޅު ކުޅުމެއްދެއްކިއިރު، އޭނާ ކޮޅަށް ވަނީ އެންމެ ހަތަރު ލަނޑެވެ. އަދި އިޓަލީން ސެމީ ފައިނަލުގައާއި ފައިނަލުގައި ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން ނަތީޖާ ނެރެންޖެހުނުއިރު، ޑޮންނަރުއްމާ ވަނީ މުހިންމު ޕެނަލްޓީތަކެއް ދިފާއު ކޮށްފައެވެ.

ޑޮންނަރުއްމާއަށް ޔޫރޯގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމު ލިބުމާއިއެކު އޭނާ ވެގެން ގޮސްފައިވަނީ ޔޫރޯގެ ތާރީޚުގައި މި މަގާމު ހޯދި ފުރަތަމަ ކީޕަރަށެވެ.

މިއަހަރުގެ މުބާރާތުގެ އެންމެ ގިނަ ލަނޑު ޖެހި ކުޅުންތެރިޔަކަށް ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ވެގެންދިޔައީ ފަސް ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްގެންނެވެ. ރޮނާލްޑޯ ވަނީ ޕޯޗުގަލާއިއެކު މަރުގެ ގްރޫޕްގެ މެޗުތަކުގައި ތަފާތު މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކައިފައެވެ. މުޅި މުބާރާތުގެ ތާރީޚުގައިވެސް އެންމެ ގިނަ ލަނޑު ކާމިޔާބުކުރި ފޯވާޑް ޔޫރޯގައި މިހާތަނަށް ވަނީ 14 ލަނޑު ކާމިޔާބު ކޮށްފައެވެ.

Advertisement

ރޮނާލްޑޯއާ އެއްވަރަށް ޗެކް ރިޕަބްލިކުގެ ތަރި ޕެޓްރިކް ޝިކްވެސް ވަނީ ލަނޑު ޖަހައިފައެވެ. އެކަމަކު ޔުއެފާއިން ނެރުނު އައު ގަވާއިދާއިއެކު އެއްވަނަ ރޮނާލްޑޯއަށް ލިބުނީ އެސިސްޓްގެ ސަބަބުންނެވެ.

މިއަހަރުގެ މުބާރާތުގެ އެންމެ މޮޅު ޒުވާން ކުޅުންތެރިޔަކަށް ހޮވުނީ ސްޕެއިންގެ ޕެޑްރީއެވެ. އުމުރުން 18 އަހަރުގެ ޕެޑްރީ ވަނީ ޔޫރޯގައި ސްޕެއިން ކުޅުނު ހުރިހާ މެޗެއްގައި ފުލްކޮށް ކުޅެފައެވެ. ޕެޑްރީ ހިމެނިފައިވަނީ ޔޫރޯގައި މިހާތަނަށް ކުޅުނު ސްޕޭނުގެ އެންމެ ޒުވާން ކުޅުންތެރިޔާ ކަމުގައެވެ. ޔޫރޯގެ މުޅި ތާރީޚުގައިވެސް ނޮކައުޓް ބުރުގައި ކުޅުނު އެންމެ ޒުވާން ކުޅުންތެރިޔާގެ ޝަރަފު އޭނާއަށް ވަނީ ލިބިފައެވެ. މިހުރިހާ ރިކޯޑަކާއި ޝަރަފެއް ޕެޑްރީއަށް ލިބުނު އިރު ސްޕެއިނުގެ ގައުމީ ޓީމުގައި އޭނާ އެންމެ ފުރަތަމަ ހިމެނުނީވެސް މިއަހަރުގެ މާރޗް މަހުގެ ތެރޭގައެވެ. ސްޕެއިނުގެ ގައުމީ ޖޯޒީގައި އޭނާ ސީނިއަރ ޓީމަށް އެންމެ ފުރަތަމަ މެޗެއް ކުޅުނީ މިއަހަރުގެ މާރޗް މަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހު ގްރީސާ ދެކޮޅަށެވެ.

ސްޕޭނަކީ މޮޅު ކުޅުންތެރިން ގިނަ ގައުމެކެވެ. އެހެންކަމުން މިފަހަރުގެ ޔޫރޯއަށް އުމުރުން ކިރިޔާ 18 އަހަރުވީ ކުޅުންތެރިޔަކު ޓީމުގައި ހިމެނުމުން ކޯޗު ލުއިސް އެންރީކޭ ހުރީ މޮޔަވެފައިތޯ ބައެއް މީހުން ސުވާލު ކުރިއެވެ. ޚާއްސަކޮށް ފަހުގެ ތާރީޚެއްގައި ބޮޑު މުބާރާތަކަށް ސްޕެއިނުން ނެރުނު ޓީމެއްގައި މަޝްހޫރު ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ކުޅުންތެރިޔަކު ނުހިމެނުނު މިއީ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ އަގުބޮޑު ވިދުންގަދަ ތަރިއަކު ނުހިމަނައި ބައިނަލްއަގުވާމީ އެއްވެސް ތަޖުރިބާއެއް ނެތް އުމުރުން 18 އަހަރުވީ ޅަޒުވާން ނޯޖަވާނަކު ޓީމަށް ނެގުމުން މެޑްރިޑުގެ ނޫސްތަކުން ކޯޗު އެންރީކޭގެ ގާބިލްކަމާމެދު ސުވާލުވެސް އުފެއްދިއެވެ. މިހުރިހާ ސުވާލުތަކަށް ޕެޑްރީ ވަނީ ދަނޑުމަތީގައި ނިކަން ހުޝިޔާރުކަމާއެކު ޖަވާބުދީފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
86%
0%
0%
14%
0%
ކޮމެންޓް