ކ. މާލެ
|
30 ޖޫން 2021 | ބުދަ 03:06
ސްވިޑެން އާއި ޔޫކްރޭން ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
ސްވިޑެން އާއި ޔޫކްރޭން ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
ގެޓީ އިމޭޖަސް
ޔޫރޯ 2020
ފަހު ވަގުތު ސްވިޑެން ބަލިކޮށް ޔޫކްރޭން ކުއާޓާއަށް
 
ސްވިޑެން އަތުން ޔޫކްރޭން މޮޅުވީ 2-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން
 
ކުއާޓާގައި ޔޫކްރޭން ބައްދަލުކުރަން ޖެހޭނީ އިންގްލެންޑާ

ޔޫރޯ 2020 ގެ ދެވަނަ ބުރުގައި ފަހު ވަގުތު ސްވިޑެން ބަލިކޮށް ކުއާޓާ ފައިނަލުގެ ފަހު ޖާގަ ޔޫކްރޭނުން ހޯދައިފިއެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހުގެރޭ ގްލާސްގޯގެ ހެމްޕްޑެން ޕާކުގައި ކުޅުނު މެޗު ޔޫކްރޭންއިން ކާމިޔާބުކުރީ 2-1 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

މި މެޗު ފަށައިގެން ދެ ޓީމުގެ ފަރާތުން ހަމަހަމަ ކުޅުމެއް ފެނިގެންދިޔައިރު، މެޗުގެ ވަރަށް ކުރީ ކޮޅު ސްވިޑެންގެ ފޯވާޑް އަލެކްޒެންޑަ އައިސަކަށް ވަނީ ލަނޑު ޖަހަން ހުސް ފުރުސަތެއް ލިބި ބޭކާރުވެފައެވެ. އެގޮތުން އޭނާ ފޮނުވާލި ހަމަލާ ދިޔައީ ގޯލާ އަމާޒުނުވެ ބޭރަށެވެ.

އެކަމަކު އޭގެ ފަހުން މެޗުގެ 27 ވަނަ މިނެޓުގައި ޔޫކްރޭނުން ވަނީ ލަނޑު ޖަހައި ލީޑު ނަގާފައެވެ. މި ލަނޑު އެ ޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ އޮލެކްސަންޑަ ޒިންޗެންކޯއެވެ. މި ލަނޑާއެކު ސްވިޑެންއިން އެ ޓީމުގެ އެޓޭކުތައް ވަރުގަދަކުރިއިރު، މެޗުގެ 43 ވަނަ މިނެޓުގައި ސްވިޑެންއިން ވަނީ ނަތީޖާ އެއްވަރުކޮށްފައެވެ. މި ލަނޑު އެ ޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ އެމިލް ފޯސްބާގެވެ.

މި މެޗުގެ ދެވަނަ ހާފުގައި ދެ ޓީމުގެ ފަރާތުން ހަމަހަމަ ކުޅުމެއް ފެނިގެންދިޔައިރު، މި ހާފުގައި ދެ ޓީމަށްވެސް ވަނީ ލަނޑު ޖަހަން ގިނަ ފުރުސަތުތަކެއް ލިބި ބޭކާރުވެފައެވެ. އެގޮތުން މިހާފުގައިވެސް ސްވިޑެންގެ އައިސަކަށް ވަނީ ލަނޑު ޖަހަން ރަނުގެ ފުރުސަތެއް ލިބި ބޭކާރުވެފައެވެ.

މި މެޗުގެ ފުރިހަމަ ވަގުތު ހަމަވިއިރު ދެ ޓީމު 1-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން އެއްވަރުވެފައި އޮތުމުން ނަތީޖާ ނެރުމަށް އިތުރު ވަގުތުގެ ދެ ހާފު ކުޅުނުއިރު، ސްވިޑެންއަށް މައްސަލަތަކެއް ކުރިމަތިވީ އެ ޓީމުގެ މާކަސް ޑަނިއެލްސަންއަށް ސީދާ ރަތް ކާޑު އޭނާއަށް ދެއްކުމުންނެވެ. އޭގެ ފަހުން އިތުރު ވަގުތުގެ ފަހު ހާފުގެ ފަހު މިނެޓުގައި ޔޫކްރޭނުން ވަނީ ލަނޑު ޖަހައި ލީޑު ނަގާފައެވެ. ޒިންޗެންކޯގެ އެހީތެރިކަމާއެކު މި ލަނޑު އެ ޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ބަދަލު ކުޅުންތެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ކުޅެން އެރި އާޓެމް ޑޯވްބީކެވެ.

މި މޮޅާއެކު ކުއާޓާއަށް ޔޫކްރޭން ދަތުރުކުރިއިރު، ކުއާޓާގައި އެ ޓީމު ބައްދަލުކުރަން ޖެހޭނީ ޖަރުމަން ބަލިކޮށް ކުއާޓާއަށް ދަތުރުކުރި އިންގްލެންޑާއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާޢީލް ޝާހް
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް