ކ. މާލެ
|
24 ޖޫން 2021 | ބުރާސްފަތި 12:00
އެމެރިކާގެ ރައީސް ޖޯ ބައިޑެން އާއި ރަޝިއާގެ ރައީސް ވްލަޑިމިއަރ ޕުޓިން ބައްދަލު ކުރައްވަނީ
އެމެރިކާގެ ރައީސް ޖޯ ބައިޑެން އާއި ރަޝިއާގެ ރައީސް ވްލަޑިމިއަރ ޕުޓިން ބައްދަލު ކުރައްވަނީ
ގެޓީ އިމޭޖަސް
އެމެރިކާއާއި ރަޝިއާގެ ގުޅުން
ދެގައުމުގެ މަޝްވަރާތަކަށް ފަހު ރަޝިއާގެ ސަފީރު އެމެރިކާއަށް
 
ކުރިއަށް އޮތް ހަފްތާ ތެރޭގައި އެމެރިކާގެ ސަފީރު ވެސް ރަޝިއާއަށް ވަޑައިގަންނަވާނެ

އެމެރިކާގެ ރައީސް ޖޯ ބައިޑަން އާއި ރަޝިއާގެ ރައީސް ވްލަޑްމިއަރ ޕޫޓިންއާ ދެ ބޭފުޅުންގެ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވިތާ 3 މަސް ފަހުން ރަޝިއާއިން އެމެރިކާއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު އެންޓޮލީ އެންޓެނޯވް އަނބުރާ އެމެރިކާއަށް ވަޑައިގެންފިއެވެ.

ނިމިގެންދިޔަ ހަފްތާ ތެރޭގައި ދެގައުމުގެ ރައީސުން ބައްދަލުކުރައްވައި ބޭއްވި މަޝްވަރާތަކުގައި، އެއްގައުމު އަނެއް ގައުމަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރުން އަނބުރާ ފޮނުވުމަށް އެއްބަސްވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އެމެރިކާއިން ރަޝިއާއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ޖޯން ސުލިވަން ވެސް މި ހިނގަމުން އަންނަ ހަފްތާ ތެރޭގައި ރަޝިއާގެ ވެރިރަށް މޮސްކޯއަށް އަނބުރާ ވަޑައިގަތުމަށް ވަނީ ނިންމަވާފައެވެ.

އެމެރިކާގެ ސްޓޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ތަރުޖަމާނު ނެޑް ޕްރައިސް ވިދާޅުވީ ރަޝިއާގެ ސަފީރު އޮފީހާ ހަވާލުވެވަޑައިގަތުމުން އެކަމަށް މަރުހަބާ ވިދާޅުވާ ކަމަށާއި، މިއާއެކު ދެ ގައުމުގެ ދެމެދުގައި ހުޅުވިގެން މަޝްވަރާ ބޭއްވުމާއި، ދެ ގައުމުގެ ދެމެދުގައި އުފެދިފައިވާ ނުތަނަވަސް ކަން ހައްލު ކުރުމަށް އިތުރު ފުރުސަތުތަކެއް ލިބިގެންދާނެކަމަށް އުއްމީދު ކުރައްވާ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް