ކ. މާލެ
|
12 ޖުލައި 2021 | ހޯމަ 03:20
ުޔޫރޯ 2020 ގެ ޓްރޮފީއާއެކު އިޓަލީގެ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިން އުފާފާޅުކުރަނީ
ުޔޫރޯ 2020 ގެ ޓްރޮފީއާއެކު އިޓަލީގެ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިން އުފާފާޅުކުރަނީ
ގެޓީ އިމޭޖަސް
ޔޫރޯ 2020
53 އަހަރަށްފަހު ޔޫރަޕުގެ ޗެމްޕިއަންކަން އިޓަލީއަށް
 
އިންގްލެންޑް އަތުން ޕެނަލްޓީގައި އިޓަލީ މޮޅުވީ 3-2 ގެ ނަތީޖާއަކުން
 
އިޓަލީން މީގެ ކުރިން މި މުބާރާތް ކާމިޔާބުކުރީ 1968 ވަނަ އަހަރު

ޔޫރޯ 2020 ގެ ފައިނަލް މެޗުގައި އިންގްލެންޑް ބަލިކޮށް އިޓަލީން ޔޫރަޕުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފިއެވެ.

އިންގްލެންޑްގެ ވެމްބްލީ ސްޓޭޑިއަމުގައި ކުޅުނު ފައިނަލް މެޗު އިޓަލީން ކާމިޔާބުކުރީ ޕެނަލްޓީގައި 3-2 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ. މިއީ 1968 ވަނަ އަހަރަށްފަހު އިޓަލީން ޔޫރޯ ކާމިޔާބުކުރި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. އަދި މިއީ އެ ގައުމުން މި މުބާރާތް ކާމިޔާބުކުރި ދެވަނަ ފަހަރެވެ.

އާދީއްތަ ދުވަހުގެރޭ ކުޅުނު މެޗުގެ ވަރަށް ކުރީކޮޅު އިންގްލެންޑުން ވަނީ ލަނޑު ޖަހައި ލީޑު ނަގާފައެވެ. މެޗު ފަށައިގެން ދެވަނަ މިނެޓުގައި ކިއެރަން ޓްރިޕިއާ ހުރަސްކޮށްދިން ބޯޅައަކުން މި ލަނޑު އެ ޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ޑިފެންޑަރު ލޫކް ޝޯއެވެ. އޭގެ ފަހުން ދެ ޓީމުގެ ފަރާތުން ހަމަހަމަ ކުޅުމެއް ފެނިގެންދިޔައިރު، މެޗުގެ 34 ވަނަ މިނެޓުގައި އިޓަލީގެ ފެޑެރީކޯ ކިއޭސާ ވަނީ ނުރައްކާތެރި ހަމަލާއެއް ފޮނުވާލާފައެވެ. އެކަމަކު އޭރިއާ ބޭރުން އޭނާ ފޮނުވާލި ހަމަލާ ދިޔައީ ގޯލާ އަމާޒުނުވެއެވެ.

މި މެޗުގެ ދެވަނަ ހާފުގައި އިޓަލީން އެ ޓީމުގެ ކުޅުން ރަނގަޅުކުރިއިރު، މި ހާފުގައި އެ ޓީމުގެ ކިއޭސާ އާއި، ލޮރެންޒޯ އިންސީނިއޭއަށް ވަނީ ލަނޑު ޖަހަން ރަނގަޅު ފުރުސަތުތަކެއް ލިބި ބޭކާރުވެފައެވެ. އެކަމަކު މެޗުގެ 67 ވަނަ މިނެޓުގައި އިޓަލީން ވަނީ ލަނޑު ޖަހައި ނަތީޖާ އެއްވަރުކޮށްފައެވެ. މި ލަނޑު އެ ޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ޑިފެންޑަރު ލެއޮނާޑޯ ބޮނޫޗީއެވެ.

Advertisement

މެޗުގެ ފުރިހަމަ ވަގުތު ހަމަވިއިރު ދެ ޓީމު 1-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން އެއްވަރުވެފައި އޮތުމުން އިތުރު ވަގުތުގެ ދެ ހާފު ކުޅުނުއިރު، މި ދެ ހާފުގައިވެސް ލަނޑެއް ފެނިފައެއް ނުވެއެވެ. އެހެންކަމުން ނަތީޖާ ނެރުމަށް ޕެނަލްޓީ ޖެހިއިރު، ޕެނަލްޓީގައި އިޓަލީން ކުރި ހޯދީ 3-2 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

ޕެނަލްޓީ ޝޫޓްއައުޓުގައި އިންގްލެންޑްގެ މާކަސް ރަޝްފޯޑާއި، ޖޭޑަން ސަންޗޯ އަދި ބުކަޔޯ ސަކާ ފޮނުވާލި ޕެނަލްޓީތައް ކާމިޔާބުވެފައެއް ނުވެއެވެ. އަދި އިޓަލީގެ އަންދްރެއާ ބެލޮއްޓީ އާއި ޖޯޖީނިއޯ ފޮނުވާލި ޕެނަލްޓީތައް އިންގްލެންޑުގެ ގޯލްކީޕަރު ޖޯޑަން ޕިކްފޯޑް ވަނީ ދިފާއުކޮށްފައެވެ.

ޕެނަލްޓީގައި އިންގްލެންޑް ބަލިކޮށް އިޓަލީން ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދިއިރު، އެ ޓީމުން ވަނީ ޔޫރޯގެ ރިކޯޑެއްވެސް ހަދާފައެވެ. އެގޮތުން އިޓަލީއަކީ ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން ޖެހިޖެހި ޖެހިގެން ޔޫރޯގެ ދެ މެޗު ކާމިޔާބުކުރި ފުރަތަމަ ޓީމެވެ،

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާޢީލް ޝާހް
20%
40%
20%
20%
0%
0%
ކޮމެންޓް