ކ. މާލެ
|
6 ޖުލައި 2021 | އަންގާރަ 07:55
މައިލޯ ޔޫރޯ ފޯރި ޝޯގެ ތެރެއިން ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ އެސިސްޓަންޓް ކޯޗު އަލީ ސުޒޭން
މައިލޯ ޔޫރޯ ފޯރި ޝޯގެ ތެރެއިން ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ އެސިސްޓަންޓް ކޯޗު އަލީ ސުޒޭން
ރާއްޖެ އެމްވީ
ސުޒޭނުގެ ތާރީފު ރާއްޖެޓީވީއަށް
ސުޒޭނުގެ ތަޢުރީފު ރާއްޖެޓީވީގެ ޔޫރޯ ކަވަރޭޖަށް
 
މައިލޯ ޔޫރޯ ފޯރި ޝޯގައި ހޯމަ ދުވަހު ސުޒޭން ވަނީ ބައިވެރިވެފަައި
 
ރާއްޖެޓީވީން މިހާތަނަށް ފުރިހަމަ ކަވަރޭޖެއް ގެނަސްދީފައިވާ ކަމަށް ބުނި

ޔޫރޯ 2020 ގެ މެޗުތައް ފުރިހަމަ ގޮތެއްގައި ގެނަސްދިނުމުގައި ރާއްޖެޓީވީގެ މުވައްޒަފުން ކުރަމުން އަންނަނީ ބުރަ މަސައްކަތެއް ކަމަށާއި، މި ކަވަރޭޖަކީ ވަރަށް ފުރިހަމަ ކަވަރޭޖެއް ކަމަށް ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ އެސިސްޓަންޓް ކޯޗު އަލީ ސުޒޭން ބުނެފިއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހުގެރޭ ރާއްޖެޓީވީން ގެނެސްދިން މައިލޯ ޔޫރޯ ފޯރި ޝޯގައި ބައިވެރިވެ ސުޒޭން ބުނީ މިވަރުގެ ބޮޑު މުބާރާތެއް ގެނަސްދިނުމަށް އެތައް މަސައްކަތެއް ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި މެޗުތައް ބަލަމުން އަންނައިރު އާންމުންނަށް މިއީ ފަސޭހަކަމެއް ކަމަށް ހީވި ނަމަވެސް، މިއީ ދަތި އުނދަގޫ ކަމެއް ކަމަށްވެސް ބުންޏެވެ.

ސުޒޭން ބުނީ ޔޫރޯ ނިމުމަކާ ގާތްވެފައިވާއިރު، ރާއްޖެޓީވީން މިހާތަނަށް ފުރިހަމަ ކަވަރޭޖެއް ގެނަސްދީފައިވާ ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން ރާއްޖެޓީވީގެ މެނޭޖުމަންޓަށާއި މުވައްޒަފުންނަށް ޝުކުރުއަދާކުރާ ކަމަށެވެ. އަދި މި ކަވަރޭޖުގެ ޝޯއަކުން ފުރުސަތު ލިބުމަކީވެސް ފަޚުރެއް ކަމަށްވެސް ސުޒޭން ބުންޏެވެ.

ޔޫރަޕުގެ އެންމެ ބޮޑު ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތް ޔޫރޯގެ އެކްސްކްލޫސިވް ބްރޯޑްކާސްޓިން ރައިޓްސް ގަނެ، މުބާރާތުގެ ހުރިހާ މެޗެއް ރާއްޖެޓީވީން ދެއްކުމަށް ނިންމީ އިގުތިސޯދީ ގޮތުން މުޅި ރާއްޖެއަށްވެސް ނުހަނު ދަތި ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ. މި ނިންމުން ނިންމީ ރާއްޖެޓީވީން ކުޅިވަރު ކުރިއެރުވުމަށް ދޭ ސަމާލުކަމުގެ ސަބަބުންނާއި، މި ހާލަތަކީ ގިނަ ބަޔަކު ގެއިން ބޭރަށް ނުނިކުމެވި ގޭގައި ތިބެން ޖެހިފައިވާ ހާލަތަކަށްވުމުން މުބާރާތުގެ މެޗުތަކާއި އަދި މެޗުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ދިވެހި އެނަލިސްޓުން ގެނެސްދެއްވާ މައުލޫމާތުތަކާއި، އަދިވެސް މުބާރާތާ ގުޅޭ އެހެނިހެން ކަންކަން ގޭގައި ތިއްބަވައިގެން ފަސޭހަކަމާއެކު ބެލޭނެ އިންތިޒާމު ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ހަމަޖައްސައިދިނުމުގެ ގޮތުންނެވެ.

އަދި މިއީ ކޮވިޑް-19 ގެ ދަތި މި ދަނޑިވަޅުގައި ކުޅިވަރަށް ލޯބި ކުރައްވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށާއި ދިވެހި ޒުވާނުންނަށް އަދި ޖުމްލަކޮށް ދިވެހި ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ހިތްހަމަޖެހުން ގެނެސްދޭނެ ކަމެއް ކަމުގައި ރާއްޖެޓީވީން ދެކެއެވެ.

މި ފަހަރުގެ ކަވަރޭޖަށް ރާއްޖެޓީވީން ހަ އެނަލިސްޓަކު ކަނޑައެޅިއިރު، މައިލޯ ޔޫރޯ ޕްރި ޝޯގައި ޚާއްސަ މެހެމާނުންގެ ގޮތުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ދިވެހި ކޯޗުންނާއި ބައެއް އެހެން ފުޓްބޯޅަ އެނަލިސްޓުންވެސް ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ. މި މުބާރާތުގެ ހުރިހާ މެޗެއް ރާއްޖެޓީވީން ގެނެސްދޭއިރު، "ރާއްޖެ.އެމްވީ" މެދުވެރިކޮށްވެސް މެޗުތައް ސްޓްރީމްކުރެވޭނެއެވެ. 

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާޢީލް ޝާހް
0%
0%
0%
0%
100%
0%
ކޮމެންޓް