ކ. މާލެ
|
29 ޖޫން 2021 | އަންގާރަ 20:53
މާލެ ސިޓީގެ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ އަޙުމަދު ނަރީޝް
މާލެ ސިޓީގެ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ އަޙުމަދު ނަރީޝް
ސޯޝަލް މީޑިއާ
މާލެ ސިޓީގެ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ
ދުބާއީން ވަޑައިގެން ކަރަންޓީނު ވުމެއްނެތި ނަރީޝް މަސައްކަތަށް ނިކުންނަވަނީ
 
އޭނާ ވަނީ މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް އިން ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައި
 
ނަރީޝް ދުބާއީއަށް ވަޑައިގެންނެވީ މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހު
 
އެނބުރި ރާއްޖެ ވަޑައިގެންނެވީ މިދިޔަ އާދިއްތަ ދުވަހު

އަމިއްލަ ދަތުރުފުޅެއްގައި ދުބާއީ އަށް ވަޑައިގަތުމަށް ފަހު މާލެ ސިޓީގެ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ އަޙުމަދު ނަރީޝް ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތަށް ނިކުންނަވަން ފައްޓަވައިފިއެވެ.

އިތުބާރު ހުރި މަސްދަރަކުން "ރާއްޖެއެމްވީ"އަށް ކަށަވަރުވެފައިވާގޮތުގައި ނަރީޝް ދުބާއީއަށް ވަޑައިގަތީ މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހުއެވެ. އަދި އެނބުރި ރާއްޖެ ވަޑައިގަތީ މިދިޔަ އާދިއްތަ ދުވަހުއެވެ.

ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން އެޗްޕީއޭއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުގައި ވާގޮތުން ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ކޮންމެ ގައުމަކުން ވެސް ރާއްޖެ އައުމަށް ފަހު 14 ދުވަހުގެ ކަރަންޓީން މުއްދަތެއް ހަމަކުރަން ޖެހެއެވެ.

ނަމަވެސް ނަރީޝް އެ މުއްދަތު ހަމަނުކުރައްވައި، މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް އިން ބޭއްވި މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 04 ވަނަ ދައުރުގެ 08 ވަނަ ރަސްމީ އާންމު ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. އެ ޖަލްސާގެ ފޮޓޯތައް ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ރަސްމީ ޓުވިޓަރ އެކައުންޓުގައި ވެސް ވަނީ އާންމުކޮށްފައެވެ. އެ ފޮޓޯތަކަކީ ހޯމަ ދުވަހު ނަގާފައިވާ ފޮޓޯތަކެއް ކަން އިތުބާރުހުރި ފަރާތަކުން ވަނީ ރާއްޖެ އެމްވީ އަށް ކަށަވަރުކޮށްދީފައެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި އޭގެ ފަހުން ވެސް ނަރީޝް އަންނަނީ ރަސްމީކޮށް މަސައްކަތަށް ނިކުންވާ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ހަރަކާތްތެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަމުންނެވެ.

އެޗްޕީއޭގެ ކަރަންޓީން ގަވާއިދާއި އަދި މި ނޫން ވެސް އެހެން ގަވާއިދުތަކާ ޚިލާފުވެއްޖެ ނަމަ ވަކި އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރާއިރު، ގާނޫނީ ޝަޚްޞެއް ނަމަ ނުވަތަ އެފަދަ މަގާމެއްގައި ހުންނަވާ ބޭފުޅެއް ނަމަ ޖޫރިމަނާ ކުރާ އަދަދު ބޮޑުވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
18%
6%
4%
61%
2%
10%
ކޮމެންޓް
2 ޖުލައި 2021 | ހުކުރު 01:05
ސްނޭކް
މިވެސް ހަބަރެއް. ދޭތެރެ ޖެއްސުމާއި ފިތުނަ އުފެއްދުން. ޢަދި ނެއް ހަމަ ރަގަޅުވާކަށް. ޙަބަރަކަށް ވާކަހަލަ ބޮޑު ހަބަރެއް ނޫން. ހިހޫ ހަބަރެއް. ތީ އެސޮރު ދުބާއީ އަށް ދިޔައިމާ ޖެލަސް ވީ ކަމަށް ވާނީ . ޢެސޮރެއް ކަމަކު ދެވެން އޮންނަ އިރެއް ގަ ދޯ ދާނީ.
30 ޖޫން 2021 | ބުދަ 12:38
ަނަރީޝް
އައި ވެންޓް ވިތް މައި ނިއު ގާލްފްރެންޑް
30 ޖޫން 2021 | ބުދަ 09:29
ބަހާރުގޭ ފުއާދު
1000ރ ޖުރިމަނާ ކުރައް ފަސްޖެހުނީ ދޯ ނަރީސްވީމަ ސޭޓު ދަރިޔެއްނަމަ ޖޫރިމަނާކުރީސް މިހާރު.އެހެންވެ މި ބުނާނީ މިގައުމުގަ އުޅެނި މުޅިންވެސް ސިޔާސީ ހައްޕުޑުންނޭ.
30 ޖޫން 2021 | ބުދަ 08:51
އައި
މި ވެސް ދެންޚަބަރެއް..
30 ޖޫން 2021 | ބުދަ 07:57
ހެއްރަބެ
ތިޔަކިޔާ އެޗްޕީއޭގެ ގަވާއިދު ހިގާނީ މޮޅުމީހާއަށް މޮޅުގޮތަށް ދެރަމީހާ އަށް ދެރަގޮތަށް!!! ހަސަނަށް ގަޮތެއް ހުސޭންއައް ގޮތެއް ތަކުރުފާނަށް އެހެން ގޮތެއް!!!
30 ޖޫން 2021 | ބުދަ 02:35
ރާގުންޑާ
ކެކެކެކެކަކަކަ. ހާދަ ބޮޑު ޚަބަރެއް ތިގެނެސްދިނީ!
30 ޖޫން 2021 | ބުދަ 00:00
އެދުރުބޭ
މިކަހަކަ ރޯނުއެދުރުން ނަށް މަގާމްތައް ދިނީމަ ވާ ގޮތް