ކ. މާލެ
|
24 ޖޫން 2021 | ބުރާސްފަތި 13:09
ވިޒިޓް މޯލްޑިވްސް އާއި އެފް.ވީ.ޑަބްލިއު އެކެޑެމީއާ ގުޅިގެން ޖަރުމަނުގެ ފަތުރުވެރިންގެ މެދުގައި ރާއްޖެ އިޝްތިހާރުކުރުމަށް އީލަރނިންގ ޕްރޮގްރާމެއް ވަނީ ފަށާފައި
ވިޒިޓް މޯލްޑިވްސް އާއި އެފް.ވީ.ޑަބްލިއު އެކެޑެމީއާ ގުޅިގެން ޖަރުމަނުގެ ފަތުރުވެރިންގެ މެދުގައި ރާއްޖެ އިޝްތިހާރުކުރުމަށް އީލަރނިންގ ޕްރޮގްރާމެއް ވަނީ ފަށާފައި
ވިޒިޓް މޯލްޑިވްސް
ޖަރުމަނުގައި ރާއްޖެ އިޝްތިހާރުކުރުން
ޖަރުމަނުގެ ފަތުރުވެރިންގެ މެދުގައި ރާއްޖެ އިޝްތިހާރުކުރުމަށް އީލަރނިންގ ޕްރޮގްރާމެއް
 
ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ގެންދާނީ ޖޫން މަހުން ފެށިގެން ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ނިޔަލަށް
 
ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ގެންދަނީ އެފް.ވީ.ޑަބްލިއު އެކެޑެމީއާ ގުޅިގެން
 
ޕްރޮގްރާމްގައި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ 400 ފަރާތުން ބައިވެރިވޭ

ޖަރުމަނުގެ ފަތުރުވެރިންގެ މެދުގައި ރާއްޖެ އިޝްތިހާރުކުރުމަށް ވިޒިޓް މޯލްޑިވްސްއިން އީލަރނިންގ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފިއެވެ.

ވިޒިޓް މޯލްޑިވްސް އާއި އެފް.ވީ.ޑަބްލިއު އެކެޑެމީއާ ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ މި އީލަރނިންގ ޕްރޮގްރާމަކީ ޖަރުމަނުގައި ރާއްޖޭގެ ބްރޭންޑް ވަރުގަދަކޮށް އިތުރު ޕްރޮޑަކްޓްތަކާއި ތަޖުރިބާތައް ދައްކާލުމުގެ ގޮތުން ކުރިއަށްގެންދާ ޕްރޮގްރާމެކެވެ. މި ޕްރޮގްރާމްގައި ރާއްޖޭގެ ޕްރޮޑަކްޓުތަކާއި އެންމެ ފަހުގެ ޓްރެވެލް ގައިޑްލައިންތަކުގެ މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރާއިރު، ޕްރޮގްރާމްގައި ރާއްޖެ އަކީ ފަތުރުވެރިންނަށް އެންމެ ރައްކާތެރި މަންޒިލުގެ ގޮތުގައި އިޝްތިހާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާނެއެވެ.

ޖަރުމަނު މާކެޓުގައި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތުގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް މީޑިއާ ޗެނެލް ކަމަށްވާ އެފް.ވީ.ޑަބްލިއު އާއެކު ކުރިއަށް ގެންދާ މި އީލަރނިންގ ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ގެންދާނީ ޖޫން މަހުން ފެށިގެން ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ނިޔަލަށެވެ. މި ޕްރޮގްރާމްގައި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ 400 ފަރާތުން ބައިވެރިވާނެއެވެ.

ކޮވިޑް-19 އާއެކު ވެސް ރާއްޖެއަށް އެންމެ ގިނަ އަދަދަކަށް ފަތުރުވެރިން އަންނަ ގައުމުތަކުގެ ލިސްޓުގެ ތިން ވަނައިގައި ޖަރުމަނު ހިމެނޭއިރު، މި އީލަރނިން ޕްރޮގްރާމްގެ އިތުރުން ތަފާތު އިތުރު ހަރަކާތްތައް އެގައުމަށް އަމާޒުކޮށް ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް ވިޒިޓް މޯލްޑިވްސް އިން ބުނެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އެއަރލައިން ތަކާއި ޓުއަރ އޮޕަރޭޓަރުންނާ ގުޅިގެން ޕްރޮމޯޝަންތައް ކުރިއަށްގެންދާނެ ކަމަށް ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

މި އަހަރުގެ މިހާތަނަށް ޖަރުމަނުން ރާއްޖެއަށް 23,000ށް ވުރެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން ވަނީ ރާއްޖެ އައިސްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް